IZBORI '99: Dali vo Makedonija ve}e se vospostavuva praviloto {to vo demokratskiot svet pretstavuva presedan?

DO MAKEDONSKI PRETSEDATEL - SAMO PREKU FALSIFIKUVANI IZBORI!?

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • S# e isto! Samo akterite se menuvaat! Kako sega da go gledam K. G. umoren, nebri~en i isto{ten od nespiewe kako sam sebesi se proglasuva za pretsedatel po prviot krug na izborite vo 1994 godina, ne~ekaj}i go Najdenov, pretsedatelot na DIK da go proglasi oficijalniot rezultat. Nedelata nave~er, ne samo {to Boris Trajkovski be{e predvreme proglasen za pretsedatel od strana na Qub~o Georgievski, tuku i dvajcata otidoa na plo{tadot "Makedonija" da mu ka`at na makedonskiot narod "za noviot jazik koj od sega }e se koristi vo Republika Makedonija".

Spored opozicijata samo nepolna godina po odr`uvaweto na parlamentarnite izbori 1998 godina koi{to za prvpat vo ponovata istorija na nezavisna i suverena Republika Makedonija bea oceneti kako navistina fer i demokratski izbori, ne samo od pobednikot i porazeniot, tuku i od ogromniot broj stranski nabquduva~i i kontrolori, po {to usledi i civilizaciski ~in na predavawe na vlasta koi so eden zbor ja vnesoa na{ata mlada demokratija vo redot na evropskata demokratska zaednica, na pragot na 21 vek, go pieme gor~livoto ap~e na sramot, poni`uvaweto i vra}aweto nazad, {to ni go nanese naizgled ne~esnata i nevidena trgovija so glasovi me|u VMRO - DPMNE i PDPA - NDP, koga se ~ini be{e suspendirana vlasta vo mo`ebi ve}e podelenata makedonska teritorija me|u liderite Qub~o Georgievski i Arben Xaferi, za da mo`at glasa~ite od albanskoto malcinstvo nepre~eno da gi polnat kutiite so liv~iwa, so fiktivno izleguvawe na izborite koe{to vo mnogu prilega na glasawata od vremeto na Enver Hoxa, Nikolae ^au{esku, dostiguvaj}i astronomski brojki od 98 -100 procenti od zapi{anite izbira~i.

Brutalno falsifikuvanite izbori, spored tvrdeweto na SDSM, vo 13 izborni edinici vo koi prete`no `ivee albansko malcinstvo mu ovozmo`ija na kandidatot na Boris Trajkovski koj ve}e be{e pre`alen po debaklot po prviot krug na izborite koga osvoi samo 215.000 glasovi, da go pobedi kandidatot na SDSM, Tito Patkovski, so rezultat 592.118 sprema 514.735 glasovi. Se istaknuvaat brojni neregularnosti, manipulacii i nasilstvo vrz legalnite ~lenovi na izbira~kite odbori i nabquduva~i na SDSM koi bea ostraneti od izbira~kite mesta, bez da sleduva soodveten odgovor na organite za vnatre{ni raboti koi ne intervenirale, bidej}i ne bile prethodno informirani za "naru{uvawe na javniot red i mir", {to nekoi vesnici ve}e go objasnuvaat kako fakt {to n# opredeluva kako "nedemokratska dr`ava koja ne samo {to ne mo`e da izbere svoj legitimen {ef, tuku naprosto kako da ne e nitu dr`ava". I seto toa normalno predizvika `estoka reakcija kaj opozicijata koja{to ponedelnikot nave~er ve}e go odr`a prviot, no ne i posleden protesten miting, so prisustvo na 40 - 50.000 gra|ani, baraj}i poni{tuvawe na glasaweto vo 17 izbira~ki mesta, {to mo`e da n# vrati vo nova etapa na nestabilnost, nemiri od gra|anski ili me|unacionalen karakter, pa duri i gra|anska vojna, kako {to predupreduvaat ili posakuvaat "dobrite poznava~i na prilikite" na Balkanot!

Registrirani se te{ki obvinuvawa, navredi i zakani deka nema da se ostane samo na protesti poradi o~igledniot izboren grabe` i falsifikat, pa duri i etiketirawa upateni kon liderot na VMRO - DPMNE koj za "izvr{enata teritorijalna podelba na Zapadna Makedonija so Arben Xaferi, od strana na Branko Crvenkovski be{e nare~en kako tret antimakedonski zlostornik po Van~o Mihajlov i Todor Aleksandrov, i kako ~ovek koj gi rasprodava nacionalnite i dr`avni interesi itn.

