Mlekoto i negovite kvaliteti

OKOLU [PEKULACIITE SO MLEKOTO

Pi{uva: Mileva LAZOVA

  • Samo vo dve mlekarnici e utvrdeno pogolemo prisustvo na mleko vo prav, a imiwata ne se objaveni zatoa {to se smeta deka treba da se preispita pravilnikot za mleko, vo odnos na procentot na suvata materija.

Pred nekolku nedeli javnosta be{e nepri-jatno iznenadena so faktot deka mlekoto koe {to go konzumirame sekojdnevno, a osobeno malite deca, e nekvalitetno. Golem del od mlekoto {to se prodava e proizvedeno od mleko vo prav. Pri takvo proizvodstvo, se upotrebuvaat emulgatori, kako {to se natrium citrat i natrium ortofosfat, koi{to ne se dozvoleni vo detskata ishrana. Na ova mleko mu se dodava i voda. Na toj na~in na mlekoto mu se odzemeni odredeni hranlivi sostojki, belkovini i masti. Ottuka mo`e da se zaklu~i deka kvalitetot ne odgovara spored postojanite zakonski propisi i direktivite na Evropskata unija. Vo eden od mediumite d-r Mihael Danev izjavi deka na pasteriziranoto mleko ne smee ni{to da mu se dodade, niti da mu se odzeme.

Odgovorni za proverka na kvalitetot na mlekoto se sanitarnata i pazarnata inspekcija, kako i Veterinarniot institut.

Postojat nekolku procesi pri proverka na kvalitetot na mlekoto. Se trgnuva od sanitarnata mikrologija, koja e del od mikrologijata, a go sproveduva procesot na otkrivawe mikroorganizmi vo vodata, prehranbenite artikli i vozduhot, a voedno i prezema merki za uni{tuvawe ili otstranuvawe na {tetnite mikroorganizmi vo ~ovekovata sredina.

Mlekoto e odli~na podloga za razmno`uvawe na razni vidovi mikroorganizmi, koi mnogu dolgo mo`at da se zadr`at vo mlekoto. Poradi toa mlekoto e zna~aen vehikul na pri~initelite na mnogu zarazni bolesti.

Sledniot proces e bakteriolo{ki pregled na mlekoto. Ovoj pregled se sporeduva zaradi utvrduvawe na higienskiot kvalitet na mlekoto vo proda`bata, proveruvawe dali kravite, ovcite i kozite la~at mikroorganizmi patogeni za ~ovekot i proverka na ~istotata i higienata, voop{to pri proizvodstvoto, obrabotkata i ~uvaweto na mlekoto, od proizveduva~ite do potro{uva~ite. Zaradi uni{tuvawe na nepatogenite bakterii i na eventualno prisutnite patogeni bakterii vo mlekoto, redovno se vr{i pasterizacija na mlekoto. Pod pasterizacija na mlekoto treba da se razbere proces na ubivawe, odnosno namaluvawe na brojot na mikroorganizmi vo mlekoto so toplina, a pritoa da ne se izmenat negovite pozitivni osobini.

Po izleguvaweto na aferata za mlekoto vo javnosta, sanitarnata i pazarnata inspekcija, kako i Veterinarniot institut, prezedoa merki za proverka na kvalitetot na mlekoto. Rezultatite od taa proverka gi iznesoa na pres-konferencijata {to se odr`a na 18 noemvri. Ministerot za trgovija, Nikola Gruevski istakna deka mlekoto {to go pieme e ispravno. Vo nego ima samo zgolemeno prisustvo na voda, pomalku suvi materii, prisustvoto na mleko vo prav e pod dozvolenoto, taka {to ova mleko ne e {tetno po zdravjeto na lu|eto. Pri bakteriolo{kiot pregled utvrdeno e deka vo mlekoto ne postojat patogeni mikroorganizmi, a so toa se potvrduva i ~istotata na mlekoto. Za da bide poubedliva ovaa konstatacija, ministerot se napi duri dve ~a{i makedonsko mleko. Na ovaa pres-konferencija bea prisutni i zamenik-ministerot za zemjodelstvo Jovan Dam~evski, republi~kiot pazaren inspektor, Pan~e Jordanovski, direktorot na Veterinarnata uprava, Josif Tosevski i Mihael Danev od Veterinarniot institut, koi ja potvrdija izjavata na ministerot. Po ovie izjavi na kompetentnite li~nosti, gra|anite na Makedonija mo`at slobodno da pijat mleko.