Ogledalce, ogledalce

ZAEDNI^KIOT STAN NA KOALICIJATA

Gog ma Gog

Od ni{to ne postoi ne{to... S# e so povod i so pri~ina, re~e Leukin i mu ostavi na svetot da bira. Zapadot go odbra interesot, a Istokot - ideologijata.

Duri ni crkvata nema{e takva ideologija, kakva {to ima{e komunizmot. Arhitektot na prvite komunisti~ki temeli, Me~aev, go izvle~e efemernoto. Misle{e deka sozdava nov Vavilon.

Zapadot, olicetvoren vo filozofijata na gordiot Aloin, edna{ zapi{a i nikoga{ ne dopi{a! NEMA VE^NI PRIJATELI ILI NEPRIJATELI, IMA VE^EN - INTERES!

Makedonija vo noviot milenium vleguva so nov optimizam, proektiran od stara tripartitna koalicija. Za Koalicijata velat deka ne e ku}a, tuku "zaedni~ki stan". Kako `iveeja Qub~o, Arben i Vasil, poslednata godina od stariot milenum, znaeme. Kako }e `iveat vo godinata od noviot, }e vidime?

Vlasta im e zaedni~ki imenitel, iako Qub~o deluva frontalno, Arben od rov, a Vasil so "zadr{ka". Artificielnoto mu go prepu{ta mestoto na prirodnoto. Nema {to pove}e da se krie. Kartite na masa. Vo igra vleguvaat site raspolo`livi xokeri.

Balkanskata mimikrija s# u{te ne dozvoluva da se "otvorat" interesite. Arsenalot na objasnuvawata e bogat so poznati "cvetni re~enici" (floskuli) koi ja polnat du{ata, ama go tan~at trpenieto. Vreme e da se mine na mostot. Koalicii po sekoja cena ne pravat site partii. Zatoa, tie {to se tvrdoglavi i gubat.

Kako ~ovek ~ija sudbina e vo racete na Koalicijata, stanav mnogu posiroma{en od v~era; kolkava e zadol`enosta po glava na `itel; kade odi mojot danok {to & go pla}am na dr`avata; kolkav e prosperitetot na malcinstvoto, nasproti potrebite na mnozinstvoto; na koja adresa da gi baram socijalnite i institucionalnite prednosti; {to me ~eka utre so plata od 250 marki?

Ako vo dr`avava nekomu treba da veruvam, toa e Vladata... Slaba vlada, proizveduva slaba dr`ava. Go znaat li toa Qub~o, Arben i Vasil? Pra{uvam direktno, oti utre ne e "ujgun" pred makedonskite gra|ani da izlezat i da ja minimiziraat odgovornosta {to ja "anektiraa" so svoite potpisi, dolu, na Dogovorot za sorabotka. Toa ne e i ne smee da bide nitu eden od Koalicijata, kako onaa narodnata: "...Pes rekol, pes odrekol"!

Parafraziraj}i go reklamniot spot za "Ovcata {to dosega ja be{e stri`ele, site {to }e stignat", eden moj prijatel re~e deka "Makedonskata ovca nema pove}e - volna"?! - ]e stri`at, {ipinki! Koercibilnata granica na makedonskiot gra|anin od "daleku" se gleda.

Mladiot premier, barem dosega, poka`a vpe~atliva izdr`livost. Kako dobar skija~, uspe{no gi osvojuva kapiite, ama nekoi (zasega dozvolivi so pravilata) i gi proma{uva. Vo sopstvenite partiski redovi, s# u{te se potpira na "uraxii" ({to vikaat ura), otkolku na mudreci koi umeat "me~ka vo yevgar da spregnat". Go opkru`uvaat i "paraderi - lipicineri" za triumfalna upotreba. Vo najnoviot "dil" so prvakot na Alternativcite, mo`ebi ne dobi, ama i ne izgubi. Vasil, pro~ueniot majstor na manevri, dade "kralstvo" za obi~en - "protektorat".

Koga gi izvadija sergiite da se pazarat, Brahmanot (goliot mudrec) Arben Xaferi na Qub~o i Cile im ja "prodade" najdobrata definicija za vlasta: "Zemete ja... Taa e zlaten tovar"! I od strana im pot{epna deka "odeweto vo demokratija podrazbira bezrezervna posvetenost na vlasta da go reformira vladeeweto". Zatoa mo`ebi i mu ja dadoa - Pravda!? Arno ama i Arben, kako ne{to da zaboravil, deka "Gospod nikoga{ ne im se obra}a na kralevite, oti e mnogu zafaten so siroma{nite"!

Negovata (Arbenova) pojava na makedonskata politi~ka scena, li~no ja smetam za izvonredno pozitivna... Dojde kako voda {to si bara mesto da izleze na povr{ina. Me|utoa, ne mora i ne smee Xaferi da bira prijateli i neprijateli me|u Makedoncite. Negoviot "poetsko -politi~ki {mek toa ne mu go dozvoluva, oti dizajniraweto na sojuznici i protivnici, sepak nikako ne se vklopuva na evropskiot trend.

Na Koalicijata vo "zaedni~kiot stan" mo`ebi }e & bide "tesno", oti prvo {to treba da se sraboti e da ne se povredat pravilata na igrata, vo igrata da se vklu~at site igra~i za sorabotka i da se prestane so "ni{anewe vo vrap~eto, za da se pogodi - paunot"!

Od golemite o~ekuvawa, narodot mo`e da bide zadovolen so mali realizacii, no brzi, efikasni i nemu korisni. Nikoga{ eden gra|anin na kogo mu e prosto "ukradena" fabrikata preku nepravedna i somnitelna privatizacija, nema da se pomiri so sudbinata deka vlasta mu pomognala na "kradecot" da - ukrade. Pazarot i drugo. Zatoa dozvolete s# {to mo`e da se prodade i kupi, neka izleze na pazar. Tamu i mudriot i nadmudreniot si ~estitaat!

Deleweto na vlasta e ~ista - transakcija: toj {to prodava misli deka eftino prodal, a toj {to kupuva misli deka skapo kupil... Vo eden libiski kau{, dvajca zatvorenici se "trampale" so muvi. Koga im gi soyidale keliite "muva da ne preleta" im go zabranile najgolemoto zadovolstvo. Ama tie bile zatvorenici?!

Makedonija za prvpat do`ivea da ja upravuva koalicona vlada vo koja za interesot na koalicionite partneri javno ne se zboruva, no javno se podrazbira... I toa ti e "Zapaden Balkan", demek ni "istok, ni zapad". Toa s# u{te ne e dobro za Makedonija. Ako me pra{ate mene, otsekoga{ sum bil interesot da ne se krie. Se setiv na u{te edna misla na svetiot Avgustin: "Veruvaj i }e - sfati{"