Potraga po lekovi

LEKOT V RAKA, AMA SO MAKA!

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Na pra{aweto koga }e mo`e gra|aninot da dojde do odredeniot lek, odgovorot na farmacevtite e "dojdete utre, bi trebalo da gi dobieme" ili ednostavno krevaat ramenici
  • Vo vreme na bezrabotica i siroma{tija, pacientot se vpu{ta vo edna dolgotrajna pro{etka od edna vo druga privatna apteka, nadevaj}i se deka mo`ebi vo narednata lekot }e go najde po poniska cena

Dr`avnite i okolu 60 privatni apteki imaat potpi{ano dogovori so Fondot za zdravstveno osiguruvawe za nabavka na lekovi od pozitivnata lista i napla}awe participacija od pacientite. Tie zakonski imaat pravo da si gi vratat nazad naplatenite sredstva za kupenite lekovi koi se nao|aat na pozitivnata lista i toa ako lekovite ne se kupeni od fondovskite rezervi i ako se kupeni od apteki koi imaat sklu~en dogovor so fondot. Toa e vo red. Pacientot go kupuva lekot so sopstveni pari, sre}en {to go prona{ol potrebniot lek, a za da gi dobie dadenite pari od Fondot za zdravstveno osiguruvawe, nema problem, }e po~eka nekolku meseci. Sepak }e gi dobie.

SEKOJDNEVNI RASPRAVII

No, ve}e podolgo vreme vo gradskite apteki ~esta e slikata na nezadovolni i revoltirani pacienti koi sekojdnevno se raspravaat so farmacevtskite rabotnici poradi nedostigot na lekovi bez razlika dali se tie od pozitivnata lista ili ne. Na pra{aweto koga }e mo`e gra|aninot da dojde do odredeniot lek, odgovorot na farmacevtite e "dojdete utre, bi trebalo da gi dobieme" ili ednostavno krevaat ramenici. Zo{to da nema dovolno lekovi vo dr`avnite apteki koga tie ne se nabavuvaat samo od edna fabrika, tuku stanuva zbor za tri doma{ni proizvoditeli: "Alkaloid", "Jaka" i "ICN Makedonija", potoa veledrogeriite "Replek", "Makedonija lek", "Zegin", kako i golem broj humanitarni pratki? No, odgovornite za ovaa problematika sekoga{ nao|aat nekoe opravdanie, a pacientot nema drug izbor osven da se upati kon privatnite apteki. [to e sigurno, sigurno e. Vistina }e si go odvrze keseto, }e si plati malku pove}e, no va`no e deka }e go najde lekot.

NEIZBE@NA PRO[ETKA

Iako narodot veli koga e vo pra{awe zdravjeto, lekot nema cena, sepak vo dene{no vreme, vo vreme na bezrabotica i siroma{tija, pacientot se vpu{ta vo edna dolgotrajna pro{etka od edna vo druga privatna apteka, nadevaj}i se deka mo`ebi vo narednata, lekot }e go najde po poniska cena. Taka zadlabo~en vo mislite kako malku da za{tedi, vsu{nost i ne e svesen deka ve}e dobar del od denot zaminal i deka za toa vreme toj go pro{etal celiot grad. Ne zemaj}i gi predvid zamorot i poar~enite pari, pacientot se vra}a doma zadovolen deka vo svojata doma{na apteka go ima tolku potrebniot lek koj }e mu pomogne da ja izle~i negovata bolest. I taka sekoj mesec ista prikazna. A do koga?!