Gledano odnadvor

SVETLINA NA KRAJOT OD TUNELOT?

Pi{uva: Slavko MANGOVSKI

Se bli`i 2000-ta godina i treba da se zapra{ame dali se gleda svetlina na krajot od tunelot nare~en golgota na ovaa sveta i podelena zemja. Da pogledneme kako stojat rabotite so najva`nite elementi na dr`avnosta i atributite na edna nacija. Da po~neme so dobrite vesti. Iako napadnata odnadvor i odvnatre makedon{tinata cveta i se razviva s# pove}e, sekoj den, iako toa ne e zasluga na minatata Vlada, a u{te pomalku na dene{nava. Paradoksot e vo toa {to verojatno znaete deka nie sme edinstvenata dr`ava na svetot koja{to nema zacrtano nacionalni interesi i kade {to vo Vladata sedat tu|i nacionalisti. Kako rezultat na toa imame nepriznavawe na makedonskata nacija re~isi od site sosedi i razni interpretirawa koi treba da se tie nacionalni interesi. Ve}e znaeme deka Bugarija i Grcija ne gi priznava Makedoncite, no ete se javil i albanskiot pretsedatel Mejdani deka ne znae dali ima Makedonci vo Albanija. Vo normalni uslovi na{ata Vlada bi trebalo vedna{ da reagira i da pobara pojasnuvawe. Za `al, nie toa ne go pravime. To~no e deka sega{nata situacija ovaa Vlada ja nasledi od minatata, no to~no e i deka o~igledno ne pravi ni{to, toa da se promeni. Site sosedni, a bogami i site zemji vo svetot aktivno gi pomagaat svoite malcinstva, bez razlika dali se vo sosednite zemji ili vo svetot. Nie za `al, go izbravme patot za ignorirawe na Makedoncite vo sosednite zemji. Za na{a sre}a makedon{tinata e edna mnogu silna i `ilava kategorija, pa i bez intervencija na vladi se odr`uva i raste. Se razbira ako be{e pomognata toga{ }e be{e mnogu, mnogu posilna.

Imeto e drug problem koj ne se gleda ni na krajot od tunelot, a kamo li vo svetlina. Na{ata Vlada so pravo uka`uva deka toj e nasleden problem, no nie treba da ja potsetime deka eden od glavnite pri~ini za nejziniot izbor e toa {to veti deka ovoj problem }e se re{i. Za `al, toa ne se poka`a to~no i voop{to ne izgleda deka ovaa Vlada e pokompetentna vo re{avaweto na ovoj Gordiev jazol. S# u{te pregovarame so ju`niot sosed, iako toa e protivustavno. Ne se slu{aat sovetite na pravnite eksperti koi poka`aa deka OON go prekr{i zakonot koga n# natera da prifatime referenca namesto ime pri procesot za priemot kako redoven ~len na Svetskata organizacija.

Znameto so 16-krakoto sonce na Kutle{, kako {to ve}e znaete ne se ni spomnuva. Vladeja~kata partija VMRO-DPMNE bez mnogu fanfari go simna ovoj simbol od svojot grb i se pravi deka ne go gleda moreto od znamiwa na sekoj svoj miting. A SDSM, se odnesuva kako toa zname voop{to da ne postoelo. Edinstveno e jasno deka narodot makedonski go ~uvstvuva Sonceto od Kutle{ kako svoe, ako sudime spored toa koe zname se vee niz svetot sekade kade {to postojat Makedonci.

Za krajot ja ostaviv ekonomijata. Eden pogled vrz dnevnite vesnici sekoj den ni poka`uva slika na totalen haos, ministerstva koi ne znaat {to rabotat drugite ministerstva, {trajkovi, nesposobnost, nevrabotenost. Evropskata unija n# stavi vo ista grupa so Albanija, a svetot misli deka sme zemja pred propa|awe.

Mnogu bi sakal da mo`ev da ka`am pove}e pozitivni raboti, da mo`ev da ka`am deka svetlina sepak se gleda, no toga{ toa ne bi bila vistina. Situacijata sepak ne e beznade`na. Nade`ta le`i vo tretata sila.

 

IZBORITE NA POMALOTO ZLO

Dodeka na minatite parlamentarini izbori narodot glasa{e so golema nade` za posvetla idnina i “za promeni” op{toto ~uvstvo na pretstojnite pretsedatelski izbori e da se dade glasot na onoj koj }e i donese na Makedonija najmalo zlo i najmala {teta. Dali sega }e se povtori onaa pogovorka deka sekoj narod ja zaslu`uva vlasta {to ja ima? I dali taa prestanuva da va`i ako politi~kite sili koi do{le na vlast se poslu`ile so izmama? Jas veruvam deka e taka. Nieden narod ne e tolku glupav, za da bira vlada koja }e go vodi vo propast, a toa zna~i deka ako onie koi narodot gi odbral ne gi ispolnuvat vetuvawata toga{ imame slu~aj na ~ista izmama. Se razbira kandidatite, no i izbranite nikoga{ nema da reklamiraat deka la`ele. Tie }e izmisluvaat nadvore{ni pre~ki i uslovi, razni nasledstva i preostanati problemi, kaewe i vetuvawa deka sega }e se opametat, pa ako im go dademe glasot }e vladeat sovr{eno. Taka barem site zboruvaat. A narodot {to da pravi? Dali site treba da se naoru`ame so detektori za lagi ili site da staneme vidoviti za da se odbranime od lagite i la`nite vetuvawa? Edinstveno {to mo`eme da storime e ili da odbereme koj }e ni donese najmalo zlo i da mu go dademe glasot ili da si sedime doma i da gi bojkotirame izborite s# dodeka izborot nema da bide za najmaloto zlo, tuku za najgolemoto dobro.

 

DR@AVA BEZ NEPRIJATELI

Nemame vnatre{ni i nadvore{ni neprijateli, spored izjavata na premierot na Republika Makedonija, minatiot ponedelnik na MRTV. Nie sme edinstvenata dr`ava vo koja ne postojat neprijateli. Zatoa predlagam da se ukine Armijata na RM, a bogami mo`ebi i policijata. Sledno, jas bi sakal na ist na~in da se oslobodime i od aramiite, bolnite, starite, siroma{nite, itn. Voedno bi mo`ele i da im go prodavame znaeweto kako dr`avite da se oslobodat od neprijatelite na site ~lenki na OON. Zamislete samo kolku pari bi mo`ele da zarabotime od toa. Ili samo da proglasime deka vo dr`avava site se bogati. Edinstveno se pra{uvam dali i neprijatelite znaat deka vo Makedonija ve}e ne postojat?