Izleze noemvriskiot broj na “Narodna volja”

ZA PRVPAT MAKEDONSKI PRETSTAVNICI VO BUGARIJA

Aleksandar DONSKI

Denovive izleze od pe~at najnoviot (noemvriski) broj na, zasega edinstve-niot, makedonski na-cionalen vesnik vo pirinskiot del na Makedonija - vesnikot "Narodna volja". I ovoj broj, kako i prethodnite, donesuva interesni sodr`ini od oblasta na makedonskata sega{nost i minato. Na naslovnata stranica, kako i obi~no, se nao|a komentarot od glavniot i odgovoren urednik na "Narodna volja", Jan Pirinski. Vo komentarot, g. Pirinski pi{uva za nu`nosta od demokratiziraweto na Bugarija vo odnos na priznavaweto na malcinskite prava. Na naslovnata stranica e objaven i povikot od Redakcijata do ~itatelite za pretplata na vesnikot za 2000-ta godina. Na vtorata stranica e objavena statijata pod naslov: "Za prvpat so makedonski pretstavnici vo selskata i vo op{tinskata vlast". Vo ovaa statija se prezentirani detali okolu izborniot rezultat na makedonskata partija vo Pirinska Makedonija OMO "Ilinden - PIRIN", na neodamna odr`anite lokalni izbori vo Bugarija. Ovie izbori sekako deka }e vlezat vo istorijata zatoa {to za prvpat vo bugarskata vlast vlegoa lu|e koi otvoreno se deklariraat kako Makedonci. Pretstaveni se biografiite na izbranite, kako i drugi podatoci okolu ovie istoriski izbori. Na istata stranica e objavena statija od Aleksandar Hristov, vo koja{to toj go kritikuva pi{uvaweto na vrhovisti~kiot vesnik "Makedonija". Na tretata stranica, kako i obi~no, objaveno e novoto prodol`enie od obemniot rakopis, pod naslov "Kratka istorija na Makedonija" od izvonredniot makedonski istori~ar od Bugarija, koj se potpi{uva so psevdonimot Sarisa Paraos. Toj i ovoj pat donesuva interesni momenti od na{ata istorija. Vo statijata, toj go naveduva tekstot za pla{tenicata {to vizantiskiot imperator Andronik & ja podaril na crkvata "Sveta Sofija" od Ohrid, na koja pi{uvalo deka e podarok za "pastirot na Makedoncite." Paraos prilo`uva i drugi interesni dokumenti od srednovekovnata istorija na Makedonija. Na istata stranica, isto taka, e statijata posvetena na Krste Misirkov od avtorot Ivan Draga{. Na ~etvrtata stranica e objavena statija od Mladen [ejtanov, vo koja{to toj ja kritikuva celokupnata bugarska politika kon malcinstvata vo Bugarija, a objaveni se i kratki vesti od Republika Makedonija. Na pettata i na {estata stranica e statijata "Samoopredeluvawe na bugarski na~in" od avtorot S. Ratevski, vo koja toj, vo svojot svojstven analiti~ki stil, gi demaskira lagite na golemobugarskata politika so koi taa se obiduva da go spre~i priznavaweto na makedonskata nacija. Na istata stranica e objaveno i 24-to prodol`enie od feqtonot za Nikola Jonkov Vapcarov od avtorot Biljana Vardarska. Na {estata stranica e prodol`enieto na istoriskiot tekst od Georgi Radulov za u~estvoto na selanite od selata Kremen i Obidim vo ilindenskite sobitija, a na sedmata stranica e statijata od d-r Ta{ko Bel~ev pod naslov: “Strav od drevnoto minato na balkanskite narodi”. Na osmata stranica e objavena pesnata "Pat" od Jan Pirinski, kako i statijata od Vlado Stojanovski, vo koja{to toj go kritikuva golemoalbanskiot {ovinizam vo Republika Makedonija. Vo podlistokot "Pirinski plamen", na prvata stranica e objavena statija od Biljana Bejkova za izborot na noviot poglavar na MPC, gospodin gospodin Stefan. Na vtorata stranica se objaveni tekstovite na dve makedonski patriotski pesni, kako i reporta`a za ubavinite na Ohrid. Na tretata stranica e objaveno intervju so poznatiot stru~wak za makedonski jazik od Polska, Zuzana Topoliwska, a na ~etvrtata stranica e statijata pod naslov: "Anti~komakedonski obi~ai, ostanati do denes me|u Makedoncite" od Aleksandar Donski.

Gi povikuvame site makedonski patrioti da mu pomognat na ovoj vesnik, bilo preku pretplata, bilo preku sponzorstvo. Za podetalni informacii obratete se na adresata na "Narodna volja", koja glasi: 2700 Blagoevgrad, @K "Zapad", bl. 36, ap. 17 (Republika Bugarija). Telefonskiot broj e (073) 26336. Mo`ete da im se javite i na e-mail: n_volja@hotmail.com, kako i na http://www.gate.net/~mango/Narodna_Volja.html