KREM OD VI[NI

Potrebno:

- 1 kg. vi{ni;

- 2 jajca;

- 2 `ol~ki;

- 12 liv~iwa `elatin;

- 200 gr. {e}er;

- 1 kesi~ka vanilin-{e}er;

- 2 ~a{ki vino;

- 250 gr. {lag-pena.

Podgotovka:

Vi{nite se mijat, se ~istat, se varat vo voda, a otkako }e se izladat se pasiraat (najdobro e so mikser). Vo me|uvreme `ol~kite se dvojat od belkite, se dodavaat u{te dve `ol~ki i se matat zaedno so vanilin-{e}er. Na vaka podgotvenata smesa se dodava pireto od vi{ni. @elatinot se stava vo studena voda i se ostava da nababri, potoa se cedi i se dodava na podgotveniot krem.

Belkite se matat vo cvrst sneg i im se dodavaat 2/3 od {lagot. Ovaa smesa poleka se stava vo podgotveniot krem, potoa se stava vo {iroki ~a{i i se ukrasuva po `elba. Do serviraweto, kremot se ~uva vo fri`ider.


KREM SO OVO[JE

Potrebno:

- 1 puding od limon;

- 200 gr. me{ano ovo{je (kajsii, jagodi, ananas);

- sok od tri portokali;

- 60 gr. {e}er;

- {lag-pena.

Podgotovka:

Pra{okot za puding se me{a so {e}er i so {est la`ici sok od portokal. Ostatokot od sokot se vari so malku voda i vo nego se dodava prethodnata smesa. Smesata se vari u{te nekolku minuti, a potoa pudingot se stava vo staklen sad za da se izladi. Ovo{jeto se se~e na kocki, se me{a so izladeniot puding i na kraj se dodava {lag-penata.

Podgotveniot krem se stava vo {iroki ~a{i i se ukrasuva so ovo{je.

Podgotvila: Aneta POPANTOSKA