Odlukata na Vrhovniot sud, kone~na

POVTORNO GLASAWE VO 199 IZBIRA^KI MESTA

Pi{uva: Rozita ZAKEVA

Na 27 noemvri, Vrhovni-ot sud na Makedonija, re{avaj}i po `albite od ovlastenite pret-stavnici na pretsedatelskite kandidati po prvostepenite odluki na Dr`avnata izborna komisija, odlu~i glasaweto od vtoriot krug od izborite za pretsedatel na dr`avata, da se povtori vo 199 izbira~ki mesta, vo vkupno 23 izborni edinici. Povtornoto glasawe }e se odviva prete`no vo mesta od zapadniot del na Makedonija, a i vo nekoi izbira~ki mesta vo okolinata na Skopje. Od 298 izbira~ki mesta, za koi se sprovedeni `albeni postapki, vo 99 izbira~ki mesta vo 14 izbira~ki edinici, nema da se preglasuva. Odbiena e i `albata na ovlasteniot pretstavnik na pretsedatelskiot kandidat Tito Petkovski po re{enieto na Dr`avnata izborna komisija za odbivawe na prigovorot za prvi~nite rezultati od vtoriot krug od glasaweto za pretsedatel na dr`avata. Odlukata na Vrhovniot sud e kone~na.

Izbira~kite mesta kade {to }e se preglasuva, spored Vrhovniot sud, kako i od prethodnata odluka na Dr`avnata izborna komisija, imaat 162.206 glasa~i na Edinstveniot izbira~ki spisok. Toa zna~i i mo`nost za poinakov kone~en rezultat od vtoriot krug na glasaweto vo koj razlikata vo polza na kandidatot na VMRO - DPMNE, Boris Trajkovski, be{e 77.000 glasovi.

Na 28 noemvri, DIK odlu~i za denot na preglasuvawe, a toa e 5 dekemvri. Za ovaa odluka ima{e sprotistaveni mislewa od ~lenovite na VMRO-DPMNE i SDSM. Trajko Veljanovski smeta{e deka toa treba da se odr`i na 5 dekemvri, a Vlado Bu~kovski za dve nedeli. Postojat i sprotistaveni mislewa za odlukata na Vrhovniot sud. Spored portparolot na VMRO-DPMNE, Quben Paunovski, Vrhovniot sud ja potvrdi politikata na SDSM deka albanskite glasovi ne se validni za odlu~uvawe vo izborot na pretsedatel i deka glasovi od takov etni~ki vid ne mu se potrebni, ne vrz osnova na dokazi, tuku vrz takva nametnata politi~ka odluka. Isto taka, portparolot na VMRO-DPMNE, izjavi deka site rezultati od glasaweto {to se poni{teni od Vrhovniot sud, poni{teni se vrz osnova na dokumentot so goli brojki potpi{an od ministerot za pravda. So ova ministerot za pravda Vlado Kambovski, seriozno e vklu~en vo ovoj upad vo izbornata procedura, bidej}i poni{teni se glasovite od izbira~kite mesta vo koi voop{to ne bile dostaveni `albi od SDSM. Na krajot, Quben Paunovski izjavi deka bez razlika na toa {to Vrhovniot sud se vklopuva vo mentalniot kontekst na SDSM i ne mo`e da se oslobodi od toj sklop nie }e ja utvrdime pobedata na Boris Trajkovski.