JAVEN PROTEST

Nie, ~lenovite na Mesniot komitet na VMRO-DPMNE, na Mesniot komitet na Unijata na mladi sili na VMRO-DPMNE i Makedoncite od Mesnata zaednica vo s. Gorno Lisi~e, vo ~ii pregratki iznikna zarodi{ot na istoriskite VMRO - ideali i na ~ij prostor e vsu{nost i osnovana partijata VMRO-DPMNE vo 1990 godina, najenergi~no protestirame i ja osuduvame predavni~kata antimakedonska politika na aktuelnoto partisko rakovodstvo na VMRO-DPMNE kon Republika Bugarija ~ij Ustaven sud v~era go zabrani dejstvuvaweto na makedonskata partija OMO "Ilinden"- PIRIN.

Aktuelnoto rakovodstvo na VMRO-DPMNE direktno vlijae{e vrz donesuvaweto na negativna odluka na bugarskiot Ustaven sud, a posebno so izjavata na pretsedatelot na Republikata, Boris Trajkovski, koj seto toa go smeta kako pravno pra{awe. Toa be{e o~igledno i pri potpi{anata Deklaracija za me|usebnite odnosi me|u Qub~o Georgievski i Ivan Kostov na verskiot praznik Pro~ka koga pretsedatelot na partijata VMRO-DPMNE se otka`a od na{ite bra}a po rod od Pirinska Makedonija i u{te edna{ go potvrdi ~ekoreweto po patekite na van~omihajlovizmot i nacionalnoto predavstvo.

Od osnovaweto na VMRO-DPMNE pa s# do denes, Gorno Lisi~e va`e{e i ostanuva najsilnoto upori{te na Partijata i vo nego sekoga{ pobeduvavme so iskrenata verba deka svetata makedonska partija VMRO nikoga{ nema da gi izneveri svoite ~lenovi. No, denes koga rakovodstvoto na VMRO-DPMNE podani~ki ja premol~uva zabranata na dejstvuvaweto na makedonskata organizacija OMO "Ilinden"- PIRIN, ne samo {to se ~uvstvuvame iznevereni kako ~lenovi i aktivisti na VMRO-DPMNE, tuku so gor~ina vo du{ata istaknuvame deka se vr{i nevideno predavstvo na celiot makedonski narod i makedonskata dr`ava.

Ottuka jasno im pora~uvame na site onie {to se drznuvaat da gi predavaat makedonskite nacionalni interesi deka niv, vo makedonskata istorija, nikoga{ ne gi zaboravila makedonskata ANATEMA.

MK VMRO-DPMNE, s. Gorno Lisi~e, pretsedatel Orde Stojanovski

MZ s. Gorno Lisi~e, pretsedatel: Zoran Cvetkovski,

UMS na VMRO -DPMNE s. Gorno Lisi~e, pretsedatel Goce Trpkovski