Ogledalce, ogledalce

KOJ DA JA "GRABNE" - TEMIDA?

Gog ma Gog

Temida ne e ubavata Elena Trojanska... Bogovite & gi vrzale o~ite, pravdata da ja deli objektivno, a vo racete & stavile terezija i sabja. Sekade vo svetot, Temida e "osamena" bo`icata na pravosudstvoto. Kaj nas, otkako znam za sebe, taa e vo ne~iji "race".

Neodamna vo eden sud, edna od strankite ima{e doblest da mu re~e na sudijata: "Kolku gospodine sudija ste samostojni, da sudite po zakon i sovest"?

Ostatocite od "crveniot sudski dres" na biv{ata SFRJ i den denes `iveat vo iluzija deka se "naobjektivnite sudii na svetot", deka "socijalisti~kata pravda be{e edinstvenata {to nikogo ne o{tetila" i deka komunisti~kite zakoni bea "bezgre{ni".

Slatki se tie iluzii, ama so gor~livi posledici. Pra{ajte gi (ako se `ivi) nesre}nicite od Goli Otok, izmamenite od zadrugite, o{tetenite od nacionalizacijata. Presudite gi izrekuvaa sudiite, a gi donesuvaa politi~arite. Nema zatvor vo svetot vo koj site osudenici se vinovni. Ama edno e koga }e zgre{i sudot i sudijata, a drugo partijata. Proklet e `ivotot, za da bide istkaen samo so apsolutna pravda.

Ottamu, ne mo`am da mu se izna~udam na VMRO-DPMNE i na nejzinite koalicioni partneri da ja "zazemat prvata institucija vo zemjata - pravosudstvoto"! Vo promenite {to gi dovedoa trite partii na vlast (VMRO-DPMNE, DA I DPA) mislev deka }e ima promena ne na sudiite vo sudstvoto, tuku vo pogledot i odnosot kon sudstvoto. SDSM vode{e bitka za "svoi" lu|e i tuka zgre{i. Nesamostoen, politi~ki vrzan sudija, e lo{ sudija. A, takov sudija ne se ra|a, tuku se "proizveduva"!

Prviot "gaf" na SDSM be{e koga go natera Vrhovniot sud da se inflitrira vo Zakonot so mislewa! Gospode, mo`e li eden premier, edna Vlada, da se nametne nad Parlamentot i da bara Mislewe {to }e go stavi Zakonot vo - aut?! Mo`e... Kaj nas, i so SDSM!

Ama izlgeda, mo`e i so VMRO-DPMNE i so DA i so DPA. Vojnata za Temida na ovie prostori, izgleda deka e amanet. O~igledno, vlast ne e vlast, ako ja nema "vlasta vo sudstvoto". Mo`e li obratno: edna{ da po~ne vojna za distancirawe na vlasta, od "vlasta na sudstvoto"?

Za toa ne treba mnogu. Treba samo eden re{itelen ~ovek, gra|anin koj prv }e se otka`e od uslugata na sudot i sudiite. Ama toj ~ovek, gra|anin ne treba da bide ~ista~ot od gradskite klozeti, nitu univerzitetskiot profesor, tuku prviot ~ovek na vlasta.

O~igledno, re{itelnosta ne `ivee vo Makedonija. Ovde ne e upla{en samo obi~niot gra|anin, tuku i negoviot funkcioner. Zamislete, da ne mu napravite metanija na sudijata "ako go sretnete na pat"? Te{ko vas, ako Gospod ve donese vo sudnica! Stravot pome{an so nesposobnosta da upravuva so narodot i dr`avata, bez "pomo{" na sudstvoto, kaj funkcionerot neminovno pobuduva `elba da go "zarobi" pravosudstvoto.

Pravosudstvoto i demokratijata se vo mnogu bliska vrska. Kako i demokratijata, taka i pravosudstvoto "pa|aat" i gi nema koga }e se zakitat so privilegii, a ne so odgovornosti. A privilegiite mo`e da im gi "dade" samo vlasta, zo{to kolku e nemo}na i nesposobna, tolku & treba instrument {to }e go koristi vo vladeeweto. Ni{to novo, samo mnogu stra{no.

[to i treba{e na koalicijata da amnestira politi~ki i finansiski kriminalci pravej}i klasi~en upad vo pravniot sistem na dr`avata koja site sakame da ni bide pred s# pravna, bezbedna i stabilna, ednakva za site? Ne li e toa "vojna" za Temida, i koj }e ja ima?

Tragaweto po svoi partiski sudii, e beskone~no. V~era toa go prave{e edna partija, denes, toa saka da go napravi druga partija, a utre, neli }e posaka svoi sudii i treta partija?. Nema objektivno sudewe so namignuvawe od partiskite komiteti. Ima samo golemi dubiozi.

Od site profesii, sudskata najlesno se kontrolira, oti e podle`na na instancirawe. Ne vo Vladata, tuku vo Parlamentot e klu~ot na objektivnoto sudstvo, osnovite na pravnata dr`ava. [to mol~i pretsedatelot Savo Klimovski, zo{to organizacijata na kontrolata na sudstvoto mu ja prepu{ta na ministerot - Kambovski?

Ministerot neka mol~i, Parlamentot e "mestoto na vetrovite". Tamu vo komisiite, vo odborite, treba da se kr{at kopjata.

Vo stariot Rim lekar koj na "nevideno" }e mu prepora~a na pacientot "~aj~e i limon~e" da mu padne temperaturata, go smetale za lekar {arlatan, a politi~ar koj }e se sme{al vo deleweto na pravdata -diletant. Vo sudovite ne sudat sudiite, tuku dokazite (peticija i princip). Vinata si ja odreduva vinovnikot, a kaznata zakonot. Sudijata samo ja "~ita" odlukata.

Sudija {to e vo postojan gr~ i se ma~i vo zakonite da najde "slepi koridori" za da & se "bendisa" na politikata, vsu{nost si presudil sebesi najstroga kazna. Vo predizbornoto pretsedatelsko defile, nitu eden od kandidatite ne go ni spomna sudstvoto, a kamo li da se opredeli za kakvo sudstvo }e se zalaga. Narodot ne bara golemi defincii za dr`avata da ni bide pravna i pravedna. Bara samo tie {to imaat vlast, da se "trgnat" od Temida!