Izleze januarskiot broj na "Narodna volja" - edinstveniot makedonski vesnik vo Bugarija

SODR@INI SO ISTORISKI VISTINI

Pi{uva: Aleksandar DONSKI

Denovive izleze od pe~at najnoviot (januarski) broj na, zasega edinstveniot, makedonski nacionalen vesnik vo pirinskiot del na Makedonija - vesnikot "Narodna volja". I ovoj broj, kako i prethodnite, donesuva interesni sodr`ini od oblasta na makedonskata sega{nost i minato. Na naslovnata stranica, kako i obi~no, se nao|a komentarot od glavniot i odgovoren urednik na "Narodna Volja", Jan Pirinski. Vo komentarot pod naslov "Doa|a obedinuvaweto na Makedonija", g. Pirinski pi{uva za pokanata za razgovori upatena kon Bugarija od strana na EZ. Pirinski pi{uva deka Makedoncite vo Bugarija treba da se raduvaat na ovoj fakt zatoa {to i tie se zalagaat za obedineta Evropa bez granici i zatoa {to Bugarija }e mora da go koregira svojot odnos kon pripadnicite na ostanatite narodi, koi vo nea `iveat, dokolku saka da vleze vo obedineta Evropa. Ovde e objaven i redakciskiot komentar pod naslov "Ne posegnuvajte po na{ata nade`" vo koj e kritikuvana neodamne{nata izjava na bugarskiot pretsedatel Petar Stojanov, spored koja, navodno nemalo Makedonci vo Bugarija. Redakciskiot komentar potsetuva na site dosega{ni antimakedonski artikulacii na Petar Stojanov, pri {to zaklu~uva deka toj, iako saka da ostavi vpe~atok na demokrat, vsu{nost e nacional-{ovinist, proizlezen od re`imot na Todor @ivkov. Vo komentarot e kritikuvana i Vladata na RM zatoa {to ne reagira na vakvite antimakedonski i golemobugarski izjavi. Na vtorata stranica e objaven kratok portret na Boris Trajkovski, koj od Parlamentot na RM e utvrden za nov pretsedatel na Republika Makedonija. Objaveni se i kratki vesti od Republika Makedonija. Na tretata stranica se dva istoriski teksta od poznatiot makedonski istori~ar od Bugarija, koj se potpi{uva so psevdonimot Sarisa Paraos. Vo prviot tekst (prodol`enie od negovata obemna Istorija na Makedonija), toj pi{uva za promenite koi{to nastanale vo Makedonija, vedna{ po nejzinoto osvojuvawe od strana na Osmanliite. Vo vtoriot tekst toj pi{uva za begstvoto na Makedoncite, koi vo VII vek bile zarobeni od bugarskiot turko-mongolski vladetel Kuber, no potoa uspeale da organiziraat begstvo.

Na ~etvrtata stranica e statijata od makedonskioot publicist Dimitar Zahov vo koja toj pravi argumentiran osvrt kon nekolku o~igledni istoriski zabludi koi{to gi {iri bugarskiot sistem na obrazovanie vo vrska so makedonskata istorija. Objavena e i vesta za otvorawe kancelarija na OMO Ilinden-PIRIN vo Razlog, na koja se veelo partiskoto zname so {esnaesetkrakoto sonce od Kutle{. Na pettata stranica se objaveni sportski vesti za nastapite na `enskata rakometna reprezentacija i na fudbalskata reprezentacija na Republika Makedonija, a objaveno e i 26-toto prodol`enie od feqtonot za Nikola Jonkov Vapcarov od avtorot Biljana Vardarska. Na {estata stranica e objavena statijata od Dragi Mihajlovski, vo koja toj potsetuva na izborniot falsifikat vo RM, preku koj Boris Trajkovski stana pretsedatel i na s# pogolemoto nezadovolstvo na etni~kite Makedonci od bugaromanskata politika na negovata partija. Na sedmata stranica e objaven istoriski tekst od d-r Ta{ko Bel~ev, pod naslov "Drevnomakedonski supstrat", a na osmata stranica e objavena statija posvetena na `ivotot i deloto na osnova~ot na "Narodna Volja" Krsto En~ev, koj po~ina minatata godina vo Sidnej. Objaven e i povik za pretplata na knigata "Neslu{nati pesni" od avtorot Krsto Haxi-Ivanov. Toj bil Makedonec, roden vo 1929 godina, koj bil ubien otkako se obidel da izbega vo slobodniot del na Makedonija u{te vo dale~nata 1952 godina. Negovite pesni sega izleguvaat na videlina. Vo podlistokot "Pirinski Plamnen", koj celosno izleguva na makedonski literaturen jazik, e objavena statijata "Za Makedoncki raboti" od avtorot Mi{o Ezerski. I vo ovaa statija toj ja kritikuva bugaromanskata politika na VMRO-DPMNE. Otkako naveduva argumenti vo polza na ova, toj pi{uva: "Doa|aj}i na vlast DPMNE go zapo~na procesot na samouni{tuvawe... Ministerstvoto za (makedonska) kultura pove}e potsetuva na Ministerstvo za bugarska kultura... Vrvni rakovoditeli na partijata sekojdnevno ja veli~aat Bugarija kako najgolem prijatel i sojuznik na Makedonija - istata onaa Bugarija, koja go ubeduva svetot deka Makedoncite se so bugarski koreni ili prosto - Bugari. Se dobiva vpe~atok deka DPMNE e nekakvo bugarsko turisti~ko pretstavni{tvo koe ima za zada~a da ja reklamira Bugarija, a ne partija koja treba da ispolnuva nekoi sosema poinakvi vetuvawa." Vo prodol`enie e objaven tekstot na dve ubavi makedonski narodni pesni: "Mari~e le, li~no devoj~e" i "Sno{ti e Dobra k'sno sedela". Objavena e i podolgata statija od redovniot sorabotnik na "Narodna Volja" Aleksandar Donski, pod naslov "Makedonski predanija i legendi so anti~komakedonska sodr`ina", vo koja se poso~eni pogolem broj folklorni tvorbi, zapi{ani vo XVII, XIX i XX vek, a koi se so sodr`ina povrzana so anti~kite Makedonci, koi se vistinskite anti~ki predci na dene{nata makedonska nacija.

Gi povikuvame site makedonski patrioti da mu pomognat na vesnikot "Narodna volja", bilo preku pretplata, bilo preku sponzorstvo. Za podetalni informacii obratete se na adresata na "Narodna volja", koja glasi: 2700 Blagoevgrad, @K "Zapad", bl. 36, ap.17 (Republika Bugarija). Telefonskiot broj e (073) 26336. Mo`ete da im se javite i na e-mail: n_volja@hotmail.com., kako i na www.gate.net/~mango/Narodna _Volja.html. Vesnikot izleguva edna{ mese~no, a negovata godi{na pretplata za Republika Makedonija e samo 20 gm.