Sofija Tanevska, makedonski biznismen vo ^e{ka

MOSTOVI NA SORABOTKA

Pi{uva: @aklina MITEVSKA

  • Vo Makedonija doa|am sekoj vtor mesec, a ako ne dojdat podolgo vreme se ~uvstvuvam kako da ne sum bila doma, veli Tanevska
  • Celta na na{ata firma e da se razvivaat mostovite na sorabotka. Site makedonski biznismeni da dojdat i da & pomognat na Makedonija, za{to takva zemja, po lu|e i po bogatstvo, nema nikade vo svetot

Edna od mnogute `eni - biznismeni po poteklo od Makedonija, koja saka da investira vo na{ata dr`ava e i gospo|ata Sofija Tanevska od ^e{kata Republika. Nejziniot tatko poteknuva od Egejska Makedonija, Lerin, a majka & e od Praga. Kako malo devoj~e taa `iveela vo Makedonija i kako {to veli se zaqubila vo nea.

Vo Makedonija doa|am sekoj vtor mesec, a ako ne dojdat podolgo vreme se ~uvstvuvam kako da ne sum bila doma. Makedonija ja ~uvstvuvam kako ne{to pove}e od mojot dom, veli Tanevska.

Nejzinata firma koja se nao|a vo ^e{ka se zanimava so posreduvawe vo oblasta na trgovijata i turizmot i bara investitori za Makedonija od ^e{ka, Slova~ka i Rusija.

Nekolku godini gospo|ata Tanevska se bori makedonskite proizvodi da dojdat vo ^e{ka, no toa, barem dosega, se odvivalo dosta te{ko. So zapo~nuvaweto na pregovorite so Tutunskiot kombinat, taa veruva deka tutunot }e dojde na ~e{kiot pazar. Zasega vo ^e{ka nema makedonski proizvodi.

Tanevska planira filijalata da bide pogolema i takva filijala da otvori i vo Skopje. Na site {to od Makedonija sakaat da dojdat vo ^e{ka, Rusija i Slova~ka, da rabotat i da donesat makedonski proizvodi, taa od s# srce }e im pomogne.

NA[ITE VO ^E[KA

Na pra{aweto kolku Makedonci `iveat vo ^e{ka i dali ima kontakti so niv, taa odgovara:

Vo ^e{ka `iveat od osum do deset iljadi Makedonci koi se registrirani vo ^e{kata Republika, a ima i Makedonci od grade`nite firmi "Pelagonija" i "Beton", koi rabotat ovde.

So Makedoncite sega imame dobri kontakti zatoa {to na desetti maj se registriravme kako Makedonsko dru{tvo "Makedonska misla". Dru{tvoto go registrira{e gospodinot Borovski, koj e negov pretsedatel i veruvam deka na ovoj na~in site Makedonci {to se vo ^e{ka, }e se dru`at.

[to se odnesuva do vra}aweto vo Makedonija, taa veli: Bi sakala da se vratam vo Makedonija, no firmata e vo ^e{ka, a od Makedonija te{ko bi bilo da gi vospostavuvam vrski so ministerstvata i ~e{kata Vlada. Taa e vo postojani kontakti so ^e{ka, Rusija ili Slova~ka, tie da doa|aat vo Makedonija i da investiraat.

MAKEDONSKI PROIZVODI

Ako se vospostavat site uslovi i ako se razvie turizmot vo Makedonija, dr`avava bi bila edna od najdobrite na Balkanot i }e mo`e da `ivee samo od turizmot. Cela godina strancite }e mo`at da doa|at na planina, na letuvawe itn. Tie imaat interes za velosipedski trki i za arhitekturata. Vo Makedonija i stopanstvoto mo`e dobro da se razviva, taa e dosta bogata, ima {to da proizveduva i {to da izvezuva. Kako {to mo`e ^esite i po mnogu visoka cena da kupuvaat francuski ka{kaval, zo{to da ne go kupuvaat i na{iot eurokrem i drugi proizvodi? Makedonski proizvodi vo ^e{ka zasega nema . Koga po~na vojnata na Kosovo, lu|eto po~naa da se pla{at. I mediumite si pravat svoe, koga }e ka`at deka vo Kosovo ili Srbija se puka. Lu|eto mislat deka se puka vo cela Jugoslavija, vklu~uvaj}i ja i Makedonija. Celta na na{ata firma e da se razvivaat mostovite na sorabotka. Site makedonski biznismeni da dojdat i da & pomognat na Makedonija, za{to takva zemja po lu|e i po bogatstvo nema nikade vo svetot, veli Tanevska.