Na{ komentar - IZBORI '99

SEPAK SE DVI@I!

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Re{enieto na Vrhovniot sud na Makedonija za poni{tuvawe na izbornite falsifikati izvr{eni vo 199 izbira~ki mesta ja vra}a doverbata vrz demokratskite institucii na politi~kiot pluralizam - Vrhovniot sud po vtorpat stana brana na psevdopartiskite subjektivni interesi, otkako lani ja donese odlukata za vra}awe na penzionerskite 8%. Voljata na narodot e i treba da bide osnovniot princip na proverlivosta na partiskite programi i `elbi!

Eden poznat srednovekoven nau~nik koj{to be{e osuden od stra{niot sud na Inkvizicijata so spaluvawe na klada zaradi bogohulstvoto na negovoto tvrdewe deka Zemjata se dvi`i okolu Sonceto, pred samiot smrten mig }e izvikne: "Sepak se dvi`i!" Ovde go najdovme najkusiot odgovor {to bi mo`el da go dade eden pasioniran optimist vo pogled na razvojot na procesot na demokratizacijata na na{ata dr`ava, vo svojot komentar po odlukata na Vrhovniot sud, bidej}i partizacijata na celoto op{testvo koja se zakani i so straotni posledici po sevkupnite bezbednosno-politi~ki sostojbi vo Makedonija }e do`ivee{e vistinska potvrda, dokolku pravdata i pravi~nosta podlegnaa pod pritisocite na partiite na vlast, oddelni stranski nabquduva~i, pa duri i diplomatski pretstavnici koi{to brzo-brzo mu ja ~estitaa pobedata na Boris Trajkovski!

Bez ogled na rezultatite od preglasuvaweto na vtoriot krug na pretsedatelskite izbori i implikaciite vo politi~kata stratifikacija na sevkupniot op{testveno-politi~ki sistem, dokolku pobedi edniot ili drugiot kandidat, Makedonija, vo sekoj slu~aj, vleguva vo period na postabilna vnatre{no-politi~ka situacija, vo koja barem }e imame {ansa da vidime "promeni" vo ekonomskiot `ivot, {to ni gi vetuva{e koalicijata Georgievski-Tupurkovski-Xaferi, dokolku vo me|uvreme i taa ne pretrpi generi~ki promeni.

So eden zbor, Makedonija, kako dr`ava vo koja{to se prekr{uvaat balkanskite buri i vetrovi, ja odbegna opasnosta od svoevidna vnatre{no-makedonska konfrontacija ili postrogo re~eno gra|anski konflikt vo re`ija na dvete najgolemi politi~ki partii VMRO-DPMNE i SDSM, vo koj negativnata energija {to be{e obilno poseana za vreme na dvata protestni mitinga na plo{tadot vo Skopje, kako rezultat na o~ebijnite izborni falsifikati, }e se sudre{e so pozitivnata energija na vode~kata partija vo "Koalicijata za promeni", od koja dva ~lena napravile doma{en esap koj{to ne se potvrdi na pazarot!

Od druga strana, {to e osobeno va`no vo edna napregnata me|unarodna konstelacija na odnosite vo postkosovskiot period vo koja, za `al, ne se napu{taat ne~ii golemodr`avni~ki soni{ta, koga se pu{taat probni baloni za ispituvawe na mo`nostite makedonskiot narod da bide vturnat vo pregratkite na edna ili druga sosedna dr`ava i na takov na~in kone~no da se re{i "makedonskoto pra{awe", Republika Makedonija & poka`a na me|unarodnata zaednica deka mo`e da deluva i `ivee vo demokratski sistem koj e ve}e proveren vo svetot, vo koj egzistiraat stabilni instrumenti za samoza{tita od partiski ili drugi disfunkcii i prenapregnati `elbi da se osvoi vlasta samo zaradi vlast i ni{to drugo!

Republika Makedonija, kako stabilna i demokratska dr`ava koja{to ja zazema najva`nata geostrate{ka pozicija na Balkanot, samo na takov na~in mo`e da pridonese za zapirawe na voenite strasti i za~uvuvawe na mirot {to e civilizaciski dolg na sega{nive generacii, pred s# kon sebe, a i kon Evropa, iako taa, ne sekoga{, znaela da ja oceni ili razre{uva vistinskata bolka na Makedonecot koj vo ni{to ne zaostanuval vo procutot na ostanatite narodi davaj}i im pismenost, nauka i kultura na site niv, iako od niv e tretiran kako "moneta za potkusuruvawe" ili "jabolko na razdorot" vo strategiskite planovi na golemite evropski sili i nivnite borbi za vlijanija i interesni sferi.