OD PODRUG AGOL: Dali Prviot i drugite ministri pijat mleko?

GOVEDA VO VLADINIOT AREAL!

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Nezadovolstvoto na kravite koi }e protestiraat pred Vladata e isto taka opravdano, za{to se potcenuva nivniot trud i nivniot proizvod. Sosema e vo red toa {to kravite se ~uvstvuvaat isfrustrirano poradi vakvite mle~ni sostojbi vo dr`avava
  • Ne se somnevam vo toa deka kravite i volovite }e se vklopat vo predvladiniot ambient. Od edna strana Premierot i petnaesetina ministri, a od druga strana 2.000 goveda

Na starata vlada na Georgievski & se zakanuva{e opasnost da se soo~i so selanska buna od nezadovolnite zemjodelci. Na novata Vlada na Georgievski & se zakanuva opasnost da se sretne so 2.000 kravi-molznici i toa ne nekade vo pelagoniskite poliwa, ami tokmu vo dvorot na ministrite. Sredbata na novite ministri so 2.000 kravi }e se slu~i dokolku ne bidat realizirani pregovorite me|u zemjodelskiot lider Tantarov i ministerskiot lider Georgievski. Ili, ako ne se sretnat Tantarov i Georgievski, }e se sretnat ministrite i kravite pred vladinata {tala.

Nezadovolstvoto na mlekoproizvoditelite e sosema opravdano, ako se zeme predvid faktot deka vo dr`avava, kako {to velat tie, ima {verc so mleko i deka Vladata ne se gri`i za otkupuvawe na nivniot proizvod. Nezadovolstvoto na kravite koi }e protestiraat pred Vladata e isto taka opravdano, za{to se potcenuva nivniot trud i nivniot proizvod. Sosema e vo red toa {to kravite se ~uvstvuvaat isfrustrirano poradi vakvite mle~ni sostojbi vo dr`avava.

Tupurkovski, kako direktor na Agencijata za obnova i razvoj, na 2.000 kravi od Grcija im veti deka }e gi donese vo Makedonija. No, poradi {vercot so mleko vo Makedonija, na gr~kite kravi im pominal merakot da doa|aat vo na{ava dr`ava. Nastrana {to i na{ite selani izgubile `elba na gosti da im dojdat gr~ki kravi. Dokolku se realizira{e vakvata ekskurzija, mo`ebi }e ima{e nekakvi izgledi da go re{ime sporot so imeto na na{ata zemjodelska dr`ava.

Se pra{uvam dali gr~kite kravi, dokolku dojdea vo Makedonija, }e protestiraa pred Vladata zaedno so na{ite kravi, ili volovi, seedno. Ako se slu~e{e takvo ne{to, nekoj mo`e{e toa da go okvalifikuva kako me|udr`aven incident i zaladuvawe na odnosite me|u "dvete zemji". Taka mle~nata {vercerska kriza mo`e{e da dobie internacionalen karakter, a mar{ot na kravite pred Vladata da stane problem na Evropskata unija. Vaka, bez gr~kite kravi, protestot na govedata }e ostane samo na balkansko lokalno ramni{te. Ne mora noviot Premier da gi pra{uva Evropejcite kako da postapi so zemjodelcite i so kravite.

Ne se somnevam vo toa deka kravite i volovite }e se vklopat vo predvladiniot ambient. Od edna strana Premierot i petnaesetina ministri, a od druga strana 2.000 goveda. ]e mora kolegite od stranskite izvestuva~ki agencii da go ovekova~at ovoj mig i da mu poka`at na svetot deka nie, barem vo ovoj mig, sme zemjodelska, odnosno govedarska dr`ava. Taka, vo nitu edna evropska ili svetska banka ne }e mo`at da go odbijat Premierot koga }e im pobara kredit za sto~arstvoto makedonsko.

Dokolku navistina se slu~i najaveniot mar{ na kravite pred Vladata, ubeden sum deka pokraj govedata, na toj prostor }e gledame i magariwa. Tie se odlikuvaat so golema tvrdoglavost, pa sosema e mo`no kravite da ja izgubat bitkata!


Sredbata na novite ministri so 2.000 kravi }e se slu~i dokolku ne bidat realizirani pregovorite me|u zemjodelskiot lider Tantarov i ministerskiot lider Georgievski. Ili, ako ne se sretnat Tantarov i Georgievski, }e se sretnat ministrite i kravite pred vladinata {tala.