Makedonskite politi~ari zapo~naa politi~ki da se obrazuvaat

PACTA SUNT SERVANDA - ILI DOGOVORITE MORA DA SE PO^ITUVAAT, NO I DA SE ZNAE KAKO SE DOGOVARA!

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

Gospodin Axej ^iber - direktor vo Svetskata banka zadol`en za Makedonija upatil jasna poraka do makedonskata Vlada - ne postojat nikakvi izgledi da se pregovara za potpi{uvawe FESAL - aran`man koj te`i 80 milioni dolari, dodeka celosno ne bide re{en problemot so ~etirite zagubari koi ili treba da bidat prodadeni na strate{ki investitori ili da se likvidiraat! Istovremeno se istaknuva deka svetskite finansiski institucii i potpi{uvaweto na ESAF, odnosno deka i dvata aran`mana gi postavija kako uslov za otpo~nuvawe na pregovori so Evropskata unija za potpi{uvawe dogovor za asocijacija i stabilnost. S# bi bilo vo red dokolku finaliziraweto na ovie dogovori se gleda samo kako finansiski poteg so koj se obezbeduva dotur na sve`i pari za na{eto kolabirano stopanstvo, neophodni kako penicilinot za akutnite bolesti. Me|utoa, uslovite zna~at otpu{tawe od rabota na novi e{aloni nevraboteni lica koi do posleden moment se nadevaa na aktiviraweto na sopstvenite firmi. Vo celata taa rabota prisuten e i aktuelniot moment na pretsedatelskata kampawa vo koja se vodi bespo{tedna bitka za pridobivawe na glasa~ite tokmu od dvajcata kandidati na Koalicijata za promeni - Trajkovski i Tupurkovski, pa duri i obvinuvawa deka se stopira ili onevozmo`uva "deleweto pari" od strana na Agencijata za obnova i razvoj so koja rakovodi Tupurkovski! I tuka povtorno se soo~uvame so raboti koi vo politikata odamna treba{e da bidat apsolvirani od nejzinite sproveduva~i za da ne doa|ame vo situacii kako onaa deka notarite ne gi zaveruvale dogovorite i hipotekite {to AOR gi potpi{uva so firmi, bidej}i zamislete - AOR ne bila pravno lice!

I najobi~niot diletant vo politikata znae deka taa ovozmo`uva doa|awe do nebeskite viso~ini do koi stignal ~ovekot ili gra|aninot koj uspeal da se nametne kako kandidat za visoka funkcija na ovaa ili onaa partija, seedno. Me|utoa, ras~ekorot me|u normativnoto i stvarnoto ili poprosto re~eno, me|u ona {to se vnesuva vo dogovorite ili zakonite i ona {to se sproveduva vo praktikata, ili me|u ona {to se vetuva pred izbira~ite i ona {to se ostvaruva vo mandatniot period treba da bide {to pomal za da se stekne doverbata me|u glasa~ot i politi~arot i taa da trae barem nekolku mandantni periodi.

Vo sledeweto na seto ona {to go napravi dosega Koalicijata za promeni se zaklu~uva postoeweto na eden obraten proces - ne samo {to Vladata ne gi ostvaruva sopstvenite vetuvawa, tuku pravi potezi koi se sosema neo~ekuvani i nemaat nikakva vrska so nivnite platformi i programi - vospostavuvawe odnosi so Tajvan, za da si odat silite na UNPREDEP so mandat na OON, za da dojdat silite na NATO vo vrska so krizata i vojnata na Kosovo i sl., za sega, tokmu od redovite na mediumite so koi rakovodi taa Vlada, da se sozdava antinatovska euforija i histerija, pred s# poradi izneverenite o~ekuvawa deka NATO blagonakloneto }e se odnesuva kon nas samo poradi faktot {to sme im ovozmo`ile da ja koristat na{ata teritorija za prevoz na trupite kon Kosovo ili da ostane del od niv kaj nas. No, NATO se odnesuva spored dogovorot /SOFA ili kako li se vika{e/ so koj za volja na vistinata ne se sredeni odnosite me|u Republika Makedonija i NATO, onaka kako {to treba, do posledniot detal!

