Ogledalce, ogledalce

VO KUJNATA E SEKOGA[ @E[KO

Gog ma Gog

Samo toj {to ne vlegol vo kujna neznae kolku e - `e{ko... Zatoa se baraat i dobri, ama i izdr`livi "gotva~i". Vo makedonskata politi~ka kujna ne samo {to stanuva `e{ko, tuku po~nuva i da "gori".

Od strana, trkata za pretsedatel na Makedonija, izgleda obi~na, pomalku i zdodevna, kako koga "plivaat pajki": na povr{inata mirno, dolu so "klocawe" i podmetnuvawe. Poinaku ne mo`e ni da bide. Daleku sme nie od olimpizmot vo politikata.

U{te nekolku dena, pa }e stasa voobi~aeniot molk. Silnite karvani }e prestanat da ja krstarat Makedonija, a izbornite {tabovi }e ~ekaat- bingo. S# zavisi od toa koj kolku vlo`il, kakvo uveruvawe im ponudil na gra|anite, kakvi efekti postignal i koi horoskopski pretska`uvawa go o~ekuvaat na 31 oktomvri, ova leto Gospodovo. Kampawata na pretsedatelskite kandidati ja "pokri" Makedonija kako - avans. Rasporedot na "glumcite", spored potrebite na "pretstavata" (mizanscenot) e sosema poinakov od avanscenata pred glasa~ot. Turcite imaat eden mnogu ubav izraz: kockata e vo - avanot, {irokite narodni sloevi, tie koi }e gi pikaat glasa~kite liv~iwa vo kutiite.

[to mu ponudija pretsedatelskite kandidati na makedonskiot "avan"? Dr`ava i dr`avnost, sloboda i demokratija, vlez i ~lenstvo vo Evropa, dobri i korisni odnosi so sosedite... Od ubavi, do najubavi ponudi, koi kako da si nudat igra~i na poker vo zatvorena, zadimena i zatemneta sala za banket, podgotvena samo za niv .

Kolku {to nabli`uva denot na odlukata, tolku {irokiot naroden sloj se pra{uva kade e negovoto - sekojdnevie? Dr`ava i dr`avnost imame, sloboda i demokratija "u`ivame", vlez i ~lenstvo vo Evropa ~ekame, a za odnosite so sosedite, barem dosega nikoj ne ni se zakanil deka }e n# napadne.

Ona so silnite vrabotuvawa, mi li~i kako onaa na carot deka "na rodendenot na caricata }e ja dobie vojnata", a za mitoto i korupcijata, toa e ve}e kako da ~eka{ da dojde - Godo. Ne ja isklu~uvam mo`nosta, na{iot iden pretsedatel da napravi ne{to {to ne rekol vo kampawata, ama toa ne go obvrzuva.

Edna `ena, obi~na gra|anka, mi veli bukvalno: "... Kako mo`e pretsedatelskite kandidati, natprevaruvaj}i se za prvata fotelja vo Dr`avata da ne re~at zbor-dva kako }e se gree ovoj narod? Ne smej se, seriozno mislam. Vo zemja so kontinentalna klima, gra|anite se ostaveni bez re{eno greewe. Drva nema dovolno. Jaglen u{te pove}e, a strujata, ogan skapa. Na mnogumina u{te od sega im se tresat kolenata, ne od stud, tuku od smetkite {to }e stasaat od Elektrostopanstvoto!"

Dali }e go priznaeme Kosovo za Republika, }e vidime. Da ne napravime kako onoj ma` koj za da ne gi mie vaganite, se piknal pod krevet, a koga `enata mu rekla "}e mie{ i oro }e igra{, viknal "oro ne igram, ama vaganite }e gi izmijam". Nikoj od makedonskite pretsedatelski kandidati ne smee{e da ja prifati ovaa namerno frlena rakavica na Nexipi i Halili. Tie go iskoristija pravoto da "ka`at", a kako {to velat Grcite "onie drugite, od va{ata zemja" treba{e da go preskoknat, kako da ne go slu{nale.

Nitu eden od pretsedatelskite kandidati ne ni spomna {to }e stori, prirodnoto pravo na na{iot ~ovek da patuva vo stranstvo, da ne bide spu{teno na najponi`uva~ko nivo, kakvo {to e sega. Pretsedatel na kogo ne mu gi pu{taat gra|anite slobodno da se dvi`at vo svetot i toj ne treba da patuva, a nie sne vo - geto!

Za golemite, }e pi{uva vo istorijata. Na{ite pretsedatelski kandidati mora da gi interesira koga }e im se vratat imotite na onie {to im bea odzemeni so nacionalizacijata; do kade e za{titata na istoriskite i kulturnit espomenici, oti sekoj den propa|aat simbolite na Makedonija; kako go ~uvame jazikot i pismoto {to bezmilosno ni go napa|aat, ne samo srpski i bugarski vlijanija, tuku voop{to stranski; do kade e granicata na socijalnata izdr`livost na dr`avata kako davatel, i na gra|aninot kako primatel na socijalna pomo{; {to so Makedoncite i makedon{tinata vo dijasporata, }e ni trebaat samo za kurtozani poseti, i za glasawe koga }e go doneseme zakonot, ili pak i tie se del od makedonskoto delo na koi im pripa|a i im treba dr`avava, kako {to ni pripa|a i ni treba nam, ovde {to sme vo nea; dali mo`eme i natamu pove}ekratno da pla}ame za zdravstvo {to e "ni na nebo, ni na zemja", za obrazovanie koe{to prodol`uva da producira socrealisti~ki kadri koi namesto da se osposobat samite da baraat i najdat rabota, tie }e ~ekaat da gi vraboti - dr`avata.... Na{ite pretsedatelski kandidati moraat da znaat dali prviot klu~ar na makedonskata kasa "}e mu ja zakole kravata na dano~nite obvrznici", oti od taa krava najmnogu cica pretsedatelot i - kompanija!

So penzionerite e najlesno da se igra - tango... Stari se, i osven po{tarot koj zvoni od edna{ do tripati, drug i ne ~ekaat. Velat: vo Kru{evo se `ivee i opstanuva od penziite! Oti fabrikite im se pod klu~. A, {to so idnite penzioneri? Kandidatite za pretsedatel na Makedonija moraat da bidat pohrabri: penziite }e bidat s# pomalku i pomali, oti nema koj da go polni - fondot. Zatoa {tedete "beli pari", za crni dni. Pretsedatel sepak }e izbereme!