Izve{taj od Sekretarijatot za informacii na Svetskiot makedonski mladinski kongres za UMS na VMRO-DPMNE

HRONOLOGIJA NA VINATA ZA SLABIOT REJTING

Pi{uva: Goce DURTANOSKI

  • Po povod komentarot objaven vo "Makedonsko sonce" vo broj 293 od 4-ti fevruari o.g. na po~ituvaniot g. Dragi Ivanovski pod naslov "UMS go vozvra}a udarot kon Georgievski - Dimovska" vo koj se izneseni najnovite turbulencii pome|u vladeja~kata partija VMRO-DPMNE i UMS na istata partija, Sekretarijatot za informaciii na Svetskiot makedonski mladinski kongres dade svoj izve{taj za relacijata na ovaa me|unarodna organizacija na site mladi Makedonci od celiot svet so UMS na VMRO-DPMNE

"Sledej}i gi nastanite vo zemjata, a posebno nastanite koi se slu- ~uvaat vo vladeja~-kata partija VMRO-DPMNE, Svetskiot makedonski mladinski kongres izrazuva zagri`enost za idninata na UMS i idninata na procesot na semakedonskoto mladinsko obedinuvawe - istakna generalniot sekretar na SMMK, Goce Durtanoski, na vonrednata sednica odr`ana vo Keln na 6-ti fevruari. Novata "ostavka" na rakovodstvoto na UMS, koja ja ima{e najzaslu`nata uloga za promena na vlasta vo 1998 godina dava indicii deka Unijata prakti~no e otstraneta od participacijata vo gradeweto na idninata na dr`avata Makedonija, {to pretstavuva hendikep od {iroka dimenzija".

Otvorenoto pismo na porane{niot pretsedatel na UMS, Dimitar Dimovski do premierot na Republika Makedonija, g. Qub~o Georgievski, otkriva del od problemite vo samata Partija na relacija "mladi-stari" vo periodot zad nas.

Ako hronolo{ki gi sogledame opredelbite na VMRO-DPMNE (mo{ne bliski do celite na SMK po pra{aweto za makedonskoto obedinuvawe), koi nesomneno gi gradea temelite na makedonskata dr`ava, po promenite/manipulaciite vo Statutot na VMRO-DPMNE, od kongres vo kongres ne ostana prostor za makedonsko nacionalno edinstvo.

ODNOSITE ME\U SMMK I UMS NA NAJVISOKO NIVO, NA DISTANCA

UMS na VMRO-DPMNE za vreme na pretsedatelstvuvaweto na g. Filip Petrovski, pokraj kilometrite so dijasporata prave{e u{te pogolema distanca od Kongresot na mladite.

"Pokraj uredno ispratenite pokani i avionski bileti za u~estvo na Prvoto i Osnova~ko Generalno sobranie na SMMK na 28 mart 1998 godina vo Hirt, SR Germanija, pa s# do Promocijata na Predlog-nacionalnata programa za deca i mladi na 16 februari 1999 godina vo Skopje, UMS koja zna~e{e gordost na makedonskata mladina vo Makedonija ne se ni pojavi na trkaleznata masa. Mo`ebi, odgovorot e vo toa {to ovoj podmladok podolgo vreme be{e vo opozicija i be{e naviknat samo da kritikuva i manifestira, a sega koga im se pru`i taa prilika da poka`at kako treba da se raboti i organizira o~igledno deka ja zagubija koordinacijata", istakna Goran Pr`evski, pretsedatel na Makedonskiot mladinski kongres za Evropa.

KOJ E VINOVNIKOT ZA DISTANCIRAWE OD SMMK?

Vo vreme na visok stepen na razvoj na tehnologijata i sistemot na telekomunikacii Unijata na mladite sili na VMRO-DPMNE ne najde za potreba do den-denes da odgovori nitu na eden od na{ite dopisi i obra}awa, a "zaboravi" da n# pokani na Kongresot vo Prilep, na koj Kongres ve}e promoviranata Predlog-nacionalna programa, UMS ja promovira u{te edna{, se razbira, bez prisustvo na sozdava~ot na istata.

Nie ne se ~uvstvuvame osiroma{eni za toa deka ne sme zele u~estvo na Kongresot vo Prilep i upotrebata i implementacijata na Predlog-nacionalnata programa od strana na podmladokot na Partijata vo kraen slu~aj e pozitiven za makedonskata dr`ava, no ako pogledneme deka Parlamentot do denes ne raspraval po toa pra{awe, zna~i gubitnici sme site.

No, se nadevame deka vremeto }e go stori svoeto i deka poleka site raboti }e si dojdat na svoe mesto i eden den }e mo`eme site zaedno da se sobereme vo odbrana na interesite na dr`avata Makedonija. Toa e priroden fakt, bidej}i idninata ostanuva na mladite.

Ideite na Svetskiot makedonski mladinski kongres se mo{ne jasno opredeleni vo interes na makedonskiot etni~ki, jazi~en, kulturen, dr`aven, i istoriski identitet, kontinuitet, nasledstvo i prostor i ne se zavisni od partiskite ili li~nite interesi na poedinci.

SMMK ja koristi mo`nosta da ja pozdravi mladata generacija Makedonci vo celiot svet i & pora~a da bide edinstvena vo zacrtanata cel - semakedonskoto obedinuvawe, a na podmladocite na politi~kite partii vo Republika Makedonija da go koristat kodeksot za praven sistem, sorabotka i dijalog kako preduslov za opstanok na makedonskata dr`ava.