VERATA NA[A RISJANSKA

SOBOR NA SITE MAKEDONSKI SVETITELI

Pi{uva: Axika @ivanka Filipovska

Preslavnata ve~na Deva, "Majkata Bo`ja, Presve- tata Bogorodicaso stapnuvaweto (prisustvoto) svoe, na makedonskata zemja, ja blagoslovi i taa stana sveta zemja, matica na hristijanstvoto za Evropa". Vo Biblijata, vo taa sveta kniga, koja ni e dar od Boga, a ni ja predadoa vo prevod slovenskite apostoli svetite bra}a Kiril i Metodij, zaedno so nivnite u~enici (me|u koi se najpoznati sv. Kliment Ohridski i sv. Naum Ohridski), pi{uva za Makedonija i makedonskiot narod.

Od Svetoto pismo doznavame deka vo Makedonija, Hristovata nauka ja propovedal sv. apostol Pavle, zaedno so sv.ap. Luka, Sila i Timotej. Koga apostol Pavle bil vo Troada, "Preku no}ta ima{e Pavle videnie: stoe{e pred nego eden ~ovek Makedonec, koj go mole{e i mu vele{e, premini vo Makedonija i pomogni ni". I ponatamu sv.ap. Luka pi{uva deka im bilo jasno deka toa e povik od Boga i gi povikuva da odat vo Makedonija da go propovedat Evangelieto. Razbravme deka Gospod n# povikal tamu da go propovedame Evangelieto"(Dela na sv. ap. od sv.ap. Luka 16-9-10). Poznato ni e deka vo 313 godina vo Milano, rimskiot car Konstantin Veliki go izdal Milanskiot edikt so koj go prifatil hristijanstvoto za dr`avna religija i se dozvoluva slobodno ispoveduvawe i premin vo hristijanstvoto. Toga{ vo Makedonija hristijanstvoto odedna{ se pro{irilo i prestanalo prolevaweto na hristijanskata krv. Slava im i veli~ie na svetite ramnoapostolni car Konstantin i carica Elena koi so silnata qubov kon Boga i lu|eto, ja {irea Hristovata nauka vo svetot i kaj nas vo Makedonija i spasija iljadici i iljadnici lu|e od ma~eni{tvo i prolevawe na hristijanska nevina krv. I denes mo`eme da ka`eme i pred celiot svet da izjavime deka niz vekovite mnogu te{ko i makotrpno se sozdava{e na{ata crkovna golgota, Makedonskata pravoslavna crkva i na{ata nacionalna golgota - Republika Makedonija. I pokraj na{ite dlaboki koreni, nekoi od lu|eto vo svetot, ne poka`uvaa po~it kon na{ata istorija i na{ite vistinski i sveti vrednosti. Nie denes ne se sramime od na{ata istorija, za{to taa e "najbliska na Hristoviot `ivoten pat na zemjata".

Ta neli i Gospod Isus Hristos ne se srame{e pred onie {to go raspnuvaa i onie {to se sitea na negovoto stradawe. Naprotiv, se mole{e, velej}i: "Prosti im O~e, ne znaat {to pravat!". Se ra|aa vo Makedonija golem broj Hristovi vojnici, koi umiraa za evangelskata vistina, za svetata spasonosna Hristova vera. Mnogu od niv umiraa za slobodata na svojata Tatkovina. Stradna Makedonija dade Bo`ji sinovi i vistinski sinovi na tatkovinata, no "volci okolu nea go igraa aramiskoto" i zboruva Makedonija: Ako. Jas so vekovi, se branam od site strani, samo Bog gi znae nivnite imiwa i nivniot broj". ]e spomneme na ovoj mal prostor samo nekoi od niv koi se rodile, `iveele i deluvale za {irewe na Hristovata nauka vo Makedonija: sv. Kiril Solunski, filzoof, sv.Metodij Solunski, sv.Kliment Ohridski, sv. Naum Ohridski, sv. Grigorij episkop Ohridski, sv.Prohor P~inski, sv.Gavril Lesnovski, sv.Agatangel Bitolski, sv. Joakim Osogovski, sv. \or|i Kratovski, sv. Kirana Solunska. sv.Nikita Serski, sv. Matrona Solunska, sv. Jovan Kukuzel, sv.Aleksandar Solunski, sv.Erazmo Ohridski, sv.Nektarij Bitolski, sv.Spaso Radovi{ki, sv.Vasa Solunska, sv.Zlata Meglenska, svetite 15 Tiveropolski (strum.) Ma~enici, sv. Eftimij Solunski, sv.Roman ep. Makeodnski, sv. Nikolaj arhiep. Solunski, sv.Tesalonikija, sv.Zinovij i Zinovija Egejski, sv.Angel Lerinski, sv. Hristo, sv. Nikodim Ohridski, prepodoben Akakij Serski, prep. Ilarion Meglenski, prep. Petar Meglenski, prep. Petar Atonski, prep.Teofil Makedonski, prep.David Solunski, prep. Nikodim Elbasanski, prep. Jovan Rilski, Sobor na site makedonski svetiteli.

(imiwa na makedonski svetci, najnovi inform. na MPC 25-ti jubileen Crkovno - naroden sobir, 3-6 septemvri 1999 god. SAD, Amerikansko - kanadska eparhija)

Makedonskite svetiteli, kako najsvetli zvezdi svetnaa na neboto za da go ukrasat i za da gi vidat site lu|e vo svetot. Go ukrasija i ova na{e makedonsko podnebje. Svetiteli dragi, stoej}i pred Boga, molete se za spasenieto na na{ite du{i i na{ata tatkovina.Tie preku Boga sozdadoa most za povrzuvawe na zemnata so nebesnata tatkovina. Sozdadoa most na qubov za obedinuvawe na site Makedonci vo zemjata koi se raseleni po site kontinenti, most na qubov so site lu|e vo svetot, zo{to najgolemiot u~itel na svetot, Gospod Isus Hristos, Bog na qubovta, taka gi u~e{e. A takvite mostovi se potrebni za da si ja zacvrstime na{ata pradedovska vera, kako i da go odr`ime nacionalniot duh, na{ata istorija i jazikot. Vo site makedonski pravoslavni crkvi, vo zemjata i nadvor od nea, na toj golem praznik, za spomen na site makedonski svetiteli, prvata nedela vo oktomvri, }e se odr`i Sveta bogoslu`ba. Svetata Majka-Crkvata n# povikuva i ni pora~uva da dojdeme da se poklonime pred svetite grobovi, svetite mo{ti ~udotvorni, i svetite ikoni, posveteni na na{ite svetci, i da im oddademe po~it i blagodarnost za s# {to storile za dobroto na Republika Makedonija i za celiot svet niz site vekovi.