Vlasta s# pove}e mol~i pred narodot

ZAFATENI MINISTRI - NEDOVETEN PARLAMENTAREC

Pi{uva: Ranko MLADENOSKI

  • Ministerot Ibraimi mnogu se trudi i nema vreme za informirawe na javnosta. Toj tolku se trudi {to vo Makedonija, po negovoto doa|awe na ovaa funkcija, ne ostana nitu eden nevraboten i nitu eden socijalen slu~aj!
  • Ministerot za urbanizam, Kadievski, isto taka nema{e vreme da n# udostoi so intervju. Zafaten e ~ovekot mnogu so urivawe zli ku}i-divogradbi vo Zloku}ani
  • Pretsedatelot na Parlamentot, gospodinot Savo Klimovski, na po~etokot od svojot mandat se iznatreska gluposti od tipot deka Parlamentot }e bide otvoren za narodot

Politikata vo Ministerstvoto za trud i socijalna politika ja vodi li~nata sekretarka na ministerot Bedredin Ibraimi. Ministerot, po s# izgleda, nema nikakvi ingerencii. Sekretarkata mu ka`uva {to da pravi.

Deka e taka, li~no n# ubedi li~nata sekretarka na Ibraimi, koja na na{eto uporno barawe za intervju so gospodinot minister ni podobjasni vaka: "Jas ti ka`uvam deka ti nema da dobie{ intervju so ministerot Ibraimi". Vakvata qubeznost n# navede na idejata da go potpra{ame gospodinot Ibraimi, minister (demek!) vo Ministerstvoto za trud i socijalna politika, za ne{to su{testveno od negovite obvrski: "Ne smetate li gospodine Ibraimi, deka na vakov na~in se degradira funkcijata minister vo Va{eto Ministerstvo? I vo taa smisla, zarem redot kaj Vas e takov {to sekretarkite odlu~uvaat dali Vie kako minister }e komunicirate ili ne so nekoj medium?!"

Ministerot Ibraimi ka`a deka nema vreme za intervju. Toa ne e ni{to novo. Ibraimi, kako umen minister, mo`e{e da smisli ne{to popametno. Toa go slu{ame sekoj den vo Vladata na Republika Makedonija. Ministerot za trud mnogu se trudi i nema vreme za informirawe na javnosta. Toj tolku se trudi {to vo Makedonija, po negovoto doa|awe na ovaa funkcija, ne ostana nitu eden nevraboten i nitu eden socijalen slu~aj. Site rabotime i site sme bogati. Neka go trgnat gospodinot Ibraimi od negovata ministerska fotelja. Ako ostane u{te malku mo`ebi }e treba da uvezuvame rabotna sila vo dr`avava. Kaj }e ni bide potoa krajot?!

Ministerot za urbanizam, Kadievski, isto taka nema{e vreme da n# udostoi so intervju. Zafaten e ~ovekot mnogu so urivawe zli ku}i vo Zloku}ani. Ako prodol`i vaka, cela Makedonija }e ja pretvori vo urnatini. Kaj }e najde pitoma gradba vo Makedonija? Na sekoj objekt mu nedostiga barem po eden dokument. Ama ako. Neka uriva ministerot. Koga }e si odi od funkcijata }e mo`e da se pofali deka i toj ne{to napravil za ovaa dr`ava. Lo{o, ama barem napravil! Ima nekoi {to ni{to ne napravile, pa s# u{te se ministri.

Pretsedatelot na Parlamentot, gospodinot Savo Klimovski, na po~etokot od svojot mandat se iznatreska gluposti od tipot deka Parlamentot }e bide otvoren za narodot, deka vo nego }e mo`e da vleze sekoj {to saka, deka toj kako prv parlamentarec }e bide otvoren za javnosta (mediumite) i sli~no. Ne veruvam deka nekoj toga{ go sfati seriozno. Deka ne be{e voop{to seriozen poka`a i negoviot odnos kon na{eto barawe za intervju so nego. Nema vreme. Mnogu e zafaten so kompjuterite vo Parlamentot. Go potsetuvame prviot parlamentarec deka ne baravme intervju so Savo Klimovski, tuku so pretsedatelot na Sobranieto na Republika Makedonija, koj zaboravi na svoite gluposti od po~etokot na mandatot. A i ne e ~udo {to zaboravi. Vlasta go ima udreno vo glavata. Kako i site negovi kompawoni koi zaboravija na narodot.

Na parlamentarnite izbori od 1998 godina, tokmu toj narod poka`a deka znae da gi menuva vladarite koi se odnesuvaat neseriozno!


OBVRSKA

Nositelite na javni funkcii se dol`ni da ja informiraat javnosta za svoeto rabotewe. Tro{at buxetski (narodni) pari. Glasa~ite gi izbrale da rabotat za dobroto na dr`avata i da bidat slugi na narodot.

Praktikata vo Makedonija poka`a deka nitu ekspertskata Vlada na Nikola Kqusev, nitu Vladata na Branko Crvenkovski, nitu, pak, najnovata Vlada na Qub~o Georgievski ne ja izvr{uvaa(t) ovaa svoja obvrska.