Ogledalce, ogledalce

SLOBODATA VO ZATVOROT NA ZAKONOT

Gog ma Gog

Navistina ne znam {to e podobro, da prodade{ koko{ka {to ti nese zlatni jajca, ili petel {to te razbuduva rano?

I od koko{kata, i od petelot, toj {to }e gi ima mo`e da napravi prvoklasna supa... Ama, posle "jajca nema". Taka mi izgleda prikaznata so Okta, iako u{te na po~etokot barem razbirawe, deka s# {to se prodava na pazar i po pazarni ceni, osobeno za kurentni stoki, go opravduvam i stojam zad toj isklu~ivo ekonomski ~in. Me|utoa, rezervite doa|aat koga ne{to ne e ekonomsko, a e dlaboko politi~ko. Znaete li koga ne uspeva edna dr`ava? Koga }e ja involvira politikata, namesto ekonomija vo sferite kade {to te~e `ivotot. Politikata ima svoe mesto i toa e nesporno. [teta e tamu kade {to e politi~ko, pra{aweto ili problemot da go zameni{ so ekonomsko i obratno.

Navistina, politi~koto i ekonomskoto ponekoga{ se isprepleteni, no ne tolku da ne mo`at da se odvojat. Mislam deka sekoga{ me|u niv stoi edna ~udesna sostojba, edna opredelba, eden sistem od vrednosti, nare~en demokratija. I vo toj sistem od vrednosti, sekoga{ spored klasi~nite parametri {to va`at so stotici godini mo`at slobodno da se ocenuvaat i ekonomskite i politi~kite priliki vo edna zemja.

]e bidam konkreten, mnogu konkreten: kaj nas so godini nemalo i s# u{te nema sistem na vrednosti za da se opredelat ekonomskite i politi~kite priliki, da se ka`e dali imame prava ekonomija i prava politika, ili seto toa {to go pravime e nekoj - instant. Makedonija ne mo`e da bide ni Srbija, ni Bugarija, ni Grcija, ni Albanija. Mo`e samo Makedonija.

Me ~udi kako u~eni lu|e s# u{te otvoreno ovde kaj nas ne progovorile za slobodata. Kaj da se zavrti{, vo Makedonija slobodata ti e ograni~ena!!! Ne, slobodata ne mi ja ograni~uva pretsedatelot na dr`avata, premierot na Vladata, ministrite, direktorite, ~inovnicite. Slobodata vo Makedonija e vo zatvorot na zakonot!

Koga dojde Qub~o na mestoto na Branko, prvo {to pomisliv be{e deka }e si ja zeme v race politikata, a ekonomijata }e im ja ostavi na tie {to ja znaat. I ~ekav prvo {to treba{e da dozvoli da se prodade (a ne toj da prodava) na stranskite investitori, be{e nekoja od na{ite impotentni banki.

Iluzorno e eden neznajko kako mene, da objasnuva kakvi s# traumati~ni sostojbi do`ivuvaat makedonskite biznismeni vo komunikacijata so stranskite partneri, bez vistinska, stabilna, priznata i dobra banka. Sega e zagubeno mnogu vreme i se slo`uvam oti pretprijatijata treba da se prodavaat zaedno so bankite. Ne zatoa {to nie nemame dobri bankari, tuku zatoa {to nemame "dostap do trezorot na Svetskata banka".

Najdobri soznanija se crpat od direktni razgovori. Ako makedonskite premieri, denes Qub~o, utre nekoj drug, sednat so makedonskite biznismeni, pretpriema~i, pa duri i bankarski ~inovnici, }e mu bide mnogu jasno {to e toa {to n# pravi inferiorni na me|unarodniot pazar. Okta s# u{te ne si ja poka`ala svojata vistinska situacija, no vaka kako {to odat rabotite, ne mirisa na dobro.

Vo Grcija nekoj da potceni mal nasproti golem diler, vedna{ }e si go dobie toa {to go zaslu`il. A, Okta vo "racete na Grcite" u{te kako {to velat kaj nas "nekrstena" po~na - "duva": gi postroi na ednata strana "golemite", a na drugata "malite". Aj, samo da im "vadi bilet za vo- pekolot"!

Koga si na rezerva, koga ti sveti crveno, nema golem i mal snabduva~ na benzin. Ima samo vistinski snabduva~i koj za pari }e ti pomogne da ne ostane{ vo nekoj kraj - zaostanat. Me ~udi kako toa Grcite ne go znaat?!

Makedonskata televizija nikoga{ ne bila kakva {to treba da bide, od ovaa dene{nava MRTV "Gospod da te ~uva". Najta`no i najsramno e toa {to ili site ja gledame i mol~ime, ili site ne ja gledame, pa kako i da ne postoi. Nekoga{ vo socijalzimot redakciite na vesnicite imaa specijalizirani novinari i rubriki za "~e{lawe" na televizijata. Sosema normalno: narodot dava pari, narodot saka da znae "koj toa tamu vo MRTV -pee"?

Denes, makedonskata televizija nikoj "ni da ja drasne". Nikoga{ ne sum se zalagal ni za superiorna, ni za inferiorna dr`avna televizija. MRTV treba da raboti so merka i sens. Na nejzinata programa ne smee da ima ni pobednici, ni gubitnici. Odnapred sekoe favorizirawe e osudeno na {teta na favoriziraniot.

Ostavete ja politikata, partiite. Poglednete go `ivotot na MRTV? Toa e "biltensko ot~ukuvawe" na makedonskoto sekojdnevie i nie sakame vo toa sekojdnevie da se prepoznaeme? Pa, gospoda, navistina, nie toa ne sme! Mo`ebi sme polo{i, mo`ebi sme podobri, ama dajte "izostrete gi va{ite kameri" da se vidi vistinskiot na{ `ivot!

Vo svetot kade {to slobodata ne e vo zatvorot na zakonot, zakonot ja brani slobodata. Branko Crvenkovski se "proslavi" so onie famozni dozvoli za uvoz i izvoz, Qub~o ni{to ne stori da ja oslobodi ekonomijata od voljata na politikata. Mladite makedonski politi~ki lavovi zaboravaat deka kolku im se me{a{ na pretpriema~ite, tolku pravi{ polo{a usluga i za niv, i za vlasta. A, pretpriema~ite sekade na svetot se isti: kako ma~kite se, najmnogu miluvaat da se galat vo skutot na poltikata. [to se slu~uva potoa, pra{ajte go Helmut Kol?!