QUB^O GEORGIEVSKI, LIDER NA VMRO-DPMNE

- Smetam deka Republika Makedonija dobi navistina eden pretsedatel koj po mnogu ne{ta }e n# vnese vo noviot milenium, ne samo simboli~no, tuku i mnogu konkretno. Boris Trajkovski e li~nost zad koja nema nitu edno crno biografsko petno. Li~nost koja{to ima prekrasna komunikacija so SAD i EU, ~ovek koj{to go znae jazikot na moderna Evropa, od koja, bez somnenie, }e dobie mnogu seriozna poddr{ka. Sakam da istaknam ne{to {to na{ite protivnici se obiduvaat da go napravat na{a slabost, a jas sakam da go napravam na{a prednost. Kako na nitu edni izbori dosega vo Makedonija, kako za nitu edna druga li~nost na izborite, zad gospodinot Trajkovski zastanaa glasovite na site gra|ani vo na{ata dr`ava. Velam bukvalno site gra|ani, bidej}i za nego glasaa Makedonci, Albanci, Romi, Turci, Vlasi, Srbi i s# ona {to se narekuva nekakva nacionalnost vo Makedonija. Na onie koi{to tamu sakaat da najdat novi podelbi, sakam da im ja istaknam slednava poraka: Nema podelba vo Makedonija! Ednostavno, ovie izbori na koi zad noviot pretsedatel zastanaa bukvalno site gra|ani na Republika Makedonija, zastana i Me|unarodnata zaednica. Kone~no, i samite rezultati od gospodinot Boris Trajkovski ni davaat pravo ponatamu da ne barame partiska li~nost vo pretsedatelot na Republika Makedonija, tuku naprotiv, barame od nego da bide ona za {to glasaa gra|anite na Makedonija - pretsedatel na site nejzini gra|ani, koj{to soglasno svojot Ustav, }e bide eden ogromen stolb na bezbednosta, demokratijata, me|uetni~kata tolerancija vo na{ata zemja! - izjavi premierot i lider na VMRO - DPMNE, Qub~o Georgievski.


BRANKO CRVENKOVSKI, LIDER NA SDSM

- Denes e napraven najgolemiot sram i e izgazena demokratijata, pravnata dr`ava, Ustavot i dostoinstvoto na gra|anite. Denes nekoj si go zede pravoto, vo imeto na gra|anite, da ufrli 225.000 liv~iwa vo glasa~kite kutii. Toa se Qub~o Georgievski i Arben Xaferi koi{to go napravija toj dogovor. Boris Trajkovski dobi pove}e albanski glasovi, odnosno liv~iwa, otkolku {to Muhamed Halili i Muarem Nexipi dobija zaedno vo prviot krug glasawe. Nie predupreduvame na mo`en izboren falsifikat i znaevme deka toa }e se slu~i, koga bea otstraneti na{ite nabquduva~i na glasa~kite mesta. Ako ova pomine, toga{ vo Makedonija nema ni demokratija, ni pravna dr`ava, a ne mo`eme da govorime za fer izbori.

Ako sovesta na Georgievski i Xaferi toa go dozvoluva, na{ata sovest i na onie gra|ani koi{to glasaa za Tito Petkovski, toa nema da go dozvolat. ]e gi iskoristime site pravni mo`nosti i }e podneseme prigovori za site evidentirani propusti, a vo Skopje }e go organizirame prviot protesten miting. Gi povikuvam site gra|ani, bez razlika na nacionalnata i verska pripadnost, site koi{to ja sakaat dr`avava, da izlezeme na protestot i da go digneme na{iot glas za spas na Makedonija. Premierot Georgievski za Boris Trajkovski veli deka nema nikakvo crno petno vo negovata biografija, no denes ima najgolemo crno petno koe{to }e mora da go nosi zasekoga{, dokolku denovive ovaa nepravda ne se otstrani, izjavi liderot na SDSM, Branko Crvenkovski, po objavuvaweto na prvi~nite rezultati od izborite.