Na{ komentar

KARVANOT MINUVA, KANDIDATITE SE PONESIGURNI

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

Nasproti {trajkot na skopski "Proleter", makedonskata dr`ava bele`i zaviden po-rast vo patniot soobra}aj! Makedonskite gradovi gi krstosuvaat nevideni avtobuski karvani koi polni so bo`emni simpatizeri ili ~lenovi, partiite gi nosat na mitinzite, od edno vo drugo mesto, sozdavaj}i privid za "golemata poddr{ka" {to eden ili drug pretsedatelski kandidat ja u`iva kaj narodot. Potencijalnite naslednici na Kiro Gligorov i pokraj ogromnite sumi potro{eni za svojata prezentacija pred glasa~ite, o~igledno ne se zadovolni od dosega{niot tek na sopstvenite kampawi, pa se preminuva kon direktni akcii za satanizirawe na protivnikot. Upa|aweto vo protivni~ki {tabovi, brkanicite so avtomobili so stranski registracii, uni{tuvaweto na protivni~kite posteri i drugi akcii za psiholo{ko dotol~uvawe na protivnikot, negovata partija i aktivisti, stanuvaat pravila vo politi~kata kultura.

Ovcite ne mu se na broj, nitu na kandidatot na vladeja~kata VMRO -DPMNE za koj, kako {to e re~eno, rabotel {tab od 23 iljadi aktivisti, no so o~igleden slab rakovoden sostav. [tabot na Trajkovski maka ma~i so strategijata, vleguvaj}i od edna vo druga stapica {to mu gi postavuvaat ne samo dvajcata opozicioni kandidati Andov i Petkovski, tuku i dvajcata partneri od vladinata koalicija Tupurkovski i Nexipi. Istovremeno, Qub~o Georgievski kako xoker se ufrluva vo kampawata, no so slab uspeh, bidej}i na analiti~arite na nastapite na pretsedatelskite kandidati im pa|a vo o~i nedoslednosta me|u ona {to Trajkovski go govori na mitinzite i ona {to go pravi vo praktikata Vladata na Georgievski.

Strategisko proma{uvawe na [tabot na Boris Trajkovski pretstavuva i "koaliciraweto" za dnevna upotreba me|u VMRO-DPMNE i DPT na Erdogan Sara~ i nepostoe~kata (izbri{ana od registarot) DPPRM na Romite.

Ne samo zaradi raskolot {to poradi toa se slu~i vo Demokratskata partija na Turcite, tuku i zaradi govorot na brojkite. Imeno, otka`uvaj}i se od glasovite na Makedoncite so islamska religija (200 iljadi), Trajkovski, odnosno negovata partija, se potpira vrz glasovite na Turcite i Romite ~ij broj ni oddaleku ne go dostignuva gorenavedeniot! Duri i vlijatelniot "Fokus" na Nikola Mladenov koj be{e promotor na Koalicijata Tupurkovski-Georgievski, im ja otka`a qubovta na VMRO-DPMNE napa|aj}i ja i Dosta Dimovska koja porano ja prote`ira{e za vreme na raskolot me|u makedonistite i bugarofilite vo VMRO-DPMNE.

Vasil Tupurkovski za moment go prekina zamornoto potpi{uvawe na dogovori so firmi vo re~isi site gradovi {to dosega gi poseti negoviot izboren karvan i za moment otpatuva vo SAD za da gi ubedi svoite amerikanski kolegi - pretendenti Al Gor i Xorx V.Bu{ deka toj e najpogodnata li~nost za funkcijata pretsedatel na Republika Makedonija ili pak da gi ubedi Makedoncite (i Albancite) deka ne se raboti za neseriozen politi~ar koj vetuva vo milijardi dolari, a ispolnuva vo milioni denari! Ostanal i vo London kade {to na{ol strategiski partner za Feni, no ne mu se znae imeto! Tupurkovski s# u{te ne dal odgovor {to stana so izdvoeniot del od tajvanskata milijarda dolari koi vo lanskata predizborna kampawa bea nameneti za restartirawe na FENI.

Muarem Nexipi od DPA s# pove}e ja denacionalizira Koalicijata za promeni koja ume{no ja spregnuva vo golemoalbanskite soni{ta. Dr`avnoto zname ne go koristi, parauniverzitetot vo Mala Re~ica ve}e bila gotova rabota (}e se re{aval politi~ki), federalizacijata na Makedonija ja prika`uva kako neminovnost, pa duri i ja istaknuva mo`nosta naskoro vo Republika Makedonija da se izbira Albanec za pretsedatel na republikata! Se nadevame deka ne misli na sebe so ogled na napred poso~enite te{ki apsurdi i aktivnosti {to nekazneto gi sproveduva negovata partija. Toj ostanuva samo kako dobar bitolski zabar!

Tito Petkovski e vo senka na pretsedatelot na svojata partija Branko Crvenkovski, koj spored dosega{nite nastapi da gi ima{e potrebnite 40 godini starost, sigurno deka }e im gi rasipe{e smetkite na aktuelnite konkurenti. "Pan~ {ila" - pette principi na Petkovski zboruvaat za slaba strategija i nepodgotvena kampawa {to e i razbirlivo, bidej}i negovata partija do posleden moment se obiduvala da najde zaedni~ki kandidat so LDP.

Stojan Andov kako "kandidat na gra|anite" na kogo mu zabele`uvaat deka se otka`al od poddr{kata na liderot na svojata partija, (a i zo{to mu e), sigurno ~ekori so svojot karvan pridru`uvan od mnogu posiguren sopartiec kako {to e biznismenot Risto Gu{terov. Spored na{ite ocenki, Andov dobro se podgotvil, deli lekcii i levo i desno i ne se obyira na uka`uvawata deka zad nego stoela slaba partija spored ~lenstvoto i sli~no.

I na krajot ostanuva Muhamed Halili od PDP koj i onaka e svesen deka }e ostane na krajot i po izborite na 31 oktomvri 1999 godina.