Spor me|u Georgievski i Zmejkovski

LAVOVSKA BORBA ZA LAVOT

Podgotvila: Marina STAMENKOVA

  • Qub~o Georgievski sproti izborite vo 1998 godina javno se otka`a od 16-zra~noto sonce vo intervjuto za "Nova Makedonija", izjavuvaj}i deka nema da go vrati
  • Argumentite {to gi naveduva Zmejkovski se deka vo svetot postojat stotici amblemi na firmi, partii i {to u{te ne, so znaci na lavovi

VMRO - DPMNE na Qub~o Georgievski ja tu`i VMRO na Boris Zmejkovski, bidej}i za nea e spor-na ne samo kratenkata VMRO na Vistinskata makedonska reformska opcija, tuku i partiskiot amblem - lav so dve opa{ki i {tit. VMRO - DPMNE ja obvinuva VMRO za plagijat ili kopirawe na partiskiot grb, {to e nivni prepoznatliv znak.

LAVOT E LAVICA

Vo eden od dnevnite vesnici be{e objaveno pismo so naslov "Lavot protiv lavicata" i vo nego se veli:

Vistinskite vmrovci sakaat lav, a ne lavica! Bitkata za simbolot me|u VMRO - DPMNE na Qub~o Georgievski i VMRO na Boris Zmejkovski, doprva po~nuva, iako e sudski zavr{ena vo korist na VMRO. Stariot simbol mu pripadna na VMRO, no toj naesen }e bide korigiran. Na nego stoi imeto Makedonija i 16-zra~noto sonce, {to DPMNE go isfrli. Mesto "Makedonija", vladeja~kata partija si go stavi svoeto ime VMRO - DPMNE. Toa se ceni, od VMRO, kako politi~ki strategiski stav kon Makedonija, pred koja se preferira partiskoto ime. Isfrluvaweto, pak, na 16-zra~noto sonce pretstavuva otka`uvawe od simbiozata na Makedoncite so anti~kite Makedonci, koja e nespoiva so baraweto bugarski koreni, t.e. bugarska simbioza. Qub~o Georgievski sproti izborite vo 1998 godina javno se otka`a od 16-zra~noto sonce vo intervjuto za "Nova Makedonija"izjavuvaj}i deka nema da go vrati. Timot na Zmejkovski utvrdi i drugi otstapuvawa vo simbolot na DPMNE, koi ne se slu~ajni. Lavot ne e lav, tuku lavica, bidej}i nema griva i ma{ki genitalii. Osven toa, kompariraj}i go so originalot ( d-r Aleksandar Matkovski: "Grbovite na Makedonija" sl. 40 i 41 ), vidlivo e deka osven grivata, isfrleni se i zabite na lavot ( toj e obezbeden) i e so (polu)otvorena usta, od koja izleguva plukanka, bo`em ogan! Na seto zgora, lavot e obrasnat so volna, kako {arplaninec ( ne kako ekvatorijalno `ivotno). Zna~i, DPMNE ima lavica ("ku~ka"). Se {pekulira deka amblemot go pravele bugarski heraldi~ari. VMRO na Zmejkovski na osnova~kiot kongres postavi lav, a na "terenot" e najavena bitka me|u lavot i lavicata. Vo VMRO smetaat deka vistinskite vmrovci se za lavot so sonce, a ne za "onaa strana"(lavicata), pa }e sleduvaat izjasnuvawata: koj e "lav, a koj "lavica"? Se {pekulira u{te deka ako VMRO ja javne "lavicata", DPMNE }e vozvrati so krv! Najblagodarna kritika od VMRO protiv vlasta na DPMNE e deka "vladee bes~estie" t.e. blud!

ARGUMENTITE NA VMRO

Boris Zmejkovski potvrdi deka skopskoto Obvinitelstvo zapo~nalo postapka protiv VMRO za utvrduvawe na zakonitosta na postoeweto na amblemot so lav. Toj veli deka negovata partija "}e go izdr`i i ovoj pritisok od VMRO - DPMNE, {to go pravi preku svoite strukturi vo Obvinitelstvoto". Argumentite {to gi naveduva Zmejkovski se deka vo svetot postojat stotici amblemi na firmi, partii i {to u{te ne, so znaci na lavovi. Spored nego, osnovnata razlika me|u znacite na dvete partii e toa {to VMRO - DPMNE ima lavica so skr{eni zabi, a VMRO lav so zdravi zabi, vo nazivite vo {titot i vo sonceto, {to VMRO - DPMNE go nema amblemot.

Zmejkovski pra{uva :"Zo{to na VMRO - DPMNE i na Obvinitelstvoto ne im pre~at re~isi identi~nite lavovi na VMRO - DP, na Crnomarov i drugi, a mu pre~i ona na VMRO!? [to se odnesuva do javnoto obvinitelstvo, Zmejkovski pra{uva: Zo{to obvinitelite ne se zanimavaat so onie {to javno povikuvaat na bunt i sakaat da atakuvaat na dr`avniot suverenitet i integritet, a pointeresni im se vakvi minorni gluposti "?