So blagoslov na Negovoto Visokopreosve{tenstvo Mitropolit Evropski Gorazd

POBEDA NA PRAVOSLAVIETO

Pi{uva: Axika @ivanka FILIPOVSKA

Denes, treba da se zamislime so osobena dlabo~ina na hristijanskiot praznik Denot na pravoslavieto, koj vo mislite n# vra}a pove}e od iljada godini nanazad i koj so vekovi go osvetluva `ivotot na milioni lu|e. Ovoj praznik, so pobedata na vistinskata spasonosna vera e otkrivawe na `ivotot kako ropstvo i kraj na toa ropstvo, otkrivawe na `ivotot kako sloboda i po~etok na taa sloboda. Toa e vsu{nost izleguvawe od robuvaweto na vremeto, zloto i smrtta, od robuvaweto na idolopoklonstvoto, od robuvaweto na ve{ta~kite i izmisleni bogovi, i upatuvawe kon pravoslavnata spasonosna vera, kon slobodata na `ivotot i qubovta, kon nade` vo Carstvoto nebesno, vo carstvoto na mirot i qubovta. Toa e praznik na radosta na ~ove~kata istorija, na nejzinoto dvi`ewe od `alost, kon neizmerna radost. Praznuvaweto na Pobeda na pravoslavieto se vr{i vo prvata nedela na veligdenskiot post. Vizantiskiot car Teofil (829 - 842 g.) bil golem ikonoborec. Toj go postavil za patrijarh eretikot ikonoborec Jovan Teofil (umrel na 28.2. 842 g.). Po negovata smrt se zacarila negovata sopruga, bla`enata Teodora so svojot sin Mihail III. Mudrata carica Teodora proizleguva od nabo`ni roditeli (tatko Marin i majka Teoktista), koi gi po~ituvale ikonite. Taa i kako sopruga na zlobniot ikonoborec Teofil, tajno go po~ituvala krstot i ikonite. Caricata Teodora i nejziniot sin vospostavile po~ituvawe na svetite ikoni. Za patrijarh bil izbran sveti Metodija, golemiot propovednik na pravoslavieto (843 - 847). Pod pretsedatelstvo na sv. Metodij i bla`enata carica Teodora, se odr`al Sobor na 11 mart 843 g., i toa vo prvata nedela na ~esniot post. Nabrgu ovoj svet Sobor bil potvrden na svetiot Sedmi Vselenski Nikejski Sobor i e vospostaveno po~ituvawe na svetite ikoni. Ottoga{ e proglaseno i sve~enoto praznuvawe na Pobedata na pravoslavieto. Po~ituva~ite na ikonite, koi bile vo zatvor, kako i progonetite lu|e od Soborot, dvorjanite i narodot, najsve~eno, vo Litija, slavej}i go Boga, gi vratile svetite ikoni vo crkvata "Sveta Sofija", kako i vo drugite crkvi.

"Taka na Pravoslavnata crkva & bil vraten nejziniot bo`estven ukras - svetite ikoni" (prof. d-r J.P.). Zlobniot brat na caricata sv. Teodora, }esarot Vard, go nagovoril nejziniot sin Mihail i tie zaedno, so svojata zlobna i pakosna volja, vo 856 g. ja progonile i zatvorile svetata carica Teodora i nejzinite }erki vo manastir. Bla`enata carica Teodora ostanala zatvorena s# do 11 fevruari 867 g. koja ja predala svojata ~esna du{a na Boga i se zdobila so pofalben venec na slavata. Nejzinite mo{ti se ~udotvorni. Vo 1453 g. koga Turcite go prezele Carigrad, nejzinite sveti mo{ti, zaedno so mo{tite na sv. Spiridon ^udotvorec, hristijanite gi prenele vo Soborniot hram na Presveta Bogorodica Spileotis, na ostrovot Krf. I denes, poklonicite & oddavaat po~it i se poklonuvaat na nejzinite mo{ti. Vo vremeto na caricata sveta Teodora, Bog gi ispratil svetite bra}a Kiril i Metodij i kako hristijanski misioneri me|u Slovenite. Vo troparot se veli: "bogomudri Kirile i Metodie, ednakvi po duh so apostolite i u~iteli na slovenskite zemji, Vladikata na site molete go, slovenskite narodi da gi utvrdi vo pravoslavieto i ednomislenosta, da go smiri svetot i da gi spasi na{ite du{i". Tie kako cvrsti stolbovi vo Crkvata i za{titnici na slovenskiot narod, zaedno so ostanatite Sedmo~islenici "kako setila blesnaa i triediniot bog ni go blagovestea", crkvata i narodot mudro i nerazdelno niz istorijata gi svrzaa so neraskinlivi vrski na verata, duhot i pismenosta. Nivniot `ivot, nivnite dela, prosveta na slovenskiot narod, nivnite du{i se dlaboko evangeliski. Tie se ve~en i nepresu{en izvor, na na{ata prosveta i kultura, na na{ata makedonska istorija, poznata niz vekovite i niz celiot svet. Va`no e da se spomne deka na ovoj praznik vo Pravoslavnata crkva se ~ita "Sinodik na pravoslavieto, t.e. soborno ispoveduvawe na pravoslavnata vera i anatemisuvawe na site eresi i eretici" (prof. d-r arhim. J.P.)