Gledano odnadvor

DPMNE PROTIV VMRO

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Ona {to se slu~uva{e minatata nedela na makedonskata politi~ka scena poka`a deka s# u{te ne sme gi iscrpile mo`nostite za novi ekstremni padovi na nivoto na ona {to mo`e da se nare~e bezumna dnevna antimakedonska politika. Toa {to se slu~i otvori i novi mo`nosti za mo`en kraj na ovaa politi~ko vladeewe. Vidovme kako se odnesuva edna vladeja~ka struktura vo panika kako rezultat na {okot od nenadejnoto slu~uvawe na s# ona {to mora{e da se slu~i kako rezultat na antimakedonstvoto vo najgolemata partija na vlast.

Otkako se formira VMRO po~naa najavite za prefrluvawe na nezadovolni pratenici od DPMNE. Toga{ pratenicite navodno bile povikani li~no kaj vo`dot i im bilo poso~eno deka "}e prodavaat semki" vo slu~aj da se osudat na takov ~ekor. Deka "vetuvaweto" ne bilo naprazno se vide minatata nedela. Vo nekolku gradovi vo gore-dolu isto vreme grupi glasa~i "spontano" izlegle na ulica pred domovite na pratenicite doveduvaj}i gi vo opasnost nivnite `ivoti kako i `ivotite na nivnite semejstvata. Zaedno so navodnite vetuvawa za pari i sli~no, seto ova mora da se razbere kako jasen signal do site onie koi mislat da go napravat istiot ~ekor. Kako rezultat, vidovme deka nekoi pratenici izgleda se premislija. Do koga toa }e dr`i, }e vidime.

So pojavata na Vistinskata makedonska reformska opcija ili VMRO kako partija koja decidno zastanuva, barem deklarativno, vo odbrana na interesite na makedonskata nacija, se poka`a potreba kratenkata VMRO da se disasocira od DPMNE. Vo Makedonija ovaa kratenka sekoga{ zna~ela organizacija na makedonskiot narod. Vo Bugarija, a mo`ebi i na nekoi drugi mesta, toa ima poinakvi zna~ewa. Taa kratenka tuka mo`e da ima samo edno zna~ewe i momentot koga DPMNE po~na da poprima oblici koi gi negiraat avtohtonite koreni na makedonskata nacija, toga{ i moralnoto pravo na svetata makedonska kratenka be{e zagubeno. Mo`ebi ovie gospoda ne veruvaat vo svetosta na ovie bukvi, no tokmu i toa e su{tinata. Nam ni trebaat lu|e koi veruvaat vo toa.

IMA LI KRAJ NA RASKOLITE VO MPC?

Izgleda deka nema. Pokraj dobropoznatiot vo Avstralija, za koj i vo ovoj broj posvetuvame nekolku napisi na str. 12 i 13, i koj go voznemiruva makedonskoto javno mnenie na nekolku kontinenti, se pojavi u{te eden. Kako i prviot, i ovoj isto taka e mnogu nemil i ima dalekuse`ni posledici po ugledot na na{ata sveta Crkva vo svetot, a posebno me|u na{iot narod. Ovoj pat stanuva zbor za aktivnostite na g. Jovan Dremvicki. @albite i prepukuvawata so koi se soo~uvame sekojdnevno ne mu dolikuvaat na eden vladika. Crkvenite li~nosti treba po priroda da se pastiri na narodot, a ne volci koi }e go uni{tuvaat stadoto. Da se nadevame deka nema da stigneme dotamu kako, na primer, Ukraina koja ima tri pravoslavni crkvi. Za da se spre~i takva rabota, potrebno e Svetiot sinod da izleze od situacija na totalna neaktivnost i pasivnost i re{itelno da stavi red vo Svetata ku}a na makedonskiot narod. Inaku, se ~ini deka situacijata vo crkvata samo ja odrazuva op{tata situacija vo dr`avata.

FESTIVAL NA [UPELKA VO SELOTO SETINA

Minatata nedela se odr`a i ve}e tradicionalniot makedonski Festival na {upelka vo seloto Setina, Lerinsko. Glaven organizator na festivalot e Pece V'~kov (Petros Vocis), avtorot na knigata "Makedon~eto". Festivalot se odr`a istiot den koga se odr`uva{e i oficijalniot gr~ki festival "PRESPA 2000". Na ovoj Festival prisustvuva{e ministerot na vnatre{ni raboti, Dosta Dimovska, koja odr`uvaj}i ja tradicijata na Vladata na RM, ne se sretna so pretstavnicite na makedonskoto malcinstvo.

Na Festivalot na {upelka sakav da prisustvuvam i jas, no vo toa bev spre~en od gr~kata grani~na policija koja u~tivo odbi da me pu{ti vo Grcija, davaj}i mi edno par~e hartija na koe pi{uva deka ne smeam da vlezam vo zemjata kade se rodil tatko mi zaradi "drugi pri~ini" . Istovremeno, vo mojot paso{ be{e staven pe~at so koj trajno mi se zabranuva vlezot vo ovaa dr`ava koja e ~len na Evropskata unija i saka mnogu ~esto da poka`e deka e demokratska. Zna~i, vo nedostig na novi sliki od Festivalot }e morame da Vi pretstavime edna od minatogodi{niot.