OBRA]AWE NA OMO "ILINDEN"- PIRIN KON SVETSKIOT MAKEDONSKI KONGRES

Od Centralniot sovet na OMO "Ilinden" - PIRIN

Po~ituvani delegati na desettiot Svetski makedonski kongres,

Dragi bra}a i sestri Makedonci, dojdeni denes ovde od site delovi na zemjinata topka,

Opolnomo{ten sum od imeto na Makedoncite od Pirinska Makedonija, obedineti od zabranetata na po~etokot na tretiot milenium partija OMO "ILINDEN"-PIRIN, da ve pozdravam site so odr`uvaweto na ovoj kongres, na koj nie mu posakuvame uspe{na rabota za site Makedonci. Opolnomo{ten sum da vi gi prenesam najtoplite i bratski pozdravi od Makedoncite od Pirinot po povod dve iljadi godini od ra|aweto na Isus Hristos i da ja iska`am pred site vas na{ata cvrsta vera deka Makedonija }e ja ima posilna i posre}na i vo slednite dva mileniuma.

Nie, Makedoncite od partijata OMO "ILINDEN"-PIRIN vo Pirinska Makedonija, posebno sme radosni i sre}ni deka mo`eme da prisustvuvame na ovoj najvisok forum na Makedoncite od celata zemja. Toa e taka, ako ne zaradi drugo, toga{ barem za da potsetime deka nie sme postoele, deka postoime i sega, deka }e postoime i utre.

Denes, koga zabraneta od bugarskata dr`ava, na{ata partija i na{ata ideja se borat ne za "sovr{enstvo", kako {to nekoga{ ima{e ka`ano Jane Sandanski, tuku za svoeto pre`ivuvawe i opstojuvawe, na{ite nade`i se povrzani pred s# so idninata.

Ovde e mesto da registrirame i nekoi na{i razo~aruvawa od prakti~nata dejnost na Svetskiot makedonski kongres. Toa nie go ka`avame so bolka, so ogor~enost, no i so beskrajna vera vo idniot den. Zo{to?

Nie, partiite na Makedoncite nadvor od granicite na Republika Makedonija, nemame forumi i institucii kon koi vo dobro ili vo lo{o bi se obratile za poddr{ka za da ja dobieme. Nie nemame ni{to. Mnogu ~esto nie se nadevame na vas i zatoa ni te`i koga na{ite nade`i ostanuvaat izla`ani. Da, nie sme razo~arani i nezadovolni od ona {to dosega e napraveno za nas od strana na SMK, makedonskata dr`ava i od makedonskata dijaspora.

Po~ituvani gosti i delegati, na{iot glas denes e poln so trevoga. I kako da ne bide, koga nie goneti i diskriminirani vo Bugarija, ostanavme sami i izolirani od site strani. Na{ite kmetovi se izolirani za da ne bidat izbrani po vtor pat od narodot i nemaat pomo{ od nikade. Na{ata partija so svoite iljadi ~lenovi vo pove}e od pedeset naseleni mesta deneska se potpira samo na svoeto makedonsko voodu{evuvawe i svojata vera vo idejata od koja ima nastanato. I zasega samo toa ni dava sili. Toa ni pomogna, nasproti gonewata i sistematskiot natisk da postigneme seriozni izborni uspesi na lokalnite izbori. Ne{to pove}e nie sme kandidati za asociirano ~lenstvo vo Alijansata na malcinskite partii i preku nea vo Evropskiot parlament, vo {to ako uspeeme }e bideme prvata partija od Bugarija tamu i prvata partija od Bugarija {to go postignala toa }e bide edna makedonska partija.

Od polovina vek navamu nie sme edinstvenata makedonska organizacija vo RB koja organizirala svoj legalen kongres i koja primila svoj statut i programa. Nema da bide neskromno ako ka`eme deka samo za dve godini postignavme mnogu, isklu~itelno mnogu, nasproti sprotistavuvaweto i problemits so koi se sre}avame sekoj den.

Da, postignavme ne{to. I toa e o~igledno za sekogo. Imeno, toa ni dava sila. Za `al, samo od toa crpime sila, bra}a i sestri. I ni{to pove}e, i ni{to drugo! A nie imame potreba od poddr{ka, po~ituvani delegati, imame potreba od pomo{ pove}e od sekoj drug pat, od moralna, politi~ka i materijalna pomo{ ako sakame da uspeeme. Ta zamislete- bez li~nite `rtvi na na{ite ~lenovi me|u drugoto- najsiroma{nite i onepravdani gra|ani na Bugarija, bez nesebi~nata poddr{ka na Bugarskiot helsin{ki komitet, nie ne bi mo`ele duri da go zapo~neme deloto pred me|unarodniot sud vo Strazburg, na koe sme sigurni deka }e ja osudime bugarskata dr`ava, bidej}i i pokraj mnogute vetuvawa pak ostanavme sami. I toa ne e za prv pat, ne! Toa e ve}e tradicija, dami i gospoda. Zatoa u{te pogolema e na{ata blagodarnost kon lu|eto koi nesebi~no i nad svoite mo`nosti ni pomagale: Slavko Mangovski, Lefter Man~e, Kris Popov, Pavle Voskopulos i nekolkumina drugi.

Veruvajte so mnogu malku pomo{ nie bi mo`ele di postigneme mnogu pove}e. Ne go barame toa za nas, tuku za makedonskiot narod, bra}a i sestri Makedonci. Ete, ovie denovi nie imavme mo`nost da organizirame golem sobor vo mestoto Predela na Pirin Planina. Imavme i dozvola za toa, no poradi istite finansiski pri~ini moravme da se otka`eme, a toa }e be{e sobir na na{ata makedonska vera, sila i mo}. NA[ATA VERA e vo na{ite sili. NA[ATA SILA e vo na{eto edinstvo, NA[ATA MO] e vo va{ata poddr{ka, po~ituvani delegati na desettiot Svetski makedonski kongres.

Nie dlaboko veruvame deka ovoj Kongres im e neophoden na Makedoncite po svetot, deka toj }e raboti pozitivno i aktivno, deka toj }e donese prakti~ni i realni odluki, deka toj }e vdahne novi sili i nova vera vo lu|eto, za da mo`at tie pohrabro i poinicijativno da se borat so mnogubrojnits te{kotii i zakani za Makedonija sega vo te{koto vreme vo koe `iveeme.

I neka bide taka, bra}a Makedonci, site da rabotime na takov na~in {to na{ite deca na koi Bog im odredil da `iveat vo 21 vek da se gordeat so nas, taka kako {to se gordeeme site nie so na{ite tatkovci i dedovci!