Na{ komentar - IZBORI '99

ME\U ^EKANOT I NAKOVALNATA

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • Go gledam mojot nekoga{en partiski prijatel kako ~ekori kon bezdnata {to mu ja kopaat qubenpaunkovci i se pra{uvam kako se soglasil so odnapred dodelenata uloga na `rtveno jagne od strana na "neprikosnoveniot" lider?

Iako so pomal intenzitet, dvajcata kandidati prodol`uvaat vo borbata za glasovite, vo koja sega osven so glasa~ite se soo~uvaat i so otpadnati pretendenti koi{to do kraj sakaat da go pretvorat sopstveniot poraz vo li~na materijalna ili partiska satisfakcija. So ucenuvawa ili protivuslugi koi prosto re~eno zna~at obezli~uvawe na demokratskiot princip na slobodni izbori. Vo taa smisla, kandidatot na SDSM ve}e ja "obezbedi" poddr{kata na glasa~ite na LDP, o~ekuva toa da go storat i ~lenovite i simpatizerite na DA, a za del od albanskoto malcinstvo (PDP) }e mora da se obvrze na ispolnuvawe na ultimativnite barawa za ustavni promeni so koi }e se obezbedi "dr`avotvorniot" status na Albancite vo RM, oficijalizirawe i dr`avno finansirawe na "Univerzitetot od Mala Re~ica", legalizacija na upotrebata na albanskoto nacionalno zname i jazik vo site op{tini kade {to albanskata populacija e vo zna~itelen broj i sl.

"Izdajni~kata" uloga na liderot na LDP Risto Penov koj celosno se svrti kon SDSM, otkako prethodno "vleze vo Vladata" na Koalicijata za promeni za da & "pomogne vo presudni momenti za dr`avata", a izleze od nea neposredno pred promocijata na Stojan Andov kako pretsedatelski kandidat, treba{e da se o~ekuva daleku porano, bidej}i istiot toj Risto Penov so svojata izjava vo [tip pred otpo~nuvaweto na kampawata pred lanskite parlamentarni izbori so koja{to & pora~a na VMRO-DPMNE deka e mo`na koalicija so LDP samo vrz osnova na formulata 50:50, vsu{nost gi zakopa site mo`nosti za takvo ne{to, so ogled na goleminata i vlijanieto na tie dve partii. So toa Penov samo si ja potvrdi ne~esnata uloga na krt na SDSM, ufrlen vo redovite na DP, preku koj posredno manipulira so VMRO-DPMNE {to i be{e slu~aj vo lokalnite izbori '96 godina, koga tokmu so pomo{ na VMRO-DPMNE ja dobi gradona~alni~kata pozicija vo Skopje i za~uduva~ki lesno gi sprovede proektite {to ne mo`e{e da gi napravi Jove Kekenovski!

I pokraj vakvata ve{tina na kandidatot na SDSM za pridobivawe na drugi partiski subjekti na svoja strana, toj manifestira strav od mo`nosta za neizleguvawe na gra|anite vo vtoriot krug na izborite, iako e o~igledno deka VMRO-DPMNE se otka`a od "brilijantnata" formula od dalaverski tip na Tomislav Stojanovski za povikuvawe na svoite ~lenovi i simpatizeri da apstiniraat vo vtoriot krug i so toa da onevozmo`at "happy end" na izborite za izbor na pretsedatel na Republikata, odnosno nivno odlagawe za {est meseci. Dali negoviot strav se krie vo mo`noto razbistruvawe na glasa~ite koi uvidoa deka premnogu se zaletale so davaweto na svoite glasovi (340.000), nasproti seto ona {to im se slu~uva{e za vreme na vladeeweto na SDSM ili pak vo nemo`nite vozmo`nosti i na dogovor na VMRO - DPMNE so PDPA - NDP na Arben Xaferi, }e se poka`e na 14 noemvri.

