Proslava na nacionalniot praznik - Ilinden

KRU[EVO - SIMBOL NA SAMOBITNOSTA NA MAKEDONIJA

Pi{uva: Marina STAMENKOVA

  • Centralnata proslava se odr`a vo mesnosta Me~kin Kamen kraj Kru{evo
  • Partiite na vlast ne smeat da otstapat pred te{kotiite i po cena na padot na popularnosta i mo`nosta da ja izgubat vlasta, nitu pak opozicionite partii da gradat eftin i la`en rejting vrz osiroma{enoto naselenie. Idninata ili }e ni bide zaedni~ka ili }e ja nemame, pora~a Trajkovski

Dvata Ilindena, 97 godini od Kru{evskata Republika i 56 godini od Prvoto zasedanie na ASNOM, koi pretstavuvaat beleg na samobitnosta na makedonskiot narod, bea tradicionalno proslaveni vo Kru{evo. Centralnata proslava se odr`a vo mesnosta Me~kin Kamen kraj Kru{evo, na koja govore{e pretsedatelot na Republika Makedonija, Boris Trajkovski. Vo prisustvo na nekolku iljadi gosti, gra|ani na Makedonija, na{i iselenici vo stranstvo i drugi, pretsedatelot istakna deka Ilinden i Kru{evo vo minatoto bea simbol na na{ite predci koi se borea za nezavisnosta na na Makedonija.

Bez Ilindenskoto vostanie i Kru{evskata Republika na{ata istorija }e be{e posiroma{na, a na{ata sudbina poinakva. Preku Ilindenskoto vostanie makedonskiot narod mu pora~a na svetot deka e re{en da izgradi samostojna dr`ava. Kru{evskata Republika kako prva na Balkanot gi ima{e site elementi na edna demokratska dr`ava, a univerzalnite poraki na Kru{evskiot manifest na pravda i socijalna ednakvost kako i za nacionalna i verska tolerancija se aktuelni i denes, re~e pretsedatelot Trajkovski.

Vo svojot govor Trajkovski se zadr`a i za zna~eweto od sproveduvaweto na reformite: Treba da go izdr`ime tovarot na reformite, no toj tovar ne smee da padne samo na eden del od narodot, tuku toj tovar treba da go poneseme site zaedno. Partiite na vlast ne smeat da otstapat pred te{kotiite i po cena na padot na popularnosta i mo`nosta da ja izgubat vlasta, nitu pak opozicionite partii da gradat eftin i la`en rejting vrz osiroma{enoto naselenie. Idninata ili }e ni bide zaedni~ka ili }e ja nemame, pora~a Trajkovski.

 

Vo dr`avnata delegacija predvodena od pretsedatelot Trajkovski bea ministerot za zdravstvo, Dragan Danilovski, i potpretsedatelot na Sobranieto, Tomislav Stojanovski. Od proslavata otsustvuva{e premierot Qub~o Georgievski koj be{e na EKSPO - 2000 vo Germanija. Od Demokratskata alternativa ne bea prisutni visoki funkcioneri i nea ja pretstavuva{e Blagoja ^orevski, zamenik-minister za kultura. Na sve~enosta ne prisustvuva{e nitu partiska delegacija od DPA, osven pratenikot Aliriza Loga.

Venci pred spomenikot polo`ija pretstavnici od Sobranieto na Republikata, diplomatskiot kor, opzicionite partii i razni zdru`enija na gra|ani.