Crvenkovski istaknuva deka Qub~o Georgievski i Arben Xaferi poka`ale deka nemaat nikakva sovest kon Ustavot na Republika Makedonija, nitu kon demokratijata, nitu kon nejzinata idnina. Spored Crvenkovski faktot {to Arben Xaferi vmetnal 225 iljadi liv~iwa za lu|e koi ne izlegoa na izbira~kite mesta e ogromno poni`uvawe za tie lu|e ~ii{to imiwa se zaokru`eni na izbira~kite spisoci, a koi ocenija deka ne treba da glasaat, pa eve, nekoj si go zel pravoto da re{ava vo nivno ime! Nie nema da dozvolime toa da pomine vo Makedonija, zaklu~i liderot na SDSM, povikuvaj}i gi u~esnicite na mitingot da dojdat v ~etvrtok na istoto mesto po dobivaweto na rezultatite od prigovorite upateni do DIK za okolu 250 izbira~ki mesta. SDSM obvinuva za falsifikuvawe na izbornite rezultati vo 17 izborni edinici, od koi celosen falsifikat imalo vo 12 izborni edinici, dodeka delumen vo 5 izborni edinici. Spored {efot na izborniot {tab na SDSM - Nikola Popovski, izborite se odr`ale na "navistina fer i demokratski na~in", samo delumno, pa taka Tito Petkovski dobil 519.310 glasovi, dodeka Boris Trajkovski samo 389.922 glasovi! Razlikata do 592.118 glasovi {to ja ima osvoeno Trajkovski e falsifikuvana - se tvrdi vo {tabot na SDSM.

Bez ogled na faktot kako }e zavr{i ovaa izborna lakrdija vo Makedonija, so povtoruvawe na postapkata vo poso~enite izbira~ki mesta ili so drugi na~ini za smiruvawe na strastite na politi~kite partii, bidej}i ve}e se ni{a i trojnata koalicija na Vladata so najavenoto preispituvawe na funkciite ili eventualno izleguvawe od nea, kako {to najavuva DA na Vasil Tupurkovski, }e ostane faktot deka Boris Trajkovski nema da ima celosen legitimitet vo vr{eweto na pretsedatelskata funkcija, bidej}i }e ostane podatokot deka glasa~ite Makedonci, doverbata mu ja dadoa prvenstveno na kandidatot Tito Petkovski za koj se veli deka glasale samo nezna~itelen broj glasa~i od albanskoto malcinstvo, taka {to toj dobil 519.310 glasovi koi se mnogu pove}e od glasovite na izbira~ite Makedonci koi doverbata mu ja dadoa na Boris Trajkovski i ~ij rezultat, na toj na~in se sveduva na 383.922 glasa~i!

Spored SDSM obidot na vladeja~kata partija VMRO - DPMNE da go prika`e vakviot izboren rezultat kako plod na antialbanskata kampawa {to ja vodel kandidatot na SDSM Tito Petkovski, "so otka`uvawe od glasovite na Albancite koi ne mu se potrebni" be{e celosno i argumentirano otfrlen od strana na liderot na SDSM, tokmu na duelot na MRTV na koj Branko Crvenkovski re~e deka nivniot kandidat vsu{nost go branel Ustavot i unitarniot karakter na dr`avata, velej}i deka uslovot da dobie glasovi od Albancite, {to mu go postavi kandidatot za pretsedatel na PDPA - NDP Muarem Nexipi - federalizacija na dr`avata, legalizacija na parauniverzitetot, voveduvawe na funkcijata potpretsedatel na Republikata na koja{to treba da dojde Albanec, kako i drugi barawa {to zna~at promena na Ustavot, pretstavuvale ultimatum na koi{to toj ne se soglasil, duri i pod uslov da bide dovedena vo pra{awe negovata pobeda na izborite!

Inaku, na isforsiraniot duel Georgievski - Crvenkovski koj MRTV planira{e da se odr`i minatiot ~etvrtok, so cel da se obide da gi zgolemi {ansite na svojot kandidat so eventualniot nastap o~i v o~i so opozicijata, vsu{nost bevme svedoci na `estoka gladijatorska bitka na dvajca mladi lideri od koi edniot ne se stesnuva{e da nastapi i so zborovi koi ja devalviraat negovata sega{na funkcija - pretsedatel na Vlada. Od takov karakter bea zborovite "jas vi udirav ~etki" i sl., a posebno aluziite za "poznavaweto" i "stru~nosta" na Branko Crvenkovski okolu imiwata na drogite heroin i kokain, po koe Qub~o Georgievski be{e frlen vo vistinska "nok - daun" pozicija, po izjavata na liderot na SDSM pred TV - auditoriumot, koja{to otprilika izgleda{e vaka:

Jas, Branko Crvenkovski, pod polna odgovornost izjavuvam deka ne sum zavisnik od nieden porok, droga ili alkohol, osven ako za toa ne se smetaat cigarite. Isto taka, ne sum se le~el vo nitu edna du{evna bolnica, nitu na klinikite vo stranstvo, vo Germanija. Ne sum pla}al psihijatriski uslugi. Vo mojata politi~ka kariera ne sum koristel baja~ki i gata~ki i ne sum go demoliral inventarot vo mojot kabinet, sekoga{ koga }e dobijam napad. Povtorete go toa i vie, ako mo`ete!

Seto toa be{e revan{ na minatogodi{niot napad vo duelot pred odr`uvaweto na lanskite parlamentarni izbori, koga Qub~o go obvini Branko deka se pijan~el so viski, a se treznel so kokain {to be{e presudno za nastapot na negovata partija na tie izbori. Taka barem veli narodot, a toj, }e priznaete, sekoga{ presuduva po nekoi svoi ar{ini i principi koi{to mu dozvoluvaat iskonski da se soo~uva so vistinata, pa makar i kolkava gor~ina da nosi taa!