Makedoncite vo Bugarija se podgotvuvaat za lokalnite izbori

ISTORISKO U^ESTVO NA OMO "ILINDEN" - PIRIN

Pi{uva: Dragi IVANOVSKI

  • U~estvoto na ovaa partija na lokalnite izbori vo Bugarija pretstavuva presvrtnica vo aktivnosta na Makedoncite, veli liderot na OMO "Ilinden" - Pirin, gospodinot Ivan Singartijski

Na 16 oktomvri 1999 godina, vo Bugarija se odr`uvaat lokalni izbori na koi }e se izbiraat kmetovi i gradona~alnici na koi samo {est meseci po registracijata, politi~kata partija na Makedoncite vo pirinskiot kraj pod imeto OMO "Ilinden" - PIRIN za prvpat }e nastapi so svoi kandidati i toa pretendiraj}i za dobivawe na 20 kmetovi (se raboti za edinici na lokalna uprava na nivo na selska naselba), kako i pretsedateli na tri op{tini i toa: Blagoevgrad, Kresna i Razlog. Isto taka, makedonskata partija }e istakne i sopstveni listi za sovetnici vo lokalnite upravni organi.

Ova ni go istakna pretsedatelot na OMO "Ilinden" - PIRIN, gospodinot Ivan Singartijski za vreme na posetata na Redakcijata na "Makedonsko sonce". "Ne se nadevame na celosen uspeh na ovie lokalni izbori, toa e samo po~etok na politi~kata borba na na{ata partija koja nema nikakvo iskustvo vo svojata politi~ka rabota, nitu pak materijalni sredstva ramnopravno da se nosi so propagandnite aktivnosti na ostanatite partii vo Bugarija koi ve}e raspolagaat so golemi partiski mehanizmi i finansiski sredstva. No, nie }e se obideme makedonski, so qubov i iskonska `elba da ja pretstavime programata na na{ata partija. Toa e partija za ekonomski razvoj i integritet na naselenieto, koja do neodamna, a mo`am da ka`am i s# u{te bi mo`ela da bide pod udar na nacionalisti~kite krugovi vo Bugarija. Imeno, iako Vrhovniot administrativen sud go otfrli baraweto za onevozmo`uvaweto na u~estvoto na na{ata partija na godina{nive lokalni izbori, sepak postapkata ne e zaprena, bidej}i n# o~ekuva u{te edno soo~uvawe so Ustavniot sud na Republika Bugarija, no smetame toa deka nema da ima osobena va`nost, bidej}i }e se odr`i duri po zavr{uvaweto na lokalnite izbori i toa go ocenuvame kako u{te eden obid za psiholo{ki pritisoci vrz ~lenstvoto i makedonskoto malcinstvo vo PIRINska Makedonija".

Vo ramkite na sekojdnevnite aktivnosti, OMO "Ilinden" - PIRIN zapo~na so {iewe na znamiwa, a interesno e da se odbele`i deka nejzinoto partisko zname vsu{nost ja pretstavuva yvezdata od Kutle{, zlatnoto {esnaesetkrako sonce na alova podloga, so toa {to na dolniot del stoi imeto na partijata OMO "Ilinden"- PIRIN. Pretsedatelot Singartijski istakna deka so ogled na skromnite sredstva so koi raspolaga partijata, predizbornite aktivnosti }e se odvivaat vo pomal obem i so pomal broj propagandni sredstva: znamiwa, plakati, letoci itn. "No, toa }e go nadomestime so neposrednata aktivnost na na{ite ~lenovi koi }e ja objasnuvaat na{ata partiska programa vo sekoj del od pirinskiot kraj i po{iroko vo Bugarija".

Na pra{aweto so koja politi~ka partija vo Bugarija OMO "Ilinden" - PIRIN bi mo`ela da stapi vo koalicija, gospodinot Singartijski istakna: "Sega n# ne saka nikoja od niv. Vo Bugarija te{ko se progoltuva faktot deka Makedoncite eve vo javnosta mo`at da se pojavat i so politi~ka partija, dodeka vo idnina se nadevame deka bi mo`ele da najdeme zaedni~ki jazik so vladeja~kata SDS, Liberalnata alternativa, DPS i drugi".

[to se odnesuva do odnosite me|u dvete zemji od aspekt na neodamne{nata poseta na makedonskiot premier Qub~o Georgievski i razgovorite so bugarskiot premier Ivan Kostov, i voop{to za sevkupnite napori za podobruvawe na odnosite Singartiski istakna deka Makedoncite vo Bugarija ne se zadovolni od Deklaracijata {to na Pro~ka ja potpi{aa dvata premiera za navodnoto kone~no re{avawe na problemot okolu makedonskiot jazik i sl., istaknuvaj}i deka taa Deklaracija ne e napravena vrz ramnopravna osnova odnosno reciprocitet, bidej}i Republika Makedonija e taa koja{to treba sekoga{ ne{to da popu{ta, a Republika Bugarija da dobiva.

Na pra{aweto, na kogo misle{e bugarskiot premier Kostov koga po sredbata so Georgievski zboruva{e za nacionalistite vo Bugarija i bugarofobite vo Makedonija, liderot na OMO "Ilinden" PIRIN re~e deka pred s#, toa se odnesuva na vrhovisti~kata partija VMRO koja `estoko se protivi na aktivnosta na Makedoncite. Inaku, taa partija koja sega se narekuva VMRO-Bugarsko nacionalno dvi`ewe e vo koalicija so SDS koja se nao|a na vlast. Inaku partijata OMO "Ilinden" - PIRIN }e prodol`i so borbata za ~ovekovite prava niz institucionalnite ramki vo dr`avata vo koja{to `iveeme, toa e Republika Bugarija, dodeka pra{aweto za postoeweto na Makedoncite i negovoto re{avawe go gledame vo otvoraweto na granicite, ovozmo`uvaweto na sloboden protok na stoki, kapital i lu|e, odnosno vo integracijata na dvete dr`avi i Bugarija i Makedonija vo Evropskata unija, NATO paktot i drugite regionalni organizacii. Vremeto }e poka`e deka i bugarskoto op{testvo }e mora da se demokratizira i da go priznae postoeweto na makedonskoto malcinstvo, makedonskiot jazik, obi~ai i kultura bidej}i bez toa nema vleguvawe vo zaedni~kiot evropski dom i na toj fakt s# pove}e stanuvaat svesni politi~kite faktori vo Republika Bugarija.

Se razdelivme so gospodinot Ivan Singartiski posakuvaj}i im uspeh na prvite lokalni izbori na koi }e u~estvuva makedonskata partija OMO "Ilinden" - PIRIN.