Kandidatot na VMRO-DPMNE Boris Trajkovski, ja gubi cvrstata po~va {to odnapred mu ja dava{e imixiot na ~estit ~ovek, neizvalkan so ni{to vo dosega{nata politi~ka kariera i `ivot, koj ne mo`e da ja razbere logi~nata odluka na elektoratot samo po 10 meseci da ja kazni partijata na vlast za brojnite proma{uvawa i nelogi~ni odnesuvawa koi odea duri i protiv poznatata politi~ka programa na VMRO - DPMNE, bez ogled na faktot {to taa edna{ se prika`uva kako nacionalna, a drugpat kako gra|anska. Novope~eniot "vmrovec" Quben Paunovski, ja zakopa celata nade` na Boris Trajkovski so izjavite za "nacional - socijalizmot" na SDSM, za pettata balkanska vojna dokolku pobedel Tito Petkovski, deka SDSM se stavila na stranata na re`imot na Slobodan Milo{evi}, sakaj}i da predizvika nemiri so prika`uvawe na Makedonija kako del od jugoslovenskiot problem so Albancite na Kosovo i sli~ni nebulozi koi te{ko deka }e mo`at da bidat goltnati od kriti~ki raspolo`enite glasa~i na koi ve}e ne mo`e{ da im prodade{ nitu rok za sve}a!

Zarem "semo}niot" parlamentarec tolku brzo zaboravi deka VMRO - DPMNE tokmu so takvi izrazi vo prethodniot period gi napa|a{e Kiro Gligorov i SDSM, bidej}i go pla{ea narodot so izmisleni neprijateli ili vojna, dobro poznati orudija od arsenalot na bol{evi~kata ideologija i praktika! Zna~i li toa deka VMRO - DPMNE stanuva bol{evi~ka partija ili se raboti za u{te edno kameleonsko menuvawe na partiskite boi - od nacionalna partija kon gra|anska, od gra|anska kon totalitarna (ili mo`ebi bol{evi~ka)? Ili mo`ebi toa treba da go razbereme od najavenite akcii na UNASM na Atanas Lefterov od revolucionerno - leninisti~ki karakter za vr{ewe "revizija" na privatizacijata vo "Alkaloid", kako onaa vo "Proleter", za {to se potrebni predupreduvawa od MVR na ~ie ~elo e minister od s# u{te aktuelnata vlada na Koalicijata za promeni!

Vpro~em, vklu~uvaweto na porane{noto galeni~e na Kiro Gligorov so ime Qubomir Danailov Fr~kovski vo predizborniot {tab na Boris Trajkovski zna~i kruna na gluposta i posipuvawe so pepel na seto ona {to istiot go ima napraveno protiv nekoga{nata borba na VMRO - DPMNE i MAAK makedonskata dr`ava da ne bide pretvorena vo begalski logor za onie {to ja napu{taa Bosna (1993 g.), koga toj kako minister za vnatre{ni raboti drsko go obvini makedonskiot narod za ksenofobija i fa{izam, surovo presmetuvaj}i se so demonstrantite vo naselbata \or~e Petrov!

Kade e va{ata doslednost, principielnost i partiski moral gospodo od rakovodstvoto na Partijata koe{to i pokraj odlukata za isklu~uvawe od strana na Centralniot komitet na Partijata vo Veles, slu{am i gledam, deka go imenuvale za na~alnik na odbranata vo Bitola - biv{iot potpretsedatel Crnomarov! Ili na krajot, zarem mislite deka jas }e glasam za kandidat vo ~ija programa {to mi ja donesovte doma, a koja detalno ja prou~iv, ni so eden zbor ne se spomenuva makedonskiot narod!

Tokmu toj, makedonskiot narod, pred vtorata runda na pretsedatelskite izbori e staven vo pozicija me|u ~ekanot i nakovalnata na dvete partii SDSM i VMRO - DPMNE koi{to povremeno si gi menuvaat ulogite pozicija - opozicija, a prethodno menuvaj}i si gi programite od nacionalni vo gra|anski i obratno, so cel polesno da go izla`at suvereniot i neprikosnoven izbira~ koj, kutriot, se nadeva na podobra idnina!