Ako vo prviot slu~aj, so potpi{uvaweto na dogovorite FESAL i ESAF se raboti za nade` na na{ite politi~ari deka svetskite finansiski institucii }e se so`alat za makite i te{kotiite vo koi se najde Makedonija po begalskoto stampedo od Kosovo i }e ni progledaat niz prsti za da mo`eme da gi dobieme tolku potrebnite finansiski inekcii, koga se raboti za klasi~en primer na neispolnuvawe na obvrski koi zna~at, prosto re~eno, sproveduvawe na reformski zafati, a ne samo vetuvawe deka tie }e se napravat (samo sega znaete ne mo`eme, imame pretsedatelski izbori, }e ni {teti na na{iot kandidat!), vo vtoriot slu~aj se raboti za barawa na makedonskata Vlada od NATO da se sprovedat nedogovoreni obvrski koi na{ite politi~ari gi o~ekuvale kako normalna rabota, dodeka atlantskite sojuznici strogo se pridr`uvaat na dogovorot so makedonskata dr`ava koj uspeale da go potpi{at kako popovolen za niv.

"Pakta sunt servanda" - e pravna norma koja{to e poznata u{te od rimskoto pravo koe ostanuva do dene{en den - eden od najstarite izvori na pravoto i zakonite vo Evropa, svetot, pa i kaj nas. Dogovorite mora da se po~ituvaat i vo slu~aj ako tie se potpi{ani od prethodnata Vlada, pa duri i ako na aktuelnata Vlada ne & se dopa|aat brojnite prezemeni obvrski, prosto naprosto, bidej}i taa Vlada ja pretstavuvala makedonskata dr`ava, odnosno makedonskiot narod i gra|anite vo nea koi & dale legitimitet preku izborite da go napravi toa, se razbira i po mo`nost za dobivawe na {to pogolema korist za site nas! Vo sprotivno, stanuvame "siva zona" vo koja vladeeweto na pravoto s# pove}e pretstavuva samo gol spisok od pusti `elbi, no ne i primena na gor~inata na neminovnosta na pazarnite reformi, tokmu onaka, ili tolku brzo kako {to go napravija drugite zemji od isto~noevropskiot socijalizam - komunizam koi so gigantski ~ekori itaat kon Evropskata unija i NATO - paktot! Da ja pogledneme od toj aspekt samo sosedna Bugarija koja{to, iako be{e daleku zad nas vo sekoj pogled, sega ve}e n# prestiga vo sproveduvaweto na reformite - taa mora{e duri da sprovede i moratorium na stranskite dolgovi i da se soglasi za voveduvawe valuten Bord za da se najde sega vo redot na zemjite koi pobrzo od nas vleguvaat vo EU. Denovive, tokmu vo sosedna Bugarija aktuelnata vlast mora{e da ja ispie gor~inata na porazot na lokalnite izbori, gubej}i nad eden milion glasa~i, no dr`avata dobi mnogu, mnogu pove}e, a so toa i narodot koj & go svrte grbot na Koalicijata okolu SDS zaradi otka`uvawata {to mu bea nametnati vo sproveduvaweto na reformite, odnosno ostvaruvaweto na baranite reformski potezi od strana na Svetskata banka, MMF i drugi monetarni instiucii.

I na krajot, namesto zaklu~ok, neka ne ve ~udi odnesuvaweto na aktuelniot minister za finansii Boris Stojmenov koj samo do v~era im vele{e na rabotnicite - }e ja donesam odlukata, no po~ekajte da si zaminat pretstavnicite na SB, MMF i IBRD, zaboravaj}i da ka`e deka tie se sudbinski tuka i so nas! Toj s# pove}e }e naviva za niv, a vsu{nost i za nas.