Gledano odnadvor

KRALOT NA SITE VREMIWA

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Nema somnenie deka najbrilijantniot, najsposobniot, najinventivniot, najinteligentniot vojskovoda~ na site vremiwa e Alksandar III, Veliki, Makedonski, sinot na Filip II Makedonski. Za mnogu narodi stanal i bog, iako za Makedoncite otsekoga{ ostanal samo niven omilen kral. Osvojuvawata na ovoj makedonski kral imaat dalekuse`ni posledici za celiot svet. So negovite dela toj pridonese da se izmeni svetot ra{iruvaj}i edna nova makedonska kultura kako simbioza na isto~no-mediteranskite kulturi. Kako retko koja druga istoriska li~nost vlegol vo mitovite, bajkite i svesta na mnogu narodi taka {to koga denes }e se spomne imeto Aleksandar sekoga{ se misli na eden ~ovek. Iako od svetska gledna to~ka negovite zaslugi se nenadminlivi, od ~isto makedonska gledna to~ka rabotite se malku porazli~ni. Me|u rabotite koi nie Makedoncite mo`eme da mu gi zabele`ime e deka ne obezbedil naslednici na Kralstvoto taka {to vedna{ po negovata smrt nastanale me|umakedonski vojni koi traele dolgo vreme. I pokraj s#, toj ostanuva navistina nenadminat. Nema somnevawe deka ako ne umre{e tolku mlad }e gi prodol`e{e negovite osvojuvawa i svetot denes }e be{e porazli~en. Edna od najubavite legendi za Aleksandar e taa koja zboruva kako toj pred smrtta, koga razbral deka i Makedonci u~estvuvale vo zagovorot da go otrujat, gi prokolnal Makedoncite nikoga{ da ne vidat air i so toa se objasnuva zo{to do den-denes sme podeleni, raspar~eni i go imame poznatiot sindrom na samouni{tuvawe. Mo`ebi legendata e samo legenda, no jas sakam da veruvam deka e vistinska.

ILI ILI VOJNA

Toa e vol{ebnata formula za politi~ki uspeh. Tajnata e deka nikoj ne saka vojna, osven izgleda nekoi albanski politi~ari, pa taka tie site svoi barawa gi uslovuvaat so "ili toa ili vojna". Koj ne saka vojna }e mora da gi prifati tie barawa. Formulata o~igledno funkcionira i nosi uspesi. Ona {to se slu~uva denes na Kosovo e eden rezultat. Tamu ni NATO, ni OON ne sakaat vojna. Ona {to se slu~uva vo Republika Makedonija e u{te eden. I tuka nikoj ne saka vojna i toa obilno se koristi. Mo`ebi dojde vreme da se menuvaat rabotite. Dali e podobro kraj so agonija ili agonija bez kraj?