Ogledalce, ogledalce

VMRO - VCI BORCI OD NOB - 1990!

Gog ma Gog

Po podolgo vreme se sretnav so eden star poznanik, asli partizan, borec so site ni{ani, ama odmeren kako ~ovek, razborit i o~igledno kriti~ki nastroen. I~ ne e vinoven {to se rodil koga nekoj drug toa go sakal. I dobro e {to porasnal vo Vojnata.

^ovekot bez da go pra{am, kako da me ~eka{e da mi ka`e ne{to {to ne mo`ev odamna da go slu{nam: "V~era & velam na `ena mi, znae{ li kakvi idioti sme bile nie partizanite!?"

Me stapisa. Od toj ~ovek - ova?! So "iljada" zna~ki, "iljada" diplomi, "iljada" priznanija i 18.000 ~ista kako solza penzija!

Ne stasav ni da go pra{am kaj bil toj partizanski idiotizam? Sam po~na da mi zboruva: "... Vo nas borcite, komunistite koi se sobravme da gradime nov svet, urivaj}i se staro i ne priznavaj}i ni{to {to mo`e da n# podu~i, da n# orientira, da n# napravi podobri od tie {to bea pred nas. Kako {to Qub~o denes vo gre{kite sekojpat se sporeduva so Branko, taka i nie se sporeduvame so "trulite kapitalisti". Ne go razbravme `ivotot kako {to treba. Odevme po negovata ivica prese~eni od negovata ostrica. Mislevme s# po~nuva od nas i so nas. Koga umre Stalin, mnogumina `alea deka propadna svetot. Ni den-denes ne razbraa deka so smrtta na Stalin svetot otide mnogu napred. Smrtta na Tito be{e pootreznuva~ka, ama s# u{te zabluduva~ka. Odeweto na "golemite" lu|e mo`e da bide samo pridobivka, a ne gubitok. Toa ne go razbravme nitu od Marks, nitu od Engels, nitu od Lenin. Plehanov ne{to zboruva{e, ama i toa be{e nedefinirano. Od site zla {to gi storivme, najte{koto zlo e zarobniot um. I den-denes ne mo`am da si objasnam, od kade e nasledeno svojstvoto na slovenskite i drugite narodi da zarobuvaat um, da pravat temnica srede bel den? Znam, se gradelo novo op{testvo. Toa go pravele i slavnite Amerikanci, preku Truman i Makarti. Koga gi brkaa "crvenite ve{tici". Ama zo{to nie Slovenite, i so takov prostotiluk, direktno naso~en protiv samite sebe?!"

Kako be{e ona: "Slu{nav, vidov i si otidov". Ama ne{to ostana nerazjasneto. Na primer, dali na nekoj na~in ne ni se povtoruva periodot po Vojnata? Ja sledev tretata bliska sredba Georgievski - Crvenkovski. Sredbata ni nova, ni mnogu zna~ajna. Naskoro }e imate mo`nost da go gledate "Gladijator" od Ridli Skot, stiliziran ep za bitkite na rimskite gladijatori, no i so edna diskretna politi~ka pretenzija, vnimavajte na prikrieniot despotizam koj najmnogu viree na lesni vetuvawa i nacionalni razijduvawa.

Od sredbata Georgievski - Crvenkovski vo se}avawe mi ostana "priznanieto na Premierot, za evolucijata vo redovite na negovata Partija". Mi se ~ini, re~e deka VMRO - DPMNE nema{e da dojde na vlast, ako programski ne go napu{te{e kursot od devedesettite godini, koga nekoi zapalenkovci so aklamacija baraa eden kongres na Partijata da se odr`i vo Solun. Misle{e i ne{to sli~no na toa, no ne go ka`a.

Sekoja partija pla}a po nekoj ceh za nekoj svoj grev. Laburistite vo Anglija, {esnaeset godini bea vo aut, oti vo svojata programa imaa eden ~len definiran ni na nebo, ni na zemja, kako svoevidna "socijalna dijafragma" koja za site be{e dobra, no ne i za uvoto na kapitalot. Bler se seti i go ~krtna. Laburistite pobedija.

Pobedi i VMRO - DPMNE! Kako? Virtuelno e kaeweto na Branko Crvenkovski koga re~e deka "toj i negovata partija, ja primile porakata od narodot!" Narod ne pra}a poraki, tuku izvr{uva. Edna{ nekoj na komunistite mora{e da im re~e: "Dosta be{e, mnogu be{e!"

I na Qub~o i negovata partija }e mu re~at isto, iako vladeat samo godina i polovina. Rendgentskite snimki {to sami si gi napravija ve}e poka`uvaat oti vo redovite na VMRO - DPMNE ima borci od NOB - 1990!

Za novi vremiwa, ne se baraat samo novi lu|e. Tie i retko se nao|aat. Vo novite vremiwa pova`ni se novite idei. VMRO-DPMNE smeni mnogu stari lu|e, donese novi, svoi, no na planot na ideite se izgubi, zo{to idejata bara kreativnost, a ne osveta i `ed za pari.

Idealiziranata slika za dr`avata nekoi ja pretvorija vo realna despotija. Upadi, uceni, arogancija, bezgre{nost. Lu|eto baraat `ivot, a toj e so poinakva sodr`ina od politikata.

Na vojnicite mestoto im e vo kasarnite. Na partiskite vojnici - vo partiskite kasarni. [to mu treba{e na Qub~o Georgievski, na negovite da im ja otvori tolku {iroko vratata vo instituciite kade {to mo`e{e da anga`ira pak novi, a ne nesposobni partiski administrativci, od koi kosata od glavata se kreva koga }e nastapat vo imeto na VMRO - DPMNE. Strumica }e ostane lo{a epizoda za Premierot. Pouka ima, epilogot nikoj ne znae kakov }e bide!