DDV na {teta na turisti~kite rabotnici

ODMOROT "NEVOZMO@NA MISIJA"

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

  • Zainteresirani za na{ata zemja ima i za turizam i za stranski investicii, no i konstatacija deka dr`avata i nadle`nite treba da se zainteresiraat za kontakti so lu|eto koi sakaat da dojdat i da ja posetata Makedonija
  • Ministerot za finansii, Gruevski, koga go vovede DDV re~e treba da vlezeme vo vodata, no nie se smrznavme. Ovaa godina ne gi poka~ivme cenite zatoa {to sepak ne sakame da go o{tetime krajniot potro{uva~, a stopanstvoto ni e onakvo kako {to ni e

Turisti~kata sezona e vo poln ek. Cenite vo na{ite odmorali{ta se previsoki, a brojot na gra|anite koi re{ile da patuvaat nadvor od dr`avava e s# pogolem. Prilivot na stranski turisti ne e vo dovolna mera i sekako ne gi zadovoluva o~ekuvawata na turisti~kite rabotnici. Za va`nosta na turizmot za edna dr`ava i za pretstavuvaweto na na{ata dr`ava vo svetot porazgovaravme so g. Vangel Nikolovski, generalen direktor na "Ineks Gorica" a.d., koj na po~etokot na na{iot razgovor re~e: Kako stopanska granka, turizmot ne samo za Buxetot na dr`vata, tuku i op{to za gra|anite e mnogu va`en od aspekt {to site vlo`eni sredstva vo turizmot mnogu brzo se vra}aat. Prilivot e sprega {to pridvi`uva kako tercijalna dejnost i ne e sama za sebe, tuku gi vklu~uva i drugite uslu`ni dejnosti: soobra}aj, trgovija, bankarstvo itn. Zna~i, od turizmot na edna dr`ava, gledan od aspekt na Zapadna Evropa, ima i treba da ima polza celoto stopanstvo na dr`avata.

SAEMI ZA TURIZAM

Mo`nosta, edna dr`ava da go pretstavi ona {to go poseduva, sekako se saemite za turizam. Neodamna se odr`a i "Ekspo 2000" vo Hanover Germanija. Op{t zaklu~ok na na{ite pretstavnici i ministerot za stopanstvo na Makedonija, Borko Andreev, be{e deka zainteresirani za na{ata zemja ima i za turizam i za stranski investicii, no i konstatacija deka dr`avata i nadle`nite treba da se zainteresiraat za kontakti so lu|eto koi sakaat da dojdat i da ja posetat Makedonija. Za toa kako se odviva{e plasmanot i prifa}aweto na turisti~kite ponudi od periodot na osamostojuvawe na Makedonija gospodinot Nikolovski re~e:

Od 1990 godina, pa navamu turisti~kiot priliv vo Ohrid i vo dr`avava zapadna vo golema kriza. Vojnite na prostorite na porane{na Jugoslavija predizvikaa zastoj vo turizmot. Nie, permanentno gi posetuvavme saemite za turizam kade {to na onie potencijalni gosti, koi sakaa da dojdat vo na{ata dr`ava, koga }e im objasnevme kako da stasaat vo Makedonija velea: "Ne, ne blagodaram". Na saemot vo Berlin, zabele`av deka vo mnogu germanski vesnici na naslovnite stranici ima{e fotografii so majka i dete kako go ispra}aat tatkoto i naslov: "Tato vrati se vedna{!". Ova naveduva na zaklu~ok deka na Zapad sostojbata vo Makedonija be{e poinaku plasirana, iako kaj nas nema{e vojna.

SKAPI ARAN@MANI

Vo momentov, vo Ohrid, na{iot najgolem turisti~ki leten centar, za ovaa sezona s# e podgotveno, no cenite se pri~ina za spre~enosta na mnogu gra|ani da dojdat ovde. Kakov e stavot na gospodinot Nikolovski, okolu cenite koi se ponudeni vo turisti~kite aran`mani: Cenite za stranci i za doma{ni gosti vo sekoja dr`ava se razli~ni, pa taka i kaj nas. Aran`manite se od 1.100 denari do 1.800 denari, vo zavisnost od potrebite na gostite. Dosega pla}avme 13 otsto danok na uslugi, no sega toa pomina vo 19 otsto. Ministerot za finansii, Gruevski, koga go vovede DDV re~e treba da vlezeme vo vodata, no nie se smrznavme. O~ekuvame deka najavenite reformi okolu DDV vo septemvri }e promenat nekoi raboti vo odnos na uslugite. Ovaa godina ne gi poka~ivme cenite zatoa {to sepak ne sakame da go o{tetime krajniot potro{uva~, a stopanstvoto ni e onakvo kako {to ni e. Ova naveduva na zaklu~ok deka poimot deset dena odmor, za makedonskiot gra|anin stana "nevozmo`na misija".