Ogledalce, ogledalce

KOJ KRADE? OD BABA VETA VNUCITE!

Gog ma Gog

Ku~e da kasne ~ovek, ne e vest, kako {to ne e vest, vladin ~ovek da brani vlast. Vistinska vest e ~ovek da kasne ku~e, i opozicioner da fali vlast!

Ama kaj da najdeme lu|e {to kasaat ku~iwa i opozicioneri {to bendisuvaat vlast? Na "smender"!

Brzore~itata doktorka \ulistana Markovska osvoi kolumna vo eden na{ vesnik i im gi razgali srcata kako vo pesnata "Po pat odam, za pat pra{am", no ne za Mariovo, tuku za patot kon Evropa.

Moderna `enska, moderna tema.

I \ulistana, kako Nikola Poposki, kako Antonio Milo{oski, kolumnisti po partiska zada~a. Ne znam samo kakov interes nao|aat redakciite koi im otstapuvaat prostor. Nivnite mirogledi se pove}e od jasni. Se somnevam nekoe utro da osamne so kolumna od vmro-vka ili vmro-vec protiv VMRO-DPMNE, u{te pove}e sdsm-ovec ili sdsm-ovka protiv SDSM. Toa bi bila onaa vest {to ja ~ekaat ~itatelite: ~ovek kasnal ku~e!

Zo{to e golem Simitis? Gr~kiot premier prv na ovie balkanski prostori im se zablagodari na site dotoga{ postoe~ki vesnici koi navivaa za PASOK i re{itelno objavi deka }e osnova nov, tipi~no vladin vesnik "Eskusija" koj nema da zastapuva partiski, tuku vladini stavovi.

Vo {to e razlikata me|u "Eskusija" i makedonskite satelitski vesnici, koi gravitiraat okolu Vladata, a ne se - vladini?

Ogromna! Trabantite, iako nikoj toa od niv ne go bara, izgoreni se da branat ne{to {to samo sebe se brani! Vladata e sekoga{ vo pravo, prvo pravilo. Vtoro pravilo, ako ne e vo pravo, postapi kako prvoto pravilo.

Koga se ra|a avtoritarizmot? Toga{ koga lu|eto }e po~uvstvuvaat deka nemaat za{tita od demokratijata. Oti vo demokratrijata mora{ da se bori{ za svoite prava, a ne borbata da mu ja prenese{ na toj {to te ugnetuva da te za{tituva!

Izgleda slo`ena ovaa definicija, ama i~ ne e. Taa samo ja objasnuva smislata na "podani~kata" psihologija od koja site sakame da se oslobodime, ama vsu{nost site vo nea go vlo`uvame sopstvenoto robstvo.

Mnogu sakam makedonskata Vlada (ne od Branko, ne od Qub~o i toj {to }e dojde na red) da ima svoj vesnik, koj najprvo }e znae da gi plasira vladinite informacii, stavovi, pogledi, odluki, a potoa ako bide potrebno da gi brani, no ne so vokabularot na opozicijata koja po pravilo ima i treba da ima "pogan jazik", tuku so jazikot na dostoinstvenata vlast.

Za takvo edno novinarstvo, ni treba osloboduvawe od "strastite na gnevot", i pomislata deka "nie sme najdobri".

Vo Va{ington nedelava, prestojuva{e kvalitetna finansiska ekipa od Makedonija za da pregovara so "supertimot" od MMF.

Sveti Nikola Gruevski, potpomognat od svojot pokrovitel svetec, ~ie ime go nosi, veruvam }e gi razre{i site dilemi na najgolemata finansiska institucija vo svetot, da n# poddr`i koga ni e najte{ko. Me|utoa, MMF e "lo{oto mom~e" {to pra{uva za s# i bara ot~et za mnogu svr{eni i nesvr{eni raboti.

Ne znam, ama pretpostavuvam deka vo Va{ington }e n# pra{aat i za cenata na parnoto greewe. Za strujata da ne spomnuvam, oti za nea vo svetot se vodi nevidena tivka vojna. Samo nam ni se ~ini oti pla}ame skapa struja. Poskapoto doprva doa|a. Na{ive toa ne sakaat da go priznaat. Ama, kako velat starite: nojot ne slu~ajno glavata ja zakopuva vo pesokot?!

Vo Va{ington ne se odi kone~no kako pozicija i opozicija. Tamu se odi kako dr`ava. Zatoa ni trebaat vesnici koi }e umeat da go izla~at partiskoto od dr`avnoto.

[to ako MMF pra{a: {to ~ekate so FENI? Ami ~ekame opozicijata da papsa malku, pozicijata da trgne tro pove}e. Aha, dobro. Ami so telekomot! ]e go prodavate ili }e si go ~uvate za miraz? ]e go prodavame, ama kaj da najdeme kupuva~ po na{a makedonska merka? E, toa e va{a rabota. Tuku do koga }e vrabotuvate partiski lu|e? Dodeka ne se smirat strastite vo VMRO-DPMNE, DA i DPA. Dajte rok? Prviot mesec po lokalnite, a vtoriot dva meseca po parlamentarnite izbori.

Za nepotizmot vo MMF nema voop{to ni{to da n# pra{uvaat. Tie znaat deka ne sme nie Indonezija, pa site sinovi i }erki na Suharto da imaat svoi biznisi, bez koi ne mo`e da funkcionira makedonskata industrija i trgovija.

Ni za kriminalot nema ni{to da ni spomnat. Ovde se e OK. Ne krade ni opozicijata, ni pozicijata. Krade nekoj drug, tamu nekade "kojznae kade". Ama tie ne se na{i.Tie se od baba Veta vnuci.

Zatoa & se ~udam na doktorkata \ulistana za "koj pat vodi kon Evropa" i "Otvoraweto na du{ata" i na Nikola Popovski za "Denot koga umre Parlamentot", se razbira makedonski.

Ami {o prajme sega bez Parlament?!