ISTORIJATA OD DRUG AGOL

MELKAROT, BOG NA TIR I FENIKIJCITE

Pi{uva: Ta{ko BEL^EV

Tuka vedna{ da ja vklu~ime vo de-jstvo paleolingvistikata. Na plo~ata so klinestoto pismo, pronajdena vo Ugart ne e de{ifrirano ni{to drugo, osven imiwata od semejstvoto na drevnomakedonskiot politeizam. Potoa i kaj Fenikicjite gi sretnuvame istite funkcii {to gi vr{at i bogovite i bo`icite vo drevnomakedonskiot politeizam: bo`ica na moriwata, bog na vetrovite, bog gromofra~ i sl.

Od paleolingvisti~ki aspekt gledano i kaj Fenikijcite kako glaven, vrhoven ili prvobog go sretnuvame so imeto El.

Od ovaa imenka e odzemena samo soglaskata H (Hel), a Hel ne zna~i ni{to drugo tuku sonce; ona isto drevnomakedonsko Il (Ilij). Ova zna~i deka tuka stanuva zbor samo za drevna dijalektna forma, inaku ne bi se razlikuvale po ni{to Fenikijcite do Etrurcite, Venetite, Makedoncite, Ilirite, Vindite i dr.

Eve eden tekst de{ifriran {to go naveduva Donald Harden vo Fenikijcite: "Edna od plo~ite, pi{uva toj, dava mo{ne interesen prikaz kako A{erat na Moreto (ispu{tena e imenkata bogiwa, n.b.) gi nagovorila bogovite da mu izgradat hram na Baal. Dava opis kako samiot Baal se~el ... stebla za gradbata, dodeka Alijan, sinot na Baal, go napravil prozorecot, a sluginkata na A{erat gi modelirala tulite. Se raska`uva duri i kako A{erat sobirala pari za ovaa rabota i osnovala riznica na hramot. Kopaj}i vo Ugart [efer otkril eden hram posveten na Baal, koj{to datira od raniot vtor milenium i gradot s# u{te bil vo podem koga padnal pred naletot na pomorskite narodi vo XIII vek. Ovoj hram koj, nalik na eden drug vo blizina, bil posveten na Dagon, se sostoel od nadvore{en `rtvenik pred koj se nao|al otvoren dvor vo koj bil smesten oltarot" (str. 72). Tuka nema somnevawe deka stanuva zbor za nadovrzuvawe na mitologijata posvetena na Yeus - Theos- Deus. Samo {to stanuva zbor za relativno novo ili ponovo vreme, vo sporedba so na{ite 11 mileniumi pismenost.

Golem nedostatok tuka e jazikot {to ni go servira Donald bez da ni go poka`e spomenikot. Ako e hebrejski, toga{ stanuva zbor za fenikijski, i ako e so crtici i reski, od onie sedum verzii od tablicata, toga{ nema nikakvo somnevawe deka stanuva zbor za nekoi od avtorite na lu|eto so koi `iveele Fenikijcite i vlijaele na niv, kakov {to be{e slu~ajot so Grcite vo osmiot vek p.n.e. Kolku i da se stremi da gi me{a rabotite. Donald Harden so cel da napravi Semiti od Fenikijcite, imiwata na nivnite bogovi, kakov {to e slu~ajot so El (Hel-Helij-Ilij), potoa nego da go zastapi so Mel}art (Mlekar) - bog na gradot-dr`ava Tir ne mo`e da se sokrie vistinata pred paleolingvistikata. Tir e samo tvrdata forma (postarata palatalazacija) na Sir. A, ovaa imenka e za~uvana vo site dene{ni slovenski jazici. Sir zvu~i vo sovremenite isto~noslovenski jazici (ruskiot, ukrainskiot i beloruskiot), isto taka Syr e vo polskiot i ostanatite zapadnoslovonski jazici; sirewe - sirene i sl. vo site ju`noslovenski jazici.

Potoa i samiot Donald Harden go podvlekuva korenot na ovoj bog {to e povrzan so sireweto koga pi{uval:

I taka Melkarot (Mlekar, n.b.) glavniot bog na Tir, bil isto taka glaven bog na Fenikijcite, osobeno vo Kartagina, bil op{to poznat kako Baal Melkar. I imeto Melkarot go sodr`i zborot mleko, i zna~i "vladetel na gradot (kart)".

Tuka, blagodarenie na imenkata {to go sodr`i poimot mleko (milk), a kako {to e poznato anglosaksonskite jazici ni najmalku ne se po{tedeni od drevnovindskite govori (fenikijski, venetski, antski - podvle~eno drevnomakedonski; velime podvle~eno, bidej}i na toj jazik bea napi{ani drevnomakedonskite poetski {edevri Ilijada, Odiseja, Teogonija, pa celata drevnomakedonska mitologija i dr.

(Prodol`uva)