ZO[TO I KOMU MU SE POTREBNI LAGI?

Povod: (Ne)odbele`uvaweto na denot na Sveti Metodij vo Elvangen, Germanija

Do koga nekoj }e se zamajuva i }e si poigruva so na{ite nacionalni ~uvstva i }e ja skvernavi vistinata i zo{to? Koj od toa ima korist i kakva? Zo{to se la`e javnosta i celokupniot makedonski narod? Mo`at da im se serviraat lagi na site onie {to ne se zapoznati i {to se podaleku od mestoto na nastanot, no ne i onie {to se direktno ili indirektno involvirani i o~evidci na nastanot.

Stanuva zbor za godi{novo ~estvuvawe na Sv. Metodij pred spomen-plo~ata vo germanskoto grad~e Elvangen. Vo istiov ovoj vesnik, "Makedonsko sonce" br. 309 petok 26.05 2000 godina, na stranica 39 vo rubrikata "Verata na{a risjanska" nekoj si dozvolil da objavi edna golema laga. Tekstot e bez potpisnik i koj i da e e besramen la`livec. Dokolku e toa samo pe~atna gre{ka od Redakcijata mu se izvinuvam na bezimeniot avtor, me|utoa dokolku bezimeniot avtor svesno tvrdi deka ~estvuvaweto i molebenot se odr`al vo Elvangen u{te edna{ povtoruvam deka e najgolemiot besramen la`livec, koj i da e.

Pred nekolku godini vo ovoj ju`nogermanski grad kone~no dojde redot i nie potomcite na Sv. Metodij da mu podigneme spomen-plo~a na zatvorskite yidini pokraj germanskata i bugarskata {to se postaveni pred pove}e decenii, kade {to pove}e od dve godini temnuval na{iot prosvetitel i ramnoapostol Sv. Metodij. Da ne zavleguvame vo toa koga i kako e postavena ovaa spomen-plo~a i koj e za toa najzaslu`en ili zaslu`ni, iako to~no se znae koj ja pokrena inicijativata, a dosega nikoga{ ne se pokaneti da u~estvuvaat na ova ~estvuvawe. No, bilo kako bilo, vremiwata se menuvaat, pa mo`ebi }e se promenat i vo toj pravec koga toga{. Ona {to e najva`no e toa {to ima{e {ansa i s# u{te ima ovoj den (24 maj) vo ovoj grad da stane tradicija za site nas, a i za na{ite pokolenija. Me|utoa, godinava nekoj si postavil obvrska da & stavi kraj na ovaa re~isi s# u{te nepo~nata tradicija.

Vo pogore spomnatiot tekst stoi: "Po povod praznikot vo ~est na svetite bra}a Kiril i Metodij vo gradot Elvangen, Germanija govor odr`a Mitropolitot g. Gorazd". Najodgovorno tvrdam, a toa mo`at da go potvrdat nekolku stotina na{i sogra|ani, deka ~estvuvaweto ne se odr`a vo Elvangen pred spomen-plo~ata, tuku vo [tutgart, oddale~en okolu stotina kilometri. Zo{to vo [tutgart, a ne vo Elvagen, i zo{to vo vesnicite se pi{uva sprotivnoto, najubavo znae bezimeniot avtor. Kako se ~uvstvuvaa na{ite crkovni prestavnici koga odr`aa moleben na pogre{no mesto? Dali se upla{ija od duhot na Sv. Metodija koj najverojatno s# u{te luta vo okolinata na ova grat~e i negovite mo{ti le`at vo nekoja masovna grobnica vo okolinata na Elvangen? Zo{to go velam ova? Elvangenskiot zatvor vo toa vreme bil zatvor kade bile zatvorani isklu~ivo osudenici na smrt, a od poslednoto Metodievo prebivali{te, famozniot Velegrad vo dene{na ^e{ka, ni traga ni glas. A {to da se pravi koga Sv. Metodija nema svoi potomci i naslednici {to }e mo`at seto toa da go preispitaat, pa duri i begaat od mestoto na negovoto temnuvawe. Ni zbor za navodno anonimniot telefonski povik do gradona~alnikot vo Elvangen, a od imeto na site Makedonci deka se otka`uvaat od godi{novo ~estvuvawe pred spomen-plo~ata prepu{taj}i go seto toa na Bugarite, za{to sme bile eden ist narod, a pak elvangenskiot gradona~alnik seto toa go zel zdravo za gotovo i nam Makedoncite ni otka`uva ili zabranuva da se pojavime pred spomen-plo~ata. Pa sledea apeli kako "Bra}a Makedonci, ne odete za Elvangen da ne napravime gu`va, a vinovnikot Bog }e go kazni". I ako ima nekoja bo`ja pravda, vinovnikot treba bespo{tedno da bide kaznet. Kako bo`em elvangenskiot gradona~alnik e gradona~alnik na Bit-Pazar, pa prifa}a i akceptira sekakvi predlozi i telefonati.

Ako ovoj nastan dosega se izveduva{e na dr`avno nivo, toga{ e jasno koj mo`e da bara i da otka`uva termin kaj germanskite vlasti. Mo`ebi pak }e mi bide prefrleno, ama ne treskam gluposti. Ne. Vistinata nikoga{ ne mo`e da bide glupost, a govoreweto na vistinata ne mo`e da bide treskawe gluposti. Glupost e koga }e se nazna~i nemerodavna li~nost da pregovara so germanskite vlasti za ovoj za nas svet den i pokraj na{ite diplomatski prestavnici vo ovaa dr`ava. Glupost e koga dvajca na{i dr`avni pretstavnici tokmu pred spomen-plo~ata pred o~ite na germanskite vlasti si go vrtat grbot i begaat eden od drug, glupost e koga se la`e sopstveniot narod, a ne koga se zboruva vistinata. Arno ama, izgleda kaj nas po nekoe nepi{ano pravilo najpametni se onie {to stojat na najvisokoto politi~ko skalilo i jadat naroden leb. Mol~eweto e znak za potvrda i prifa}awe.

Neka se oglasat odgovornite i organizatorite zo{to godinava ni be{e otka`an Elvangen, zo{to se docne{e so pla}aweto na minatogodi{nite tro{kovi, zo{to se lansira lagata so anonimniot telefonski povik i zo{to vo pe~atot se pi{uva sprotivnoto? Nikoj nema pravo mene li~no da me napa|a i kritikuva, za{to seto pogore izneseno ne e ni{to drugo, tuku samo gola vistina so isklu~ok na prepostavkata za Metodievata pogibel i negovite mo{ti.

Blaze si mu na toj narod {to ima takvi politi~ari i crkovni pretstavnici!

Jovan Ristov, Ulm, Germanija