Gledano odnadvor

PROTEST

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Site znaeme vo kakva situacija se nao|a na{iot narod i na{ata dr`ava. Site go imame ~uvstvoto deka gledame kako ni tone brodot i site go delime ~uvstvoto na nemo} da napravime bilo {to. Sekoj den ~itame i slu{ame novi lagi i izmami, gledame novi znaci na propa|awe. Sekoj den se potvrduva soznanieto deka, sepak `iveeme vo sosedstvo na volci. Ako `iveete vo silexisko (vol~e{ko) maalo }e morate ili da se otselite ili da stanete silexija (volk). Na{ite voda~i uporno insistiraat, so stranska pomo{, na gra|ansko (ne silexisko) op{testvo vo sosedstvo na silni nacionalni dr`avi. Mo`evme da bideme gra|anska dr`ava, ako bevme vo Beneluks ili vo Skandinavija. No, ne sme i vakvi eksperimenti mo`at da vodat samo vo propast, bidej}i u{te ne e izmislen na~inot kako da ja premestime Makedonija od Jugoisto~na vo Severna Evropa. Sosedstvoto prodol`uva da ni udira {lakanici, dodeka nie go vrtime drugiot obraz i se dogovarame {to sme. Pomina edna godina od Paktot na Pro~ka so koj & go otvorivme patot na Bugarija vo Evropa i se obvrzavme deka nema da gi {titime Makedoncite vo Bugarija, bilo toa da se Makedonci vo Pirinsko ili pak Makedonci ra{trkani niz cela Bugarija vo raznite nasilni razmeni na naselenie i preventivni raseluvawa. Vo zamena dobivme priznavawe na na{iot jazik kako ustavna kategorija (zna~i smeni Ustav, smeni jazik) i privremena registracija na partijata OMO “Ilinden” - PIRIN, partija vo koja ~lenuvaat mnogu Makedonci. Na samo dva dena po odr`uvaweto na Vtorata izborna konferencija, prvpat vo legalnost, bugarskata dr`ava preku svojot Ustaven sud ja zabrani Partijata. Bugarskiot Premier sega glumi neinformiranost, verojatno mislej}i deka nie Makedoncite sme totalni goveda so koi ~ovek mo`e da si pravi {to si saka. Sega imame mo`nost da im poka`eme na gospodata premieri, ministri i drugi sli~ni deka sme lu|e so ~ove~ka gordost i deka vo na{ite veni te~e krv na niza patrioti, koi ne se pla{ele da go dadat svojot `ivot za slobodata na Makedonija. Od nas se bara da go dademe na{iot glas vo protest protiv bugarskite metodi na re{avawe na pravata na Makedoncite vo Bugarija. Od nas se bara da izlezeme na ulica pred bugarskata Ambasada i da im se pridru`ime na drugite makedonski patrioti zaedno da ja predademe peticijata do bugarskata Vlada i svetot i da ka`eme edno glasno NE na obidite za negacija na Makedoncite, nezavisno dali toa doa|a oddaleku ili odblisku. Ajde site zaedno da & poka`eme na Evropa i na svetot deka nie Makedoncite ne sme stoka za prodavawe. SITE NA PROTEST!

SMRTTA NA DEMOKRATIJA VO MAKEDONIJA

Demokratija, demokratski se terminite {to se slu{aat i rasfrlaat od mnogumina vo posledno vreme. Site sakaat da se demokratizirame, site ja sakaat demokratijata, a samiot zbor demokratija mo`ebi stana najupotrebeniot i najgre{no razbraniot. Ajde da vidime {to zna~i demokratijata vo sosedstvoto. Na primer, vo Grcija ima demokratija samo za onie {to se ka`uvaat Grci. Istoto, a i polo{o, va`i i za Bugarija: tamu Ustavniot sud zabranuva legalno registrirani partii, samo zatoa {to se makedonski, za koi se tvrdi deka ne postojat. Do kakov apsurd sme stignale: da se zabranuvaat lu|e, koi ne postojat. Izgleda deka Evropa saka da go gleda samo ona {to saka da go vidi. Za nea, nema Makedonci vo Grcija, Bugarija i vo isto vreme ne im e ~udno deka ovie zemji gi zabranuvaat istite. Kako mo`e da se zabranuva ne{to {to ne postoi? ]e treba da se obideme i da & go objasnime na Evropa ovoj apsurd. Vidovme {to zna~i demokratijata za sosedite. A, {to zna~i za nas demokratijata? Bi mo`el da pi{uvam so stranici, no dosta e sekoj den da gi otvorate vesnicite i da vidite {to zna~i demokratija na makedonski na~in: grabe`, izmama, prodavawe na nacionalnite interesi. Toa li e demokratija? Odgovorot e NE, barem ne kako {to si ja zamisluvame vie i jas. I {to zna~i toa? Dali zna~i deka demokratijata umrela vo na{ite prostori? Zna~i li toa deka e dosta od gra|anski eksperimenti i re{enija? Zna~i li toa deka ni e potrebna silna, nacionalna dr`ava, onaka kako {to e zacrtano vo Ustavot? Da se potsetime: Makedonija (treba da) e nacionalna dr`ava na Makedoncite i na malcinstvata. Ova denes na ni{to ne li~i. Zna~i nazad kon nacionalnata dr`ava! Dosta be{e so eksperimenti.

PATOT DO PROPASTA POPLO^EN SO DOBRI NAMERI

Nema somnevawe deka Zapadot dojde vo Kosovo so dobri nameri, ubeden deka Srbite sproveduvaat genocid nad Albancite i deka so pobedata nad srpskite vojski im pomagaat i gi za{tituvaat ~ovekovite prava na Albancite. Predupreduvawata deka se raboti samo za eden nov stadium vo kreiraweto na ”Golema Albanija” bea otfrleni. I {to se slu~i? Go dobivme dene{no Kosovo kade {to vladee vnimatelno kontroliran haos so cel, sozdavawe na etni~ki ~ista teritorija. Jasno e {to }e se slu~i na slednite izbori: golemoto mnozinstvo na naselenieto }e gi izbere kandidatite na OVK. Za nekolku godini }e imame i referendum. Ajde, pogodete kako }e glasa naselenieto. Za ili protiv nezavisno Kosovo? Seto toa pred o~ite na naivnite Evropjani i Amerikanci. Metodite na manipulacija na Zapadot denovive se o~igledni: napadni go neprijatelot, toj }e reagira i ti toga{ pla~i deka te tepaat. Rezultat: Zapadot se vme{uva, ti go uni{tuva neprijatelot i ja podaruva teritorijata, koja naskoro lesno }e stane etni~ki ~ista. Scenarioto e prosto, no sovr{eno. Da se nadevame deka nie vo nego nemame uloga. Ako imame toga{ sigurno }e zagubime, so ogled na toa koj n# vladee.

MERCEDESITE NA ARM ZA SLU@BATA ZA PRVA POMO[

Site onie, koi `iveele vo civilizirani dr`avi otsekoga{ bile impresionirani od brzata reakcija na slu`bite za prva pomo{, policija i po`arnikarite. Ovie slu`bi ~esto se falat i se gordeat vo svetata misija da spasuvaat `ivoti i ~esto se natprevaruvaat, koj }e stigne pobrzo koga }e gi povikaat. Toa e tamu, a kako e tuka pro~itajte na str. 24. Tuka, na{ata vojska se snabduva so luksuzni mercedesi, namesto oprema za podobro ~uvawe na granicite, ili pak ne{to drugo {to e neophodno, kako na primer oprema za no}no nabquduvawe. Mo`ebi nie ne ja razbirame strategijata za odbrana na Ministerstvoto. Mo`ebi, taa predviduva nov stil na vojna vo koja na onie koi ja zagrozuvaat Republikata im se dava po eden mercedes za da se otka`at. Bilo kako bilo, poubavo bi se ~uvstvuval koga bi znael deka vo mercedesite namesto da se vozat nekojsi generali i ministri, tie bi se upotrebuvale za spasuvawe ~ove~ki `ivoti. Zatoa predlagam, pod itno tie mercedesi da se pretvorat vo vozila za prva pomo{ i da & se poklonat na slu`bata za brza pomo{.