Po objavuvaweto na izbornite rezultati Boris Trajkovski, VMRO - DPMNE

"14 NOEMVRI LETO GOSPODOVO"

- Ve~era{nava pobeda e pobeda na Makedonija, na site nejzini gra|ani, koi{to go napravija svojot izbor za podobra idnina. So va{a pomo{, jas vi vetuvam deka }e se zalo`am so celoto moe bitie, so site moi sili da ja napravam Makedonija, poprosperitetna, pobogata, postabilna i pobezbedna za na{ite deca. Bi sakal najprvo da mu se zablagodaram na mojot cenet protiv kandidat, gospodinot Tito Petkovski za dobro vodenata kampawa, kako i na ostanatite protivkandidati, od koi vo idnina o~ekuvam sorabotka i poddr{ka. Mu blagodaram na moeto semejstvo, na gra|anite. Bog ja poslu{a molitvata na mojot narod, Makedonci, Albanci, Srbi, Turci. Dozvolete da mu se zablagodaram na premierot Georgievski, na negovata poddr{ka, na mojot Izboren {tab. Na krajot bi sakal da mu se zablagodaram na pretsedatelot Kiro Gligorov, za seto ona {to toj go napravi za Makedonija za vreme na negoviot mandat. Toj zaminuva znaej}i deka pridonel Makedonija da e toa {to e denes - stabilna, demokratska i pazarno orientirana zemja, so potencijal nie da ja napravime evropska Makedonija. Za Makedonija doa|a vreme vo koe site nie zaedno }e trgneme kon brza tranzicija i kon implementacija na rabotite {to gi vetivme za vreme na kampawata. Za kraj bi sakal da zavr{am so zborovite na prorokot Mihej od Stariot zavet: "O ~oveku, re~eno ti e {to e dobro i {to bara od tebe Gospod. A toa e da raboti{ pravi~no, da saka{ milosrdni dela, smireno da vrvi{ pred svojot Bog". Da gi zapametite ovie zborovi na ovoj na{ zaedni~ki po~etok na noviot pat, kon noviot vek i noviot milenium! - re~e Boris Trajkovski, po sumiraweto na izbornite rezultati.


Tito Petkovski, SDSM

"JAS SUM MORALEN POBEDNIK"

Po objavuvaweto na izbornite rezultati od analiti~kiot centar na SDSM, Tito Petkovski, pretsedatelskiot kandidat na ovaa partija, ja dade slednata izjava:

-Dobiv poddr{ka od nad polovina milion glasovi od gra|ani koi neposredno izlegoa da glasaat vo vtoriot krug. Mojot protiv kandidat se proglasi za pobednik na nedoli~en na~in za Republika Makedonija i za demokratijata, a u{te pomalku za [efot na dr`avata, koj treba da vodi gri`a za site gra|ani vo Makedonija. Sepak ova se prvi~ni i necelosni podatoci. Imame o~igleden falsifikat i samo vo edna Izborna edinica imame nad 560 izbira~ki legitimacii na gra|ani koi ne glasale, a nivnite imiwa bile zaokru`eni vo izbira~kite spisoci. Takvi slu~ai ima vo celata zemja. Kone~niot stav za izborite }e go iznesam po objavuvaweto na site relevantni informacii. Ovie prvi~ni rezultati mi davaat pravo da se ~uvstvuvam kako moralen pobednik i za razlika od prviot krug na glasawe, dobiv novi, nad 170.000 glasovi. Se nadevam deka Makedonija }e bide na visina na istoriskata zada~a, }e funkcionira pravnata dr`ava i site izborni organi }e rabotat krajno sovesno, soglasno zakonskite propisi, re~e Petkovski, koj im se zablagodari na gra|anite koi{to glasale za nego.