Na{ite slovenski u~iteli sveti Kiril i Metodij

TRIUMF NAD JAZI^NATA ERES

Pi{uva: axika @ivanka FILIPOVSKA

  • Tie ja sostavija azbukata, glagolicata, ni ostavija kni`evni tvorbi na slovenski jazik, go vovedoa narodot vo Hristovata vera, go prevele Svetoto Evangelie na slovenski jazik
  • Gi pobedile onie koi tvrdele: "Nie znaeme samo tri jazika na koi e dostojno vo knigite da se slavi Bog: evrejski, elinski i latinski"

Ne postoi hristijanska zemja i Hristova crkva vosvetot da ne znae za Makedonija. Za nea znae sekoj, koj ja ~ita i prou~uva Biblijata, kako vo Stariot taka i vo Noviot Zavet. Ova zemja stana sveta u{te pred mnogu vekovi, koga na nea stapna Majkata Bo`ja & ja blagoslovi. Sv. apostol Pavle i negovite sorabotnici Sila, Luka i Timotej, ~ekorele po na{ata zemja, go propovedale Hristovoto slovo za spasenie na ~ove{tvoto vo Makedonija i toa bilo prifateno. Podocna vo Makedonija, hristijanstvoto se ra{irilo za vreme na rimskiot car Konstantin Veliki, vo 313 god, koga hristijanstvoto go prifatil za dr`avna religija.

VOVED VO HRISTOVATA VERA

Na Slovenite im se zakanuvala opasnost da bidat pretopeni, im se zakanuvala opasnost od germanizacijata i elinizacijata. Na Slovenite im trebala pismenost, sozdavawe na slovenski prvi dr`avi, im trebalo primawe na hristijanstvoto. Bog gi blagoslovil svetite bra}a Kiril i Metodij da im pomognat na slovenskite narodi. Tie ja sostavija azbukata, glagolicata, ni ostavija kni`evni tvorbi na slovenski jazik, go vovedoa narodot vo Hristovata vera, go prevele Svetoto Evangelie na slovenski jazik.

Vo izdanieto na Svetiot Arhijerejski Sinod na MPC "Od Sv. bra}a Kiril i Metodij do na{ite dni", pi{uva: "Samo onoj, {to e sposoben da ja sogleda golgotata niz koja so vekovi minuva{e na{iot makedonski narod, }e mo`e od srce da se raduva na na{ata vistinska nacionalna i crkovna sloboda". A, za toa golem del od zaslugata im pripa|a na sv. bra}a Kiril i Metodij. Tie Svetoto Evangelie go prevedoa na slovenski jazik, na jazikot na na{ite pradedovci. So nivniot `ivot i dela, zapo~nuva novo vreme, vreme koe nikoga{ ne zavr{uva i vo ve~niot `ivot nosi radost, sloboda, nezavisnost.

ZA @IVOTOT I DELOTO

Velikanite na seslovenskata kultura i crkva sv. Kiril i Metodij se rodile vo IX vek vo Solun. Poteknuvaat od poznati i bogati roditeli, tatko Lav i majka Marija. Tie imale sedum deca. Sedmoto, najmaloto dete bil Konstantin (Kiril). Toj }e bide idniot, filozof, u~itel, nastavnik. Decata se vospituvale vo duhot na hristijanskata vera. Postariot brat Metodij, go nau~il slovenskiot jazik od makedonskite Sloveni, me|u koi bil deset godini kako oficer. Podocna oti{ol vo Gorata Olimp kako monah. Po izvesno vreme mu se pridru`il i Kiril. Kiril bil visokoobrazovan ~ovek. Ja zavr{il pro~uenata Magnaurska {kola. Rabotel kako bibliotekar vo crkvata "Sv. Sofija" vo Carigrad. Bil u~itel po filozofija vo spomnatata {kola. Bil mnogu talentiran i go dobil epitetot filozof. Tie so svoite dela, so svoite misii za Hristovata nauka kaj Slovenite vo Moravija (po barawe na knez Rastislav), kaj Hazarite (po naredba na hazarskiot car Kagan, a po barawe na car Mihail), pa vo Panonija, vo IX vek stanaa verni Hristovi ramnoapostoli i qubeni sledbenici. Tie vodele borba protiv trijazi~nata eres, se izborile za priznavawe na slovenskiot jazik. Gi pobedile onie koi tvrdele: "Nie znaeme samo tri jazika na koi e dostojno vo knigite da se slavi Bog: evrejski, elinski i latinski". Papata gi povikal vo Rim, no Kiril se razbolel i umrel 14 fevruari 869 godina. Sv. Metodij se vratil vo Moravija kade {to ja utvrdil Hristovata vera me|u Slovenite. Umrel na 6 april 885 god. vo mestoto Elvangen, vo blizina na [tutgart Germanija, sv. Metodija, osuden od germansko-latinskoto sve{tenstvo, pominal dve i pol godini vo zatvor i sekoja godina, na toa mesto mu se oddava po~it i blagodarnost od na{iot narod. Delata na ovie kulturni, op{testveni i narodni tvorci, gi prodol`ile nivnite u~enici sv. Kliment Ohridski, sv. Naum, sv. Savo, sv. Gorazd, sv. Angelarij.