Gledano odnadvor

POPUVAWA!

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Za skandalot nare~en "pregovarawe za imeto na Makedonskata pravoslavna crkva" i nejzino preimenuvawe vo Ohridska arhiepiskopija kako uslov za priznavawe od Vselenskata patrijar{ija i od drugite pravoslavni crkvi ve}e pi{uvavme vo minatiot broj. Reakcii po povod ovoj nastan prodol`uvaat da ni pristignuvaat i bidej}i smetame deka slu~ajov e od esencijalna va`nost za idninata na makedonskata dr`ava i crkva objavuvame nekolku tekstovi na ovaa tema. Verojatno se se}avate deka nie ostro osudivme sekakva postapka ili kakvo bilo navestuvawe za pregovori za imeto. Imeto e takvo kakvo {to e i sekoj od nas treba da im dade jasen signal na site vo svetot deka sekakvi diskusii se isklu~eni. Makedonskiot narod i ovoj pat toa decidno go potvrdi.

JUBILEJ: [EST GODINI "MAKEDONSKO SONCE"

Eve, navr{ija {est godini otkako po~na da izleguva va{iot i na{ nedelnik "Makedonsko sonce", glasot na Makedoncite od celiot svet. Od svojot po~etok osnovnata koncepcija na vesnikot be{e odbranata i promocijata na makedonskite nacionalni interesi, kako i integracija i vklopuvawe na Makedoncite od celiot svet vo op{testveniot i politi~ki `ivot na ovaa par~osana, napatena, no vo srcata na site nas sveta zemja. Vesnikot sekoga{ se borel za objektivno novinarstvo i kritikuval ili falel postapki na vladeja~kite re`imi vo funkcija i preku prizmata na nacionalnite interesi na makedonskiot narod. Zatoa nikoga{ ne sme bile simpati~ni ni za ovaa, ni za minatata vlast, koi sekoga{ vnimatelno n# isklu~uvaa od sekakva finansiska pomo{. I bez toa "Makedonsko sonce" sepak ja prodol`uva borbata za na{ite interesi, bez ogled dali toa }e im se dopadne na vladeja~kite strukturi. Kompromisi za nacionalnite interesi ne mo`e da ima. Ja koristam ovaa mo`nost da im se zablagodaram na site onie koi dadoa pridones na{iot nedelnik da bide ona {to e. ]e po~nam so osnova~ot, g. \or|ija - Xorx Atanasoski, kako i site porane{ni i sega{ni sorabotnici, urednici, novinari, dopisnici, sekretarki, daktilografki, tehni~ki urednici, pe~atari, {oferi, pravnici itn., kako i na na{ite verni ~itateli, edno glasno i iskreno BLAGODARIME!

RABOTNO VREME

Edna od rabotite od koi sekoja vlada bi trebalo da se oslobodi e solewe pamet na prodavnicite, restoranite, barovite, burekxilnicite i sekoj drug vid biznis koga i kako }e rabotat. Ona {to e va`no e da ne se naru{uva javniot red i mir i da se raboti spored zakonite na zemjata. Za toa kolku dolgo i so koe rabotno vreme }e se raboti e re{enie koe bi trebalo da mu se prepu{ti na sekoj biznismen. Toga{ sekako }e imame prodavnici i restorani koi }e rabotaat non-stop, pa i vo nedelite i nema da imame sme{ni situacii kako onaa neodamne{nata koga restoranxiite otidoa kaj Premierot da im odobri podolgo rabotno vreme. Vladata bi trebalo da se zanimava so pova`ni raboti od toa dali mo`eme da odime vo restoran vo dva ~asot nautro.

MEDIUMITE

^udna rabota se slu~uva vo Makedonija. Site znaeme kolku e te{ko da se usoglasat mislewata na na{ite lu|e, a u{te pote{ko misleweto na mediumite. No i toa se slu~i. Kolku i da e neverojatno, sepak site mediumi vo Makedonija, bilo toa radio, TV ili pe~ateni, site se ednoglasni vo osudata na rabotata na Vladata. Isklu~oci ima i mo`e da se izbrojat na prstite od ednata raka i pak dva prsta }e ostanat: stanuva zbor za dr`avnata RTV, najstariot dneven vesnik kako i eden nedelnik ~ie "makedonsko" ime mo`e slobodno da se smeni vo "bugarsko". S# drugo e so isto mislewe i toa mora sekomu, a se nadevam i na Vladata, da pretstavuva signal za popularnosta na vladeeweto na ovoj re`im. A signalot e jasen i silen: doverbata vo Vladata i partiite e izgubena taka {to i nekoi dobri i pametni potezi, ako gi ima, se gledaat so nedoverba i skepsa. Vo demokratskiot svet vakvi vladi ne mo`at da vladeat i obi~no se raspi{uvaat novi izbori. Kaj nas, za `al, svetskite standardi ne se primenuvaat.

Vo vrska so mediumite, denovive se slu~i i edna mnogu interesna slu~ka koja poka`uva koj vsu{nost e na vlast vo Zapadna Makedonija. Aktivisti na partijata na Albancite DPA go konfiskuvale vesnikot na albanski jazik "Bota Sot" na nekolku mesta niz Zapadna Makedonija. Ova prakti~no zna~i deka jas, kako pripadnik na H partija bi mo`el da go konfiskuvam tira`ot na nekoe spisanie koe ne mi se dopa|a. Dali bi mo`el? Sekako ne, no toa ne va`i za DPA. Tie mo`at.

ARA^INOVO

Ako nekoj se se}ava na na{ite napisi po povod grozomornite ubistva na trojca pripadnici na makedonskata policija vo skopskoto selo Ara~inovo, }e se seti deka predupreduvavme oti ovoj mafija{ko/teroristi~ki napad na makedonskata dr`ava mo`e da se pretvori vo "Makedoncite gi maltretiraat, diskriminiraat i ubivaat Albancite". Taka i stana. Poznatata organizacija "Amnesti Internacional" go osudi odnesuvaweto na makedonskata policija pri vodeweto istraga i duri otide dotamu da izjavi deka policijata namerno ubila eden od uapsenite Albanci. Ova pretstavuva samo edna od serijata svetski mediumski katastrofi so koja sekojdnevno se soo~uvame. Ovaa, kako i drugite sli~ni skandali, skapo }e n# ~inat, bidej}i svetskoto javno mnenie go upatuvaat na pomisli za re{avawe na t.n. "albansko pra{awe" na na~ini koi sekako nema da odgovaraat na na{ite interesi. Mnogu raboti zavisat od nas. Ili znaeme da rabotime ili ne znaeme. No, ako ne znaeme, posledicite skapo }e n# ~inat.