Lo{i prepi{uva~i na znaewata

METANISUVAWETO - BUGARSKI SINDROM!

Stra{o (BiD) Jovanov - ZRNCE

  • Sovremenite "Bugari" se vsu{nost odnarodeni - izbugareni Makedonci
  • (vo staromakedonskiot jazik, za rasipana, izmelezena sorta ili rasa se veli deka se izbugarila)

Eeee, taa istorija, majkata na znaeweto i vistinata za slu~uvawata.

Eeee, tie istori~ari, naj~esto lo{i (zlonamerno - egoisti~ni) prepi{uva~i na znaewata i subjektivni tolkuva~i na vistinata (a vistinata e edna i edinstvena i ne mo`e da se tolkuva), ~estopati od "najdobri nameri", sakaj}i da go unapredat i vozdignat svoeto pleme, go unazadile, do uni{tuvawe, a nekoi od plemiwata (gr~koto, latinskoto, bugarskoto), poradi takvite "prepi{uva~i" i is~eznale od istoriskata scena, ostavaj}i gi zad sebe samo tragite (pisma, jazici, dokumenti) na svoeto postoewe. Denes, nekoi samonare~eni nivni "potomci" (tie mo`at da bidat samo sledbenici, a ne krvni potomci), se obiduvaat da izgradat novi mitovi i legendi na vozdignuvawe na nivnite plemiwa, sega ve}e narodi, povtoruvaj}i ja na toj na~in edna{ ve}e napravenata gre{ka.

Bugarskoto pleme (bilo samo edno), koe{to Samoil go sotrel do temel pri svoite pohodi i od koe{to pre`iveale samo sve{tenicite, go ispolzuvalo svojot genetski predodreden sindrom - metanisuvaweto (genetski poltronizam) go priznalo i go proglasilo Samoila za svoj car: "Ako ne mo`e{ da go pobedi{, pridru`i mu se", so {to i de fakto go ozna~ilo bri{eweto na bugarskoto pleme od istoriskata scena.

Sovremenite "Bugari" se vsu{nost odnarodeni - izbugareni Makedonci

(vo staromakedonskiot jazik, za rasipana, izmelezena sorta ili rasa se veli deka se izbugarila).

Ova, sogledano od dene{en aspekt, mnogu jasno ka`uva {to vsu{nost ka`a izbugareniot Makedonec, Petar Stojanov, koga re~e: "Makedonija e najromanti~niot del od modernata bugarska istorija". Toj vsu{nost ka`a: Jas sum Makedonec, no bidej}i sum izbugaren toa ne mo`am da go priznaam i denes sum pogolem Bugarin od Asparuh!

Jas li~no ne ni sakam Stojanov da mi bide brat. Neka si bide toj bugarin kolku {to saka, duri i neka ne go priznava makedonskiot narod, pismo, samo da ne ni go prelee bugarskiot sindrom kaj nas (ve}e ima znaci na prelevawe).

[to se odnesuva pak do vistinata za istoriskite slu~uvawa, koja e edna i edinstvena, koja ne zavisi od ni~ija li~na volja (duri ni od voljata na "bogovite"), koja mo`e da se zamagluva i krie ili da se uni{ti, taa poleka, no sigurno, se probiva niz "maglite sozdadeni od pobednicite" i ponekoga{ nejzinoto izleguvawe od sonce zna~i smrten gr~ za narodite na koi{to im pripa|aat tolkuva~ite - istori~ari (Cola i kompanija koga stanuva zbor za "Bugarskite prilozi - matewa na istorijata").

Vistinata za Makedonija s# posilno ja gree "{esnaesetzra~noto sonce", zamagluvawata na pobednicite s# pove}e bledeat, a taa bleskaj}i se vsaduva vo zenicite na tolkuva~ite do bolka.