ISTORIJATA OD DRUG AGOL

OD KRVTA NA ADON NIKNAL ANEMON

Pi{uva: Ta{ko BEL^EV

Ako avtorot na Feni~a- ni (Feniki-jci n.z.)vladee{e nekoj slovenski jazik }e mo`e{e da ja razvie komparativnata metodologija, koja ja bara na pogre{no mesto, vr{ej}i sporedba so oddelni korewa na "glosite" {to mu pravat vpe~atok i toj si ostanuva so "uverenost" deka samite mo`at da bidat nositeli na elementi vo paleolingvistikata na indoevropskata grupa. Koga pi{uva za Bogot Melkart: "negovata va`nost vo Kartagina, koja dolgo vreme sekoja godina ispra}ala lu|e na poklonenie i pla}ala danok na svetili{teto na Melkart voTir, se gleda vo mnogubrojnite imiwa, kako Hamilkar i Bomilkar {to se sre}avaat tamu (str. 74-75)". Se pra{uvame, vrz kakva osnova g. Donald Harden gi vklu~uva Fenikijcite vo jazi~nata grupa na semitskite narodi, koga me|u bogovite, xinovite i ostanatite mitolo{ki imiwa gi sretnuvame pokraj bogot na Sonceto Helios - Adon, Asklepij, Herakl i dr.Tuka dol`ni sme da go osvedomime g. Donald Harden deka "Adon e sin na kralot Tejat i negovata }erka Smirna ili pak e roden od pogre{nata vrska pome|u kiparskiot kral Kinir i negovata }erka Sirna. Vo obata slu~ai tatkoto bil nevin, a pak neprirodnata strast na }erkata kon tatkoto naj~esto se objasnuva so nalutuvaweto na Afrodita. Po izvr{eniot grev nesre}nata }erka na kralot e pretvorena vo drvo na milosrdnosta na prvobogot Yeus ili bo`icata Afrodita, od koe po deset meseci e roden Adon. Deteto bilo prifateno od Afrodita, koja go stavila vo kov~eg i go predala na ~uvawe na Persefona, poznata kako gospodarka na podzemjeto. Koga go otvarila kov~egot i go videla izvonredno ubavo dete otka`ala da & go vrati na Afrodita. Sporot po ova pra{awe koj zapo~nal me|u dvete bo`ici go re{il Yeus ili muzata Kaliopa so odlukata Adon edna tretina od godinata da bide kaj Persefona, a edna kade }e posaka samiot toj.

Adan re{il dve tretini da bide so Afrodita, a samo edna tretina so Persofona. Kako {to e poznato vo drevnomakedonskata mitologija Adon e prekrasen mladi~ koj mu e posvetil na lovxivstvoto. Afrodita koja podsvesno naslutuvala deka ubavecot vo lovot }e go najde nesre}a i pravela sevozmo`no da go spasi od smrtta. Taka eden den zavistlivot Arej ili Apolon koj sakal da se odmazdi na Afrodata, mu go pu{til na Aronis diviot vepar koj smrtno go ranil favoritot na Afrodita. Od krvta na Adon niknal Anemon. A pak belite ru`i koi dotoga{ cvetale so bojata na Sne`ana se pretvorile vo crvena. Drugi velele deka Anemonite izniknale od solzite {to go izleale po Adon bo`icata Afrodita. Oskrbenata Afrodita od smrtta na Adon slegla vo podzemnoto carstvo na Persafona i ja zamolila esenta i zimata Adon da ja minuva vo Podzemanoto carstvo so Persofona, a proletta i letoto da & go otstapuva na bo`icata na qubovta i ubavinata.

Kultot na Adon bil prenesen na Kipar. Kako {to gledate g. Donald Harden celata onomastika na bogovite i bo`icite, kako i toponimite se tesno povrzani so drevnomakedonskata mitoligija, a nivnite etimolo{ki korewa, se od genot na Vindite i pokonkretno od panteonot na Gorata Olimp. Fenikijcite, sekade kade {to minale ostavile ilirski toponimi, oronimi, hidronimi, polinimi i dr. Poop{irno za Fenikijskata mitologija i nejzinata onomastika vo prvata i vtorata kniga od "Tetralogijata" na T.Bel~ev.