POSLANIE NA ARHIEPISKOPOT G.G. STEFAN

PO MILOST BO@JA ARHIEPISKOP OHRIDSKI I MAKEDONSKI, ZAEDNO SO SITE ARHIJEREI NA MAKEDONSKATA PRAVOSLAVNA CRKVA, NA SETO SVE[TENSTVO, PREPODOBNO MONA[TVO I NA SITE ^EDA NA NA[ATA SVETIKLIMENTOVA CRKVA IM ISPRA]A BLAGOSLOV I MIR OD BOGA, POZDRAVUVAJ]I GI SO TOR@ESTVENIOT I HRISTIJANSKI BO@I]EN POZDRAV

HRISTOS SE RODI!

" Vosklikni Mu na Boga, zemjo cela! Vospevajte go imeto Negovo, vozdajte Mu slava i pofalba! Celata zemja neka ti se pokloni i da Ti pee, Sevi{ni" (Psalm 65,1-4)

Vozqubeni ~eda vo gospoda ,

Denes Pravoslavnata crkva go praznuva Jubilejot na dvaesetvekovnoto postoewe; ~ove~kiot rod go slavi ra|aweto na Bogomolecot. Izminuvaat 2000 godini otkako vo svetov e prisutno Slovoto Bo`jo. Denes e den za slavoslovuvawa, den za beskrajna radost. Zatoa, Gospodi, neka Mu e slava na Tvoeto neiska`ano milosrdie koe 2000 godini, blagodarenie na Tvoeto ~ovekoqubie, n# odr`uva i ~uva! Neka e slava i na Tvojata beskrajna premudrost, preku koja dojdovme do Vistinata i se upativme po Patot na @ivotot.

Blago~estivi hristijani,

Eve, so Bo`ja pomo{, go do~ekavme i ovoj Bo`i} - Denot na koj ve}e 2000 godini se raduvame. O va e denot koga Bog povtorno n# poseti. Bogomladenecot Hristos i sega e vo na{ite srca i vo na{ite domovi, isto kako {to be{e i vo Vitleemskata pe{tera. Da mu blagodarime na Bogomladenecot {to e so nas ottoga{, od toj Den, eve do denes. Da Mu prineseme pofalni pesni i molitvi! Mesto zlato i skapoceni mirisi koi gi prinesoa mudrecite od Istok denes da Mu prineseme i ~isto srce, nelicemerna qubov i `iva vistinska vera, za{to na dene{niot golem Praznik se potvrduvaat zborovite na prorokot Isaj: "So kogo }e Me izedna~ite i }e Me sporedite? Kogo }e go zemete za primer da prilega na mene? (Is. 46,5)

Vozqubeni ~eda vo Gospoda,

Vo ovaa Vitleemska no}, koga se rodi Spasitelot na{, Gospod Isus Hristos, mudrecite Mu prinesoa darovi: zlato, livan i smirna. A koga na{iot makedonski narod Go primi Hrista Spasitelot , pokraj bo`i}nata slama i ~istiot p~eni~en leb, Mu prinese i srce toplo i sposobno za golemi dela.

Tokmu zatoa, nie Makedoncite, umeeme da bideme ~ovekoqubivi, da se `rtvuvame, da bideme ma~enici i ugleduvaj}i se na Spasitelot, Hristijanski da stradame za pravdata i vistinata. Na{ite predci vo ovie dve iljadi godini umeele, po primerot na Gospoda Isusa Hrista vo Getsimanskata no}, molitveno da ostanat ispraveni pred site stradawa vo minatoto. Daj Bo`e i ponatamu pred isku{enijata koi, mo`ebi, }e naiduvaat, da go imame toj duh vo nas, duhot koj so vekovi `ivee i deluva vo na{iot narod.

Neka ni bide ~estito i od Boga blagosloveno, mirno i plodorodno, 2000-to Novo leto Gospodovo.

Neka site nas i ovoj Bo`i} n# soedini vo mir, vo qubov, vo me|usebno razbirawe i vo dobra volja, ta site nie, i vo Tatkovinata, i po celiot svet, kade {to se praznuva Bo`i}, da se po~uvstvuvame edno vo Hrista Spasitelot. AMIN!

MIR BO@JI - HRISTOS SE RODI!