Nabquduva~ od Sofija

BALKANSKIOT NACIONAL- KOMUNIZAM VO AKCIJA

  • Op{to re~eno, spored "VMRO", Makedoncite se Bugari, a organizaciite i partiite na Makedoncite se na nebugarska etni~ka osnova - Zarem toa mo`e da bide logika na lu|e {to razmisluvaat, {to mo`at da pretendiraat za normalnost?!

Vo kolebaweto na bugarskata Centralna izborna komisija da ja registrira za u~estvo vo izborite zakonski registiranata politi~ka partija "Obedineta makedonska organizacija - Ilinden", Partija za ekonomski razvoj i integracija na naselenieto ("OMO - Ilinden" - PIRIN), gi izdava ostatocite do totalitarno mislewe, vospriemawe i dejstvuvawe so nacionalisti~ki akcent na pogolemiot del od bugarskite politi~ki i vladeja~ki sredini. Iskoristeno be{e toa {to pri glasaweto osum (8) otsto glasovite bea bez pravna osnova, baziraj}i se na subjektivni emocionalni, utopisti~ki i nacionalisti~ki dogmi. Na ovoj na~in formalno ne bilo mo`no da se sobere baranoto dvotretinsko mnozinstvo od ~lenovite na Komisijata.Toa emocionalno - dogmatsko nacionalisti~ko glasawe be{e otfrleno od bugarskiot Vrhoven administrativen sud, koj ne najde nitu edna zakonska pri~ina za otka`uvawe na registracijata i soodvetno registrirawe na "OMO-Ilinden" - Pirin za pretstojnite lokalni izbori vo Bugarija.

Ovie fakti go fokusiraat vnimanieto i vrz drugi nesanckionirani i drugi tolerirani kr{ewa na zakonot vo Bugarija.

Pravnata, moralnata i logi~ka zabuna e tolku golema {to bugarskoto op{testvo se ima najdeno vo sramna situacija da go trpi i prikriva protivustavniot, nesoobrazen so zakon, statut na bugarskiot nacional-komunisti~ki razgranok so pridadena tabela "VMRO". Od edna strana, spored svojata sudska registracija, VMRO" e zdru`enie so idejna cel na gra|ani so bugarskoeti~ka samosvest (t.e. na bugarska etni~ka osnova), a vsu{not "VMRO" pove}e od 8 godini razviva aktivna politi~ka dejnost i so toa arogantno gi naru{uva bugarskiot Ustav i Zakon. Dodeka be{e glaven obvinitel na Bugarija, Ivan Tatar~ev gi prikriva{e i {tite{e ovie prekr{oci, bidej}i (pak so kr{ewe na Ustavot) be{e po~esen pretsedatel na "VMRO" (organizacija {to razviva aktivna politi~ka dejnost). Denes e nerazbirlivo bezdejstvieto (pasivnost) na noviot glaven obvinitel Nikola Fil~ev?

So psihi~kite refleksi na kradecot {to soznava deka operira na tu|a teritorija bez dozvola na sopstvenikot i so tu|i raboti, simboli i idei, o~ekuvaj}i ja sekoj moment kaznata na spravedlivosta i zakonot, razgranokot na "VMRO " se smrznuva od strav pred slobodnoto funkcionirawe na demokratskite organizacii na bugarskite gra|ani od Makedonija ili so poteklo ottamu. Razbivaweto na dr`avniot bugarski nacionalisti~ki monopol vo sferata na makedonskoto op{testvo na dejnost vo Bugarija, gi tera "vojvodite", naviknati da dobivaat na gotovo dobra od ovoj monopol kako komunisti~ki nomenklaturni potomci bez makedonsko poteklo, da treperat od strav!

Logikata nedostasuva i vo soodnost so dogmatskite utopisti~ki balkanski nacionalisti~ki osnovi na "VMRO" i negovata prakti~ka politi~ka dejnost.

Spored statutite, programite i propagandata na razgranokot "VMRO" ne postoi posebna makedonska nacija, ne postoi poseben makedonski etnos, lu|eto vo Makedonija, nezavisno kako se samoopredeluvaat, se Bugari i se del od bugarskiot etnos i nacija. Poradi toa {to e naselena prete`no so lu|e od bugarsko etni~ko poteklo, Makedonija vo svoite tri dela (Egejska, Vardarska i Pirinska), vo teritorijalen odnos & pripa|a na Bugarija i e nasilno odvoena, otkineta od Bugarija (nasproti toa {to bugarskata dr`ava u~estvuva{e najaktivno duri i voeno vo taa podelba i raspredelba).

Me|utoa vo svojata prakti~ka dejnost "VMRO" energi~no insistira deka organizaciite na lu|eto od Makedonija ({to se samoopredeluvaat kako Makedonci), koi baraat da se registiraat kako politi~ki partii, se nesoobrazeni so Ustavot poradi toa {to pretstavuvaat partii na etni~ka osnova i toa nebugarska t.e. vo stvarnost "VMRO" im priznava razli~nost od bugarskata etni~ka pripadnost na tie lu|e od Makedonija! Osven toa "VMRO" objavuva deka soglasno bugarskiot Ustav, se protiv organizacite na etni~ka osnova i se antiustavni, zaboravaj}i deka i samata taa e organizacija na bugarska etni~ka osnova.

Op{to re~eno, spored "VMRO", Makedoncite se Bugari, a organizaciite i partiite na Makedoncite se na nebugarska etni~ka osnova - zarem toa mo`e da bide logika na lu|e {to razmisluvaat, {to mo`at da pretendiraat za normalnost?! Ili, so drugi zborovi "VMRO", a i bugarskata dr`ava, Parlament, sudovi, obvinitelstvo, policija, slu`bi, izborni komisii itn., praktikuvaat dvojni standardi i neednakvo tretirawe na oddelnite bugarski gra|ani i nivnite zdru`enija i partii, pottiknati od somnitelni ekonomski interesi i od subjektivni emocionalni i nelogi~ni dogmatski utopii, transformirani nabrzina (glavno terminolo{ki) od komunisti~ki vo nacionalisti~ki.

A Bugarija e kandidat za ~lenstvo vo Evropskata unija i NATO. Seedno e dali balkanskiot nacional-komunizam e so tabela "srpski", so lideri Milo{evi} i [e{eq, ili e so tabela "VMRO", Bugarsko nacionalno dvi`ewe so {efovi Karaka~anov i Veli~kov! Koj li sovremen demokratski ~ovek bi se sojuzil so balkanski nacional-komunisti koi so nacionalisti~ka frazeologija i totalitaren komunisti~ki mentalitet imitiraat demokratija?!

Na poteg e Ivan Kostov-minister pretsedatel na Bugarija i pretsedatel na vladeja~kiot Sojuz na demokratskite sili, kako i Nikola Fil~ev - Glaven obvinitel na Bugarija.