VERATA NA[A RISJANSKA

POKROV NA PRESVETA BOGORODICA

Pi{uva: Axika @ivanka FILIPOVSKA

Praznikot "Pokrov na Presveta Bogorodica" posveten e na najgolemata pokrovitelka, za{titnica na hristijanskiot rod, preslavnata voditelka na lu|eto vo nebesniot `ivot - Bo`jata Majka. Svetata crkva ja vospeva kako "duhovna trpeza, koja vo sebe go smesti lebot na `ivotot, utro najradosno, `iveali{te na svetlinata, prestol ognen na sedr`itelot", koja "go razrur{i mrakot... gi izgoni mra~nite besovi, portata na spasenite, Bogonevesta Bo`estvena, temel na zemjata...". Milostiva Majko, "Vladice Pre~ista, trnoviot venec Bo`estven, so krvta tvoja se natopi", no i pokraj toa ti ostana ve~na za{titnica nad site lu|e vo svetot. Niz vekovite se poka`alo nejzinoto postojano pokrovitelstvo nad lu|eto i vo mirni vremiwa i vo vojna. Go omilostivuva Bog za grevovite na lu|eto i toj gi prima nejzinite iskreni molitvi. Nastanot koj crkvata go proslavuva na ovoj slaven praznik, se slu~il na 1 oktomvri 911 godina, za vreme na carot Lav Mudri (Filozof). Na no}noto bdenie, vo Bogorodi~nata crkva vo Vlaherna kaj Carigrad, koga taa bila prepolna so lu|e, vo ~etiri ~asot po polno}, se pojavila Presveta Bogorodica, visoko izdignata nad narodot, so rasprostranet - ra{iren omofor na racete (pokrov na racete), kako so nego da go pokrivala celiot narod. So toa, pobeditelkata na `ivotot nad smrtta jasno poka`ala i potvrdila deka e pokrovitelka nad hristijanskiot svet. "Be{e obele`ana vo zlatokrasen porfir i seta bleska{e vo neiska`an sjaj, opkru`ena so apostolite, svetitelite, ma~enicite i devicite". Vo Crkvata bil i sv. Andrej Jurodivi, koj iznenaden od toa {to go gleda, na svojot u~enik bla`eniot Epifan, poka`uvaj}i mu so raka kon Presveta Bogorodica go pra{al: "Gleda{ li ~edo...Caricata na svetot, kako se moli za celiot svet?". U~enikot odgovoril voodu{even, no i ispla{en: "Gledam sveti o~e, i se u`asuvam!" Na bezbroj freski vo crkvite posveteni na "pokrov na Presveta Bogorodica", e pretstavena kako molitvena pokrovitelka i za{titnica na svetot. Taa kako majka na svetot, majka nad majkite, majka na site nas, vo svoeto {iroko srce prepolno so qubov, nao|a mesto za site nas i gi do`ivuva zaedno so nas site na{i tagi, site te{ki bolki na na{iot ovozemen `ivot, strada zaedno so nas. Da se potsetime na zborovite koi pravedniot starec Simeon i gi ka`al na denot koga go donela Isus Hristos vo hramot: "A i tebe samata me~ }e ti ja probode du{ata...". Majkata na raspnatiot Gospod Isus Hristos, majkata na svojot sin edinec, "Onaa koja, stoej}i pod krstot na sinot svoj, ja iskusila stra{nata bolka na ~ove~kite stradawa i `alewa, stanala... Bo`ji dar na site lu|e, dar na maj~inska qubov, maj~insko so`aluvawe, maj~insko sostradawe...". Stana najgolemata pomo{ni~ka, lekarka, patovoditelka, pokrovitelka, spasitelka, na lu|eto, molitelka za nivno dobro, duri i na tie lu|e koi pred nejzini o~i vikaa za nejziniot bezgre{en sin "Raspni go!". Vo nea srce {to pro{teva, srce so neizmerna qubov, srce nad site srca vo svetot, sozdadeni od Boga, najgolemoto srce na uteha, koe na zlobniot, bezdu{en i gre{en svet mu prosti i mu odgovori so topli solzi i beskrajna qubov. Nejziniot pokrov se prostiral nad lu|eto ne samo vo minatoto, tuku prodol`uva nad site lu|e, niz site vekovi, pa i denes, nad site lu|e vo svetot. Sv. Andrej Jurodovi imal i drugo videnie kako Majkata Bo`ja pla~e za spasenie na svetot.Tie bogorodi~ni solzi mo`at da gi vidat lu|eto koi odat na axilak vo Svetata zemja, vo crkvata "Hristovo Voskresenie", vo Erusalim, kade {to se nao|a ikonata posvetena na nejzinoto ime i da se poklonat na nejzinite solzi, koi se ronea od nejzinite o~i. Zboruvam za vistinata na koja bev o~evidec. Moite o~i i ova go gledaa, kako i mnogu drugi lu|e od celiot svet i vo silna vozbuda, koga se pribli`uvavme kon ikonata, na{ite solzi neminovno potekuvaa i im se pridru`uvaa na solzite na Bo`jata Majka, pokrovitelkata na svetot. Koga lu|eto bi gi gledale nejzinite o~i, polni so solzi, koi kako biseri kapea niz nejzinot lice i kako tesni poto~iwa go obele`uvaa patot po koj odea, i lu|eto bez `al i okameneti srca bi pla~ele. Site lu|e od celiot svet, bez razlika na vera, rasa, nacionalnost, neka ja prifatat vistinskata vera spasonosna, neka se pokaat, neka se vratat i neka dojdat pod nejziniot pokrov. Majkata Bo`ja trpelivo gi ~eka i so vekovi gi povikuva. Ima mesto pod nejziniot pokrov. Nejziniot pokrov e nad na{iot narod i tatkovinata Makedonija. I vo minatoto bil i ostanuva sekoga{ nad nas, i taa nikoga{ nema da ja ostavi na{ata makedonska zemja, od koja "bez milost, bez sovest, so grubost ~edata i gi progonija". I pokraj toa Makedonija ostanuva Hristova vekovita svr{enica, niz ~ii veni te~e krvta Hristova, krvta na Sinot Bo`ji, {to go rodi pokrovitelkata na svetot, Presveta Bogorodica. Slava im i blagodarnost niz site vekovi. Istiot den se proslavuva i prep. sv. Jovan Kukuzel, crkovniot pevec, so glas nadaren od boga koj najprvo peel vo carskiot dvor, a podocna vo Sveta Gora kade se podvizuval kako ov~ar i monah. Mu se javila Majka Bo`ja: "pej i ne prestanuvaj da pee{e, a jas za toa nema da te ostavam" i mu podarila eden zlatnik, stavaj}i mu go vo raka. Se upokoil vo 12 vek. Prep. Grigorie, sv.Apostole Ananie, prep. Roman Slatkopeec, sv.m~. Domin, prep. m~. Mihail so 36-te monasi, prep. Savo Vi{erski i site svetiteli, molete go Boga za na{e spasenie, zaedno so pokrovitelkata na svetot, Brzoposlu{nicata, koja vedna{ go izle~ila slepiot monah Nil 1664 godina i se odbele`uva spomenot na ~udotvornata ikona "Skoroposlu{nica".