Vo na{ata Redakcija denovive po telefaks pristigna otvoreno pismo do g. Boris Trajkovski. Pismoto e na bugarski jazik isprateno od makedonsko-bugarskiot vesnik "Vardar", potpi{ano od Georgi Mladenov od Toronto. Pismoto vo prevod go objavuvame vo celost.

DO PRETSEDATELOT NA BJR MAKEDONIJA

Pozdrav ili otvoreno pismo

DRAGI GOSPODINE TRAJKOVSKI!

Im dojde krajot na burnite pretsedatelski izbori vo Republikata. Sega za sega VIE ste pobednikot na razumot. Od izborite i pospecijalno od iska`uvawata na gospodinot Tito Petkovski se razbra, deka onie gra|ani na Makedonija koi glasale za Vas se Bugari. Me|utoa toa ne zna~i deka onie {to glasale za gospodinot Tito Petkovski ne se isto Bugari.

Taka, kako {to ne zna~i deka onie Bugari vo Bugarija, koi ne glasaa za VMRO ne se Bugari.

Sega otkako se ocrtaa perimetrite na va{ata pobeda i otkako Albancite od zapadniot del na Makedonija se pred pragot na nivnite barawa, mnozinstvoto od gra|anite na Makedonija {to glasaa za vas i koi se so bugarska samosvest }e go baraat istoto ona {to go baraat Albancite.

Sega nie kako Bugari od Makedonija naseleni po razni krai{ta na svetot, od Vas i od Vladata na gospodinot Qub~o Georgievski }e go barame istoto {to go baraat Albancite od svoite pretstavnici vo Parlamentot na Skopje. Nie }e go barame ona {to go baraat Albancite. Svetskiot pe~at go napi{a toa, deka Albancite sakaat da bidat vo edna albanska dr`ava.

Toa go ka`a i najinteresniot amerikanski diplomat d-r Kisinxer koj na 5 april 1999 g. izjavi deka koga Albancite }e go postignat svoeto obedinuvawe vo edna albanska dr`ava toga{ i nie Slovenite vo Makedonija, koi{to celosno sme Bugari }e sakame da bideme vo edna bugarska dr`ava.

Sega pred Vas i pred gospodinot Petar Stojanov stoi zada~ata da najdete bezbolen na~in za na{eto obedinuvawe vo edna bugarska dr`ava, koja }e gi opfati Bugarite od Golo Brdo, duri do bregot na Crnoto more.

Za ovaa rabota Vie nemate potreba od ni~ie mislewe. Dopu{tame deka ste go ~itale ona {to go predlo`i advokatot na Srpskata crna raka, gospodinot \or|i Marjanovi} od Pravniot fakultet vo Skopje, koj{to mnogu ~esto se pojavuva po stranicite na srpski dneven vesnik.

A toa e deka Vie imate mandat da pravite bugarsko obedinuvawe.

U{te koga se potpi{a spogodbata me|u Makedonija i Bugarija na 22.2.1999 g., celiot evropski pe~at pi{uva{e deka me|u nas , Bugarite od Makedonija i od Bugarija nema mnogu razlika.

Zasega od Vas barame da ja predlo`ite, takvata formula pred gospodin Stojanov i Gospodin Kostov. Treba da ja predlo`ite Vie, i da bide predlo`ena taka, kako {to be{e predlo`ena od bugarskite akcioni komiteti vo april 1941 g.

Nie sme ubedeni deka Vie nema da go zloupotrebite mandatot {to Vi e daden od gra|anite na Makedonija. So bratski pozdrav od Toronto.

Za Makedono-bugarski pregled "Vardar" vo grad Toronto

Georgi Mladenov

15.11.99. g.