DEKLARACIJA

Pretsedatel in`.Ivan SINGARTIJSKI

Od OMO "Ilinden", partija za ekonomski razvoj i integritet na naselenieto

Po povod prestojnite pretsedatelski izbori vo Republika Makedonija, so cel da ne se {pekulira so imeto na OMO - "Ilinden" - PIRIN dol`ni sme da go izjavime slednoto.

OMO - "Ilinden" - PIRIN vodi politika na neobvrzanost so politi~kite partii vo Repbulika Makedonija. Nie politi~kite partii ne gi delime na na{i i va{i, a se odnesuvame so ednakva po~it kon site, oti se Makedonci. Isto e i na{eto odnesuvawe kon instituciite na Republika Makedonija: pretsedatel na dr`avata i pretsedatel na Vladata. Nie sakame ovie institucii da bidat izbrani najdostojnite od site dostojni kandidati, a toa }e go stori makedonskiot narod. Bi bilo dobro i nie, i site vo dijasporata da imame mo`nost da go dademe svojot glas so dvojnoto dr`avjanstvo koe ve}e se dozvoluva, no za toa neka nosi odgovornost dosega{nata i sega{nata Vlada. Posakuvame tolerancija vo predizbornata trka i mudrost pri glasaweto.