Na{ komentar

Politi~kata kriza vo dr`avava i natamu eskalira

I POTOA DOJDOA GENERALITE...

Dragi IVANOVSKI

Svoevremeno, edna golema dr`ava od podale~noto sosedstvo se najde na rabot na dezintegracija, bidej}i nejzinite politi~ki partii i lideri ne mo`ea ili ne znaeja da go sogledaat nacionalniot interes, prepukuvaj}i se na za~estenite redovni ili predvremeni izbori koi{to rezultiraa so nemo`ni koalicii koi{to se raspa|aa u{te pred da go odr`i Vladata konstitutivniot sostanok, se pojavija teroristi~ki grupi, bandi i separatizam... So eden zbor, dr`avata se najde vo haos. Potoa, na scenata nastapi generalot Kenan Evren, gi poapsi partiskite voda~i Demirel, Exevit, Erbakan i drugite, go zabrani dejstvuvaweto na partiite, go raspu{ti Parlamentot i po izvesno vreme zapo~na da doa|a stranskiot kapital, se obnovi ekonomijata i Turcija stana prosperitetna dr`ava... Sega ima nacionalen dohod od 8.800 amerikanski dolari po `itel...

Verojatno nasetuvate deka ovoj voved {to mi be{e potreben za elaboriraweto na aktuelnite sostojbi vo Makedonija, ne zna~i nitu barawe na cvrsta raka, ne daj bo`e totalitarizam od koj edvaj pobegnavme, tuku samo edna pouka kako drugite dr`avi pominuvale po ma~nite pati{ta na ostvaruvawe vnatre{no-politi~ka stabilnost i uslovi za izleguvawe od te{kata ekonomska kriza vo koja{to s# pove}e zapa|a i na{ata dr`ava. Kako ilustracija na seto ona {to se slu~uva kaj nas }e navedam nekolku politi~ki biseri so makedonsko geografsko poteklo:

- Premierot gi brka od koalicionata Vlada dvajcata ministri koi{to pravele ge{efti za da ja spre~at pobedata na pretsedatelskiot kandidat koj{to, spored prethodniot dogovor na koalicionite partneri, treba{e da bide od drugiot partner vo Vladata. Potoa, navredeniot koalicionen partner najavuva preispituvawe na koalicijata, bara preraspredelba na kola~ot na vlasta i se zakanuva deka dokolku ne se prifati takviot predlog }e izleze od Vladata. Potoa, se odr`uva nekakov sostanok so stranski ambasadori koj{to, se razbira, bil od informativen, a ne daj bo`e, od sovetodaven karakter, pa pi{manite re{ija da ostanat vo Vladata, a sega slu{am nivnite ministri nemalo da prisustvuvaat na sednicite na Vladata, s# dodeka ne se re{i, generalno, pra{aweto so preraspredelbata na vlasta. Vo me|uvreme, tretiot partner vo Koalicijata od sopstveni "nacionalni interesi", so isprobani sredstva od novopromoviraniot prira~nik za sproveduvawe na izbori "A la Xaferi", koj{to edna{ ve}e be{e odobren od nabquduva~ite na OBSE, no sega mu e uskratena i takvata poddr{ka... ni udira ~etki na demokratijata niz sredstvata za javno informirawe...

Se postavuva pra{aweto, dali makedonskite politi~ki partii ja postignale potrebnata zrelost, samosvest i odgovornost za da mo`at da si igraat so voljata na glasa~ite ~ii{to o~i se zama~kuvaat so vetuvawa od arsenalot na baron Minhauzen ili u{te podobro, od torbata na mariovecot Itar Pejo, iako, toj, suvereniot i neprikosnoven glasa~ ve}e ja razbira demokratijata i partiskiot pluralizam, ve}e znae da gi kazni partiite {to ne ja opravdaa negovata doverba vo 1996 g., 1998 g. i vo prviot krug na tuku{to zavr{enite (ili ne) pretsedatelski izbori ovaa godina!

Razo~aranosta e celosna i taa ne e levo, desno ili centristi~ki oboena, bidej}i partiite s# u{te ne ja definirale svojata pozicija od toj vid, tuku s# pove}e zazema dimenzii na op{tonaroden revolt. Na povidok se pojavija novi idei za formirawe na politi~ki partii, iako i postojnite se premnogu, pa ottamu se o~ekuvaat i spektakularni begstva na pratenici od edna kon druga partija za milionski sumi vo marki ili dolari, a narodot bespomo{no se pra{uva - kolku li vsu{nost iznesuva te`inata na pretsedatelskata funkcija (koja{to formalno e proceneta na mese~na plata od 800 germanski marki), koga vo predizbornata kampawa se frlija milionski sumi od {este pretendenti za da se iska~at na toj tron!

Od druga strana, fabrikite se rasprodavaat vo bescewe ili se zatvoraat, dodeka {teda~ite kako Godo od istoimenata drama na Semjuel Beket se nadevaat deka Premierot }e im gi vrati parite od TAT, samo ete, Bitolskiot sud ne daval Sowa, gazdaricata, da se vrati na ~elo na [tedilnicata i redica sli~ni "solomonski" re{enija na "Koalicijata za promeni".

Dnoto s# u{te ne e dostignato, velat dobrite poznava~i na ekonomskite sostojbi, no toa dno s# pove}e se nabli`uva, doa|a denot koga site gra|ani }e stanat edna obi~na masa na socijalni slu~ai koi{to }e gi hrani Evropa odnosno UNHCR, ICR, MCK, El-Hilal i drugi humanitarni organizacii... Makedonija toa ne go zaslu`uva!!!