Gledano odnadvor

FALANGA I KOMITI

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Minatata nedela vo Ohrid se odr`a Svetskiot makedonski mladinski kongres. Kako {to se gleda od naslovnata stranica, na Kongresot preovladuva{e kontinuitetot na makedonskiot duh niz vekovite. Simbiozata na makedonskata falanga so makedonskite komiti simboli~no ja prika`a programata na ovoj Kongres, ja prika`a neuni{tlivosta na makedonskoto bitie. Posebno interesno i slikovito be{e defileto i programata koja se odr`a na posledniot den na Kongresot. Vo povorka kade falangistite vodea, a po niv ~ekorea komitite pridru`eni od Makedonki i Makedonci, se obikoli stariot grad na Ohrid. Po patot ~esto se zastanuva{e i bea odr`ani govori vo koi se slave{e makedonskata istorija i kultura. Se iska~ivme do Samoilovata tvrdina i pak nazad do centarot na gradot kade be{e izvedena kulturno-umetni~ka programa. Kako seto toa izgleda{e mo`ete da vidite od foto-reporta`ata na str. 10, 11, 12.

[TO BIL KAREV

Kako dokaz deka s# u{te ne ja poznavame dovolno na{ata istorija e skore{noto objavuvawe na intervjuto na pretsedatelot na Kru{evskata Republika, Nikola Karev, za atinskiot vesnik "Akropolis" od 8 maj 1903 godina. Intervjuto, na str. 14 , e neodamna objaveno vo Grcija vo edna kniga koja e izdadena minatata godina i e vo proda`ba vo mnogu gr~ki kni`arnici. Duri pred skoro vreme knigata do{la i do kaj nas, pa taka i se otkri ova dosega nepoznato intervju so ogromna va`nost za na{ata istorija. Dokumentot e isto va`en, bidej}i nikoj ne mo`e da go nakleveti deka bil "falsifikuvan od srbokomunistite". Koj znae u{te kolku vakvi dokumenti ~ekaat da bidat otkrieni po svetskite arhivi i privatni kolekcii. Intervjuto e od ogromna va`nost posebno denes koga na vlast vo na{ava dr`ava se lu|e koi se ubedeni deka Nikola Karev i drugite ilindenci i makedonski revolucioneri bile so "bugarski identitet." Deka ne e taka, prirodno, znaat ogromnoto mnozinstvo na Makedoncite niz celiot svet na koi ne im trebaat falsifikuvani istoriski dokumenti za da si gi "otkrivaat" svoite bugarski koreni. Za na{a nesre}a dene{nite krajno nepovolni sostojbi vo dr`avava mora da se smetaat kako izraz na intelektualnoto nivo na onie koi uspeale da si gi "otkrijat" korenite i sega n# vladeat.

Vo intervjuto, dadeno samo tri meseci pred sudbonosniot Ilinden, Nikola Karev jasno i nedvosmisleno go izrazuva svojot makedonski identitet. Vedna{ stanuva jasno deka i drugite koi bile so nego go delele negovoto mislewe. Toa vpro~em i voop{to ne e ~udno. I pokraj postoeweto na PREMNOGU dokumenti, o~igledno falsifikuvani vo sofiskite "kujni", postojat i drugi koi ja doka`uvaat vistinskata sostojba. Ima i drugi sli~ni gr~ki dokumenti koi ne se objaveni kaj nas. Stanuva zbor za pismata na gr~kiot borec za osvojuvawe na Makedonija Pavlos Melas do negovata `ena. Vo pismata, pi{uvani vo 1904 godina, Melas jasno n# narekuva "Makedonci koi zboruvaat makedonski jazik." Vo pismata e opi{an i zloglasniot vojvoda Kote od Ruqa koj prvo bil komita, a potoa & se pridru`il na gr~kata kauza. Od pismata se gleda deka i Kote se identifikuval kako Makedonec i vo eden govor pred selanite toj rekol deka za da se spasat Makedoncite tie treba da stanat Bugari ili Grci.

Ima desetici sli~ni dokumenti, no glavnoto pra{awe e kakov e toj ~ovek koj korenot si go bara vo dokumenti za koi se znae deka mo`at da bidat falsifikuvani, a ne si go bara vo narodot koj go opkru`uva. Ovoj narod ne bil, ne e i nikoga{ nema da e ni{to drugo osven makedonski. Site onie koi go tvrdat sprotivnoto se antimakedonci, predavnici i kvislinzi.

SLIKI I SKULPTURI NA BLA@E KRSTANOVSKI- BLA@EVSKI

Vo zemjava prestojuva na{iot patriot od Avstralija, Bla`e Krstanovski - Bla`evski. Denovive toj izlaga vo domot na kulturata "Grigor Prli~ev" vo Ohrid. Eve nekolku negovi dela na anti~ko-makedonski temi.

 

 


ISPRAVKA

Vo prethodniot broj na na{iot nedelnik vo tekstot so naslov "Tvorec na prvoto svetsko kralstvo" objaven na str. 6 i 7 vo posledniot del pi{uva: "Popularniot Roman za Aleksandar od Pseudo Kalisten e za~uvan vo pove}e od 80 jazici...", a treba da pi{uva: "Popularniot Roman za Aleksandar od Pseudo Kalisten e za~uvan vo pove}e od 80 verzii".

Im se izvinuvame na na{ite ceneti ~itateli za napraveniot propust.