Ogledalce, ogledalce

"VALPURGISKA NO]"

Gog ma Gog

Makedonija e stanica, na koja skretni~arite se vo son...Mo`ebi zatoa vozovite si vrvat, vagonite prazni. Tipi~na balkanska idila!

Ovde ne znam, dali nekoga{ i vladeela demokratija, dali imalo "vozovi da gi dvi`at lu|eto", dali postoele "natprevari" kakvi {to gi baral Goce Del~ev. Razgovaravme so eden moj star prijatel od Ko~ani: "... Batali, mi veli, i vesnici i televizija. ^uvaj si go mirot i zdravjeto"! A, {to da pravam, go pra{av? "]e ti ka`am, jas {to pravam. ^itam knigi i mislam, podobro mi e da se vratam eden vek nazad. Toa mi go prepora~a eden general i jas go prifativ"!

Vra}aweto "eden vek nazad", e direktno vleguvawe vo temnica. Vo nea `iveele mnogu na{i predci, i ne e prepora~liva, barem za idnite generacii.

So kosmi~ka stamenost, so tolerantnost izgradena do perfekcija, so pretpriema~ka odgovornost, koga nekoi mediumi narcisoidno, zaradi "svoite" kandidati, soop{tija deka "kandidaturite za kandidati za iden pretsedatel na Makedonija, zavr{ija i deka \or|ija Xorx Atanasoski ne go ispolni cenzusot", Makedonecot od Florida, izjavi: "Po vtorpat vidov deka vo Makedonija demokratijata ne postoi. Golem broj gra|ani bea maltretirani od politi~kite partii da go dadat svojot glas za nivniot kandidat. Ne funkcionira nitu pravnata dr`ava, a toa mo`e{e mnogu dobro da se zabele`i poslednive nekolku dena... Makedonskata Alijansa i natamu }e bide prisutna na politi~kata scena i }e se gri`i za idninata na ovaa dr`ava"!

Porakata e mnogu jasna, dijagnozata u{te - pojasna. \or|ija Xorx Atanasoski, poleka no sigurno, vo istorijata na sovremenata makedonska politika vleguva kako razumen ~ovek komu site i sekade ja priznavaat negovata darba i sposobnost, a ovde toa se prolongira zaradi vidlivite defekti vo demokratijata.

Razlikata me|u meteorot i zvezdata e vo svetlinata i vremetraeweto. Navistina, meteorot "blesnuva", no kratko trae. Zvezdata sveti i osvetluva - trajno. Narodot, zasiten od meteori, ja ~eka svojata zvezda!

Koga eden den Xorx }e & bide potreben na Makedonija, taa samata }e go povika. Sega o~igledno u{te trae "Valpurgiskata no}". Malkumina, poradi "zatemnuvaweto na javniot mediski prostor", ne mo`ea da po~uvstvuvaat kako Xorx se odnesuva{e i {to razgovara{e so gra|anite na Makedonija, baraj}i od niv samo eden potpis za da vleze vo trkata za pretsedatel na Makedonija? Nastapot mu be{e skromen, kako na gra|anin, a nikako kako aroganten i nadmo}en pretsedatel od pozicija na "partiski vulkan" zad kogo stoi "mrtva stra`a". Xorx vode{e smetka za ~uvstvoto na dr`avnosta i zatoa go prote`ira{e ~uvstvoto na gra|anin, a ne ~uvstvoto na funkcioner.

So ~uvstvoto na gra|anin, poneseno i izgradeno vo sredina so demokratska provinencija, Xorx kako da saka{e da ni ja otkrie najinspirativnata sila za li~na i kolektivna sre}a, oti obratno, so ~uvstvoto na funkcija, karakteristi~na za maalska, provinciska sredina, najlesno i najsigurno se vleguva vo zamkite na apsolutisti~koto.

Nejse. Xorx ne prote`ira{e "gola" politika. Ne vetuva{e gotovi pari. Ne nude{e kompromisi so |avolot, ako tie, so vremen rok na traewe, gi karaat gra|anite... Xorx "ode{e" na seop{ta ekonomska animacija, lu|eto da izgradat najprvo li~na sre}a, a potoa i kolektivna "tvrdina" na svojata sre}a.

Za edna do dve godini, Xorx veti (prvo i edinstveno vetuvawe), deka }e sozdade ekonomski uslovi da se vrabotat najmalku 100.000 mladi lu|e, koi nema da begaat vo Avstralija, Amerika, Germanija i Kanada, tuku tamu }e odat na usovr{uvawe, a ovde, vo Makedonija, }e go "vadat lebot" i }e ja krojat idninata na svojata dr`ava, odgovorni za sebe i za generaciite.

Deset godini Makedonija - ~mae. Od te{ki partisko - politi~ki "orudija" se slu{a samo "prestrelka" na lideri - ricari i nivnite port-tapanxii... Gvardijanite ne znaat {to ~uvaat! Za ekonomskite nedoslednosti, ni gest, ni zbor, ni napor. S# neka bide kako {to be{e, godina "na{a", godina "va{a" , ili u{te poilustrativno: "vie" denes, "nie" utre! Do koga? Zarem nastapuva vreme na isklu~iva partiska pripadnost, vo koja pri sekoja pobeda, partijata }e im deli zaslugi na svoite, odbiraj}i im najubavi "mesta za `iveewe"!

Nervozata ne ja predizvikuva-politikata. Taa e kako lave`ite, }e doprat do tebe, ama nema da te kasnat. Nervozata e vo ekonomojata, pa ottamu i s# poneizvesnoto raspolo`enie kaj gra|anite na Makedonija: {to utre?

Ima minimalni celi koi edna dr`ava (ba{ na{ata), mora i mo`e da gi ostvari. Redosledno tie se vo demokratijata, potoa vo ekonomijata... Me|utoa, na mnogu dr`avi, i na na{ata, im e s# u{te te{ko da ras~istat so minatoto. Za toa e potreben sistem, a ne samo `elba i prazna deklarativnost. Kaj nas, prekinot so minatoto, s# u{te e vo "sferata" na - vicot! Gog ma Gog