Komentar: Na povidok burni konfrontacii me|u van~omihajlovistite i patriotite vo VMRO-DPMNE

UMS GO VOZVRA]A UDAROT KON GEORGIEVSKI - DIMOVSKA

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

Po dvegodi{no mol~ewe na makedonskite patrioti koi otpadnaa od najvisokoto rakovodstvo na VMRO-DPMNE, odnosno po svoevidnata potvrda vo praktikuvaweto na vlasta na site onie obvinuvawa koi pred 2 godini bea upateni kon Dosta Dimovska, vo Partijata se vr{i natamo{na `estoka bitka za podelbata na "slatkite fotelji", dodeka od rakovodstvo se isklu~uvaat re~isi site onie 54 ~lenovi na CK na VMRO-DPMNE koi go stavija svojot potpis na baraweto za isklu~uvawe na Dosta Dimovska. Najnovata `rtva be{e Filip Petrevski, pratenik vo Parlamentot koj, me|u drugoto, izjavi deka e smenet od funkcijata pretsedatel na Unijata na mladi sili so "NKVD - ovski postapki", tokmu od strana na Dosta Dimovska i lu|eto okolu nea. Po toj povod, go objavuvame Otvorenoto pismo do pretsedatelot na VMRO-DPMNE Qub~o Georgievski od Dimitar Dimovski, eks-pretsedatelot na UMS na VMRO-DPMNE, smenet pred 2 godini.

Kompletnoto rakovodstvo na UMS denovive dade ostavki od svoite funkcii. I seto toa poradi slabiot rejting na Partijata pome|u mladiot svet vo na{ata dr`ava. A dali navistina e taka ili zo{to Partijata na{a ima poslab rejting od koga bilo vo ovie deset godini. Deka rakovodstvoto na UMS samo si podnelo ostavki (?) ne }e vi ja prifatam ovaa laga Premieru. Ne zaradi drugo, tuku zatoa {to znam kako i jas treba{e “sam” da si podnesam ostavka, zaedno so ostanatite ~elni lu|e od minatoto rakovodstvo na UMS.

Premnogu dobro se se}avam na sostanokot pome|u mladinskoto rakovodstvo i vas na 26.8.1997 godina, koga pobara od nas “sami” da si podneseme ostavki. Isto taka dobro se se}avam i na Mladinskiot centralen komitet od 6.9.1997 godina, na koj{to i ti be{e prisuten. A tvoeto prisustvo tamu ne be{e zatoa {to te interesira{e rabotata na partiskiot podmladok, tuku edinstveno zatoa {to be{e svesen deka samo so tvoeto prisustvo }e mo`e{ da n# razre{i{ od funkciite koi gi nosevme. Taka i bidna, NELI pretsedatele!? Dvapati stanuva{e na govornicata, so prst poka`uvaj}i na “lu|eto so koi ne mo`e{ da sorabotuva{“ (a toa bevme istite tie {to se potpi{avme na peticijata za smena na toga{nata ti tvoja, a bogami i sega{na omilena potpretsedatelka Dimovska). Duri i po tretpat stana na govornicata, gledaj}i deka te{ko }e n# smeni{, pa onaka, vo tvoj stil, im uka`a na ~lenovite na CK deka koj nema da ni glasa nedoverba, pove}e da ne se smeta za ~len na VMRO-DPMNE. I taka ja uni{ti najsilnata mladinska organizacija {to nekoga{ ja imala nekoja partija vo Makedonija, go uni{ti podmladokot na koj drugite politi~ki podmladoci mu zaviduvaa i mu oddavaa po~it i go priznavaa kako najsilen podmladok vo Makedonija.

Ti teknuva li sega deka toga{ si prese~e edna granka na koja komotno si sede{e? I seto toa zatoa {to se drznavme protiv omilenata ti tvoja Dosta, NELI pretsedatele!?

A {to se odnesuva do rejtingot, nemojte da la`ete deka e vinovna samo mladinskata. Tie imaat desetpati pomala vina od tebe. Pa ne ti gi sostavuvaa tie vladite, ne ti odbiraa ministri, nitu pak gi pravea kadrovskite re{enija. A veruvam deka ne ti pi{uvale govori, nitu pak te podgotvuvale za javni nastapi. A u{te pomalku, za svoite gre{ki se kriele pozadi Dosta. Vsu{nost, tie da ne ja prodadoa OKTA, a so toa i dr`avata? Pretsedatele, onaka vo doverba, UMS mora da e vinovna i za masovnite samoubistva na pingvinite vo Ledenoto More, NELI!?

DPMNE sega e na vlast, pa ne mu treba pove}e podmladokot. Pa neli ve}e nema plakati za lepewe, ve}e ne se organiziraat mitinzi, a kamo li li pak, ne daj bo`e, da se sobiraat potpisi za predvremeni izbori. A i ako se predomislite, da vi pritreba podmladok, nemoj slu~ajno da ne ste go nazna~ile Antonijo Milo{ov za pretsedatel, zo{to deteto em e od “va{‘te”, em ve}e pet godini me~tae za taa funkcija. A zgora na seto i golem junak e, najgolem, mislam posle tebe, normalno.

Toj sigurno }e go zgolemi rejtingot na Partijata so svoite nenadminati operativni kvaliteti.

Skopje, 18.1.2000

Dimitar DIMOVSKI

Eks - potpretsedatel na UMS na VMRO-DPMNE

 

Vo {to se sostoe{e "vinata" na ovie mladi ~lenovi na rakovodstvoto na UMS koi so svoite hrabri akcii i davaa pe~at na re~isi celata aktivnost na Partijata, kako {to bea studentskite-sredno{kolski demonstracii protiv voveduvaweto na albanskiot jazik vo nastavata na Pedago{kata akademija vo Skopje, so {to vsu{nost zapo~na urivaweto na vlasta na SDSM koja samata se zavitka vo crno so aferata TAT i drugite {tedilnici - ograbuva~i na narodot i dr.

Vinata na Dimitar Dimovski, Atanas Stamnov, Igor Tro{anski, Goran Arsov, Vlatko Panov, Marjan Cvetkovski,Filip Petrovski i Zoran Petreski be{e nivnoto podnesuvawe na Predlog-rezolucija na sednicata na CK na VMRO -DPMNE na den 30 avgust 1997 godina, so koja se bara{e pretsedatelot, Izvr{niot komitet i drugite tela i ~lenovi na Partijata dosledno da se pridr`uvaat kon temelnite programski opredelbi na Partijata i energi~no da se sprotivstavat na kakov bilo prodor ili manifestacija na tu|i vrhovisti~ki vlijanija vo VMRO-DPMNE. Vo nea se vele{e deka "CK na VMRO-DPMNE izrazuva posebna zagri`enost {to vlijanieto na vakvite propagandi se po~uvstvuva i vo samata Partija ~ie prote`irawe od strana na poedini ~lenovi predizvikuva otvoreno nezadovolstvo i revolt kaj po{irokoto ~lenstvo i simpatizerite na VMRO-DPMNE. Soo~eni so ova CK u{te edna{ gi reafirmira osnovnite opredelbi za dejstvuvawe na VMRO-DPMNE sodr`ani vo proglasot za formirawe na VMRO-DPMNE od 17.6. 1990 godina, vo koj decidno e potencirano deka Partijata e protiv sekakov vid vrhovizam, deka }e raboti za nacionalno i teritorijalno obedinuvawe na raspar~eniot makedonski narod, deka e za strogo po~ituvawe na makedonskiot jazik i negovata upotreba vo Vardarska, Pirinska, Egejska Makedonija i makedonskiot del vo Albanija, deka prifa}a sorabotka so onie partii i dvi`ewa na koi im e tu| sekakov predavni~ki vrhovizam itn".

Ponatamu, vo Rezolucijata se istaknuva deka CK na VMRO-DPMNE izrazuva najostar protest protiv politikata na Srbija, Bugarija, Grcija i Albanija kon Makedoncite koi kako nacionalno malcinstvo `iveat vo niv i energi~no bara dosledno po~ituvawe na nivnite nacionalni prava. Vo ovaa prilika CK izrazuva celosna poddr{ka na legitimnite i opravdani barawa na Makedoncite od OMO "Ilinden" vo Pirinska Makedonija, "Vino`ito" vo Egejska Makedonija i Dru{tvoto "Prespa" vo Albanija za priznavawe na nivnite nacionalni i ~ove~ki prava, zagarantirani so Povelbata na OON i drugi me|unarodni organizacii. Na krajot, vo Predlog - rezolucijata se veli deka "CK na VMRO-DPMNE najenergi~no se sprotivstavuva i ja osuduva vrhovisti~kata agresivna i antimakedonska politika {to ja promoviraat organizaciite: VMRO-SMD vo Sofija i MPO vo dijasporata... "Eventualnite kontakti ili sorabotka so ovie asocijacii e sprotivna so programskite opredelbi i interesite na VMRO-DPMNE, kako i so interesite na celiot makedonski